Mar 30

De hypotheekrenteaftrek lijkt het breekpunt voor de komende verkiezingen. Maar wat willend partijen? Een overzicht van de huidige stand van zaken.

Al jaren kwam het onderwerp ‘hypotheekrenteaftrek’ regelmatig even naar boven in de politiek. Om vervolgens snel weer van tafel te verdwijnen, want regerende partijen durfden het niet aan er echt iets mee te doen. De fiscale aftrek van de hypotheekrente was een heilig huisje. Politici wilden geen stemmen verliezen door hun kop boven het maaiveld uit te steken.

De laatste weken komen verschillende politieke partijen met concrete plannen voor het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. De crisis heeft ervoor gezorgd dat er heel stevig bezuinigd moet gaan worden. Er zijn verschillende commissies ingesteld om met bezuinigingsvoorstellen te komen. Een post die daarbij erg vaak naar voren komt is de fiscale ondersteuning van woningbezitters. Wat zijn nu de standpunten? Een overzicht, met waarschijnlijk een beperkte houdbaarheidsdatum.

Partij Standpunt
CDA Hypotheekrenteaftrek handhaven
Christenunie Jaarlijks verlagen, om aflossingsvrij te ontmoedigen
D66 Geleidelijk beperken
GroenLinks Afschaffen tussen 2015 en 2040
Trots Onbekend
PvdA Beperken, waarschijnlijk tot 42%
PvdD ‘Er zijn belangrijker dingen in het leven dan de hypotheekrente.’
PVV Hypotheekrenteaftrek handhaven
SGP Op termijn afschaffen en een vlaktaks invoeren
SP Garanderen tot een maximumbedrag en een maximaal percentage
VVD Hypotheekrenteaftrek handhaven

bron:  Geld en Recht