Oct 16

Paulus Jansen stelt Stef Blok vragen over de dramatische groei van woonlasten van huurders.

Feb 28

De SP dient geen motie van wantrouwen in tegen minister Stef Blok (Wonen). Eerder deze week, en donderdag tijdens het debat, dreigde Kamerlid Paulus Jansen nadrukkelijk met het opzeggen van het vertrouwen in de minister.

Lees verder op nu.nl

PvdA’er Jacques Monasch en VVD’er Barbara Visser zeiden tijdens het debat dat zij op de hoogte waren van het bestaan van het rapport. Volgens Jansen is dit vreemd, aangezien het rapport vrijdag pas is gepubliceerd.

Feb 25

Door: Paulus Jansen, SP Tweede Kamerlid

Rapport bevestigt mijn analyse dat de extra inkomensafhankelijke huurverhogingen tot vraaguitval zullen leiden

lees ook: Woonlasten Nederland hoogste van Europa , Bijna 40% van inkomen gaat op aan wonen

Via een onderzoeker kreeg ik dit weekend het rapport ‘De vraag naar woondiensten en de betaalbaarheid van de huursector’ van onderzoeksinstelling Amsterdam school of Real Estate (ASRE) toegestuurd. ASRE kraakt het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau (CPB), dat het fundament vormt van het huurbeleid van het VVD-PvdA-kabinet. En passant wordt mijn analyse bevestigd dat de extra inkomensafhankelijke huurverhogingen tot vraaguitval zullen leiden.

Zo ingewikkeld lijkt me de redenering ook niet dat als je een product duurder maakt de vraag terugloopt. Volgens het CPB en minister Blok zal de vraag naar huurwoningen echter stijgen als de huren omhoog gaan. Volgens ASRE klopt dat alleen voor de huurders met de hoogste inkomens, omdat voor deze groep het aanbod aan dure huurwoningen zal toenemen. Voor huurders met modale en lagere inkomens zal de vraag juist omlaag gaan. Per saldo neemt de vraag naar huurwoningen met 1,9 tot 9,4% af. En dat is veel, héél veel, als je bedenkt dat de nieuwbouw jaarlijks 0,7% aan de voorraad toevoegt.

Afhankelijk van de hoogte van de markthuur zou de nieuwbouwproductie in grote delen van Nederland voor vele jaren volledig stilvallen. Volgens het rapport Hervorming van het Nederlandse woonbeleid van het CPB was deze voor sociale huurwoningen ongeveer twee keer zo hoog als de op dat moment betaalde gemiddelde huur van €450/maand.

Het rapport van ASRE is afgerond in december 2012. Opdrachtgever was het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Stef Blok dus. Blok heeft het rapport, waarvan de conclusies hem niet goed uitkwamen, niet aan de Kamer gestuurd vóór het debat over de inkomensafhankelijke huurverhogingen. En toen ik hem in de tweede termijn van dit debat vroeg naar de vraaguitval ten gevolge van de extra huurverhogingen deed hij alsof hij van de prins geen kwaad wist. Het bewust achterhouden van informatie voor de Kamer is een politieke doodzonde. Ik heb in eerste instantie mondelinge vragen aangemeld over het verzwegen rapport, maar sluit niet uit dat ik daarna ook nog een gewoon debat ga aanvragen.

 Lees hier het rapport van ASRE.

In dit rapport staat dat de vraag naar huurwoningen met bijna tien procent afneemt als de huurprijs stijgt. SP-Kamerlid Paulus Jansen: ‘De uitkomsten van dat rapport had iedereen kunnen voorspellen. Maar minister Blok ontkende deze conclusie in het debat. Terwijl het rapport nota bene betaald is door zijn eigen ministerie.

Blok (VVD) was het waarschijnlijk even vergeten

,,De SP maakt een hoop heisa om niks”, reageert de woordvoerder van Blok over het naar de Kamer roepen van de bewindsman. Het gaat om een studie die de Amsterdam School of Real Estate op eigen initiatief heeft gedaan. Die is ook openbaar. Het ministerie heeft er wel een financiële bijdrage aan geleverd, maar er geen opdracht toe gegeven. VVD-Kamerlid Barbara Visser vindt dat Jansen selectief shopt in de conclusies van het onderzoek van ASRE.

bron: joop.nl