Nov 1

Het krijgen van een hypotheek op basis van de overwaarde eigen woning is voor ouderen steeds moeilijker, omdat de toezichthouder wil dat er ook naar inkomen gekeken wordt.

Wanneer ouderen met AOW en een klein pensioen geld willen lenen op basis van de overwaarde eigenwoning dan kan door de strenge AFM niet meer geleend worden (de leencapaciteit) dan ongeveer 4,5 keer het bruto jaarinkomen. Doe je het voorzichtig, dan zelfs niet meer dan 4,5 keer het inkomen dat de te zijner tijd langstlevende met het kleinste inkomen zal hebben. Op die manier valt er niet veel meer te lenen. Al heb je twee ton overwaarde of meer in je huis, je mag met een inkomen van jaarlijks 20.000 euro niet meer lenen dan 90.000 euro. Dat lijkt een hoop geld, maar met een opname van 6000 euro per jaar en een hypotheekrente van vijf procent ben je na ongeveer elf jaar door je geld heen. Bovendien behoudt je een jaarlijkse renteverplichting van 4500 euro. Hebt u nog een (rest)hypotheek op de woning, dan wordt die (rest)hypotheek in mindering gebracht op de leencapaciteit waardoor je minder kunt lenen en nog eerder door je geleende geld heen bent.

bron: Geld en Recht

Feb 15

Veel mensen kopen een huis en nemen daarvoor een financiering die hoger is dan de waarde van de woning. Dit wordt statistisch uitgedrukt in de ‘loan to value’-ratio. Deze ratio ligt voor starters in Nederland op 114% en behoort daarmee tot de hoogste van Europa. Dit verhoogt de kans op grootschalige onderwaarde. Banken hebben hier natuurlijk rekening mee gehouden.

  • Overwaarde noemt men het positieve verschil tussen de marktwaarde van een onroerend goed en de waarde van de hypotheek waarmee het is belast.
  • Onder onderwaarde verstaat men het negatieve verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheek.

Wanneer de rentevastperiode afloopt, kan de bank het onderpand opnieuw laten taxeren om na te gaan of het onderpand nog steeds voldoende waarde vertegenwoordigt. Stel nu dat de woningprijzen flink dalen door de stijgende rente.

In de voorwaarden staat dat een bank het recht heeft uw woning te hertaxeren. Stel uit de hertaxatie komt naar voren dat uw woning met 10% is gedaald. Dit betekent dat voor enorm veel mensen de hypotheek niet meer binnen de bandbreedte valt. Een aanpassing zal dan noodzakelijk zijn. Ter verduidelijking een voorbeeld van iemand die een maximale aflossingsvrije hypotheek heeft met NHG:

Koopprijs woning

200.000

Kosten koper

20.000

Benodigde hypotheek met NHG

220.000

Maximale aflossingsvrije hypotheek

100.000

Waarde na hertaxatie

180.000

Maximale aflossingsvrije hypotheek

90.000

Het verschil van 10.000 euro moet nu worden betaald.

Voorwaarden hertaxatie Achmea