Dec 17

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de noodklok geluid over de schuldenberg van Nederlandse huishoudens. In het periodieke verslag over de Nederlandse economie waarschuwt het IMF dat er een grote kans bestaat dat de hypotheekschulden van huishoudens op torenhoge niveaus blijven, ondanks alle aflossingen ten spijt.

Als de economische groei en de inflatie rond de 1 procent blijven en er geen maatregelen komen om met name jongere huiseigenaren te helpen met het afbouwen van de hypotheekschuld, dan zal de hypotheekschuld als percentage van het nationaal inkomen hoog blijven.

17-12-2014 13-16-54

Om de schuldenafbouw te versnellen stelt het IMF daarom voor om de wetgeving voor persoonlijk faillissement te versoepelen, verplichte pensioenbijdragen voor jongere werknemers te verlagen, de belastingvrije voet voor schenkingen te houden op een ton en banken aan te zetten tot het op grote schaal “herprofileren” van hypotheekschulden van huishoudens met betalingsproblemen. Dat laatste is jargon voor het verlengen van looptijden van hypotheken zodat maandlasten dragelijker worden. Op de hogere schenkingsvrijstelling na zagen Nederlandse beleidsmakers geen brood in de oplossingen van het IMF.

DNB  ziet een uitgebreide schuldhulp voor scheefleners ook niet zitten. Het advies klinkt sympathiek en dat is het ook voor die jongeren die ingestapt zijn”, zegt Job Swank van DNB. “Het probleem is alleen: de groep die onder water staat is zo groot dat je het verschil tussen hypotheek en huizenprijs bijna niet schadeloos kunt stellen. De pijn komt ergens terecht.”. ,,We moeten uit de schulden zien te groeien.”

Bronnen: Z24.nl en RTL Z

Oct 14

Hardnekkig is het misverstand dat in de Verenigde Staten iedere huiseigenaar de sleutels kan inleveren bij de hypotheekverstrekker en daarmee vrij is van schulden. (Jingle Mail) Het is in de Verenigde Staten net als in Nederland zo geregeld dat een huiseigenaar hoofdelijk aansprakelijk is voor de hypotheeklening.

zie ook: Banken weten met nieuwe truc executies te vermijden

Dit in tegenstelling wat veelvuldig in de media wordt geschreven en gezegd. Als een huiseigenaar de lasten niet meer kan betalen of wil betalen zal de bank het onderpand uitwinnen. Alle tekorten op de oorspronkelijke hypotheekschuld zullen voldaan moeten worden door de voormalige huiseigenaar, net als in Nederland. Waarom dan toch zoveel Amerikanen weglopen van hun koopwoning heeft te maken met het feit dat ze niet anders kunnen.

zie ook: Als ‘weglopen’ van je huis aantrekkelijk is

De waarde van veel woningen is in veel gevallen flink lager dan de hypotheekschuld. De kans dat iemand met een gewone baan, laat staan zonder baan, die schuld kan inlopen is veelal klein. De enige optie die nog rest is resoluut een streep onder alles te zetten en helemaal opnieuw te beginnen. Door een persoonlijk faillissement aan te vragen kan de bank uiteindelijk nog maar weinig op de schuldenaar verhalen.

In Nederland is deze manier om uit de schulden te raken ook mogelijk maar duurt langer. Daarnaast is een persoonlijk faillissement in Nederland niet sociaal geaccepteerd. Terugkeer van deze voormalige huizenbezitters op de koopwoningmarkt zal lang duren. De ”credit score”, oftewel het bewijs van goed betalingsbedrag is dusdanig dat het lastig zal worden een nieuwe hypotheek af te sluiten.

bronnen:  WestplanVastgoedkennis

Het bovenstaande geldt niet voor de non recourse staten. De hypotheekschuld kan in die staten alleen maar verhaald worden op het vastgoed; de beleggers zijn voor deze schuld niet hoofdelijk aansprakelijk. Hier kan men de sleutels wel inleveren om van de schulden af te komen.