Jan 8

Leentokkie Donner - Koopsom: €920.000- Hypotheek: €1.062.000

Een nogal merkwaardig interview in de Volkskrant (niet online) met Piet Hein Donner minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens verantwoordelijk voor wonen, wijken en integratie. Het vraaggesprek heeft meer weg van een toneelstuk met in de hoofdrol de regent Donner.

Over het in stand houden van de hypotheekrenteaftrek (Donner is de eerstverantwoordelijke voor het vlot trekken van de vastgelopen huizenmarkt).
Donner: ‘De grootste problemen in de huizenmarkt zijn nu de stokkende doorstroming, een zekere daling in de huizenprijzen en dat er te weinig gebouwd wordt. Als dat je problemen zijn, is het stomste wat je nu zou kunnen doen een discussie starten over de hypotheekrenteaftrek.’

Journalisten: U koppelt het nadrukkelijk aan dit moment.

Donner: ‘Nee, dat wilt u graag horen. Ik zeg: ik zie geen verstandige argumenten tegen. Ook het idee dat Nederlanders te grote schulden zouden opbouwen, wordt gecorrigeerd door de banken. Die scherpen de eisen voor hypotheken aan. En de bedragen die ze verstrekken zijn al lager.’

Journalisten: Die banken zijn toch de echte winnaars bij de hypotheekrenteaftrek? Zij kunnen daardoor veel hogere leningen verstrekken en krijgen dus meer rente binnen.
Donner: ‘Als ik tabula rasa de wereld opnieuw zou mogen inrichten, zijn er misschien andere systemen denkbaar. Maar ook dan zou ik willen stimuleren dat mensen hun geld uitgeven aan duurzame goederen, zoals huizen. Ik constateer ook dat ze in Frankrijk voor de crisis overwogen een hypotheekrenteaftrek in te voeren. Uit een oogpunt van eigen woningbezit.’

Journalisten: De meeste landen schaffen hem af.
Donner: (…)’Denkt u nou dat we midden in een crisis zoiets aan de orde zouden moeten stellen? Wie echt het herstel op de woningmarkt wil saboteren, die moet de hypotheekrenteaftrek aanpakken. Als we het vertrouwen willen terughebben dan moeten we dat juist niet doen.’
‘De grootste problemen in de huizenmarkt zijn nu de stokkende doorstroming, een zekere daling in de huizenprijzen en dat er te weinig gebouwd wordt. Als dat je problemen zijn, is het stomste wat je nu zou kunnen doen een discussie starten over de hypotheekrenteaftrek.’

bron: Welingelichte Kringen

Feb 21

De pensioenfondsen krijgen van minister Donner (Sociale Zaken) meer tijd om hun financiën weer op orde te krijgen. In de studio licht minister Piet Hein Donner zijn besluit toe. Eric Mecking geeft hierop commentaar.

Donner is voorzichtig met voorspellingen

Dit is de Dag (Radio 1)

Rondom 10

bron: NOVA