Oct 25

Het CDA in de Eerste Kamer wil dat de overdrachtsbelasting structureel verlaagd wordt. Het kabinet heeft de heffing bij de aankoop van een huis afgelopen juni voor een jaar verlaagd van 6 naar 2 procent om de huizenmarkt te stimuleren.

CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman zei dinsdag tijdens de politieke beschouwingen in de Eerste Kamer te hopen dat de verlaging structureel kan worden. In zijn rol van voorzitter van Bouwend Nederland had Brinkman eerder ook gepleit voor een langere verlaging van de overdrachtsbelasting.

De CDA’er toonde zich dinsdag bezorgd over de beperkte bewegingen op de woningmarkt. Brinkman wil dat het kabinet binnen een paar weken met banken en institutionele beleggers afspraken maakt over hun bijdragen om starters meer ruimte te geven en ondernemers meer kredieten te verstrekken.

bron: nvm.nl

Oct 12

De PvdA wil de overdrachtsbelasting voor starters vanaf januari volgend jaar tijdelijk afschaffen. Uiteindelijk moet de ‘boete op verhuizen’ zelfs helemaal verdwijnen.

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch wil met de maatregel voor starters de woningmarkt op gang brengen. „Als die maar weer gaan kopen, heeft dat een groot effect en komt de markt in beweging.”

De tijdelijk verlaging van de overdrachtsbelasting voor iedereen van 6 naar 2 procent, zoals het kabinet deze zomer besloot, is volgens Monasch geldverspilling gebleken. Het zet geen zoden aan de dijk. Voor starters moeten er speciale leningen komen om hen de koopmarkt op te krijgen, vindt de PvdA.

Andere partijen pleitten ook voor een duwtje in de rug voor mensen die voor het eerst een huis willen kopen. CDA’er Bas Jan van Bochove kwam met een experiment waarbij starters een woning eerst huren en pas kopen als ze een eerste aankoopbedrag hebben gespaard. Er zou ook een fiscaal aantrekkelijke spaarvorm moeten komen met het oog op de koop van een woning.

Lees verder op de site van De Telegraaf

Sep 15

Het Centraal Planbureau zegt dat het tijdelijk verlagen van de overdrachtsbelasting zinloos is.

Het Centraal Planbureau (CPB) wijdt een apart hoofdstuk aan de huizenmarkt in de Macro-economische Verkenning, het stuk dat ingaat op de economie in Nederland.

De economen van het CPB zijn ongemeen kritisch. Het kabinet verlaagt de overdrachtsbelasting voor huizenkopers tussen juli 2011 en medio 2012 van zes naar twee procent. Het effect op de huizenmarkt noemt het CPB “verwaarloosbaar”.

De huidige en de toekomstige vraag naar koopwoningen bepaalt de huizenprijs, zegt het adviesorgaan. Niet de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting.

Wel zal een groep mensen hun verhuizing naar voren halen, zegt het CPB: “Dat zorgt voor meer transacties dit jaar en begin volgend jaar, maar leidt juist tot minder transacties in de tweede helft van volgend jaar. In de tweede helft van volgend jaar komt daardoor het aantal transacties naar verwachting circa 5 procent lager uit.”

Negatieve overwaarde
En zo groot zal het effect van die verlaagde overdrachtsbelasting ook niet zijn, zegt het CPB. Het betoogt dat diverse huiseigenaren toch niet hun huidige huis willen verkopen, omdat door de prijsdalingen van de afgelopen jaren meer huizenbezitters met een ‘negatieve overwaarde’ zitten. Met andere woorden: hun hypotheekschuld is hoger dan de marktwaarde van hun huis

Lees verder op Z24.nl

Jul 6

Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie in Tilburg verwacht dat het optimisme over de verlaging van de overdrachtsbelasting maar enkele weken duurt.

Jul 2

In Nederland hebben de financiële brains in Den Haag een oplossing bedacht om de woningmarkt vlot te trekken. De kern van de problemen is natuurlijk dat de prijzen veel te hoog zijn en de verkopers mentaal nog in de lente van 2007 leven, maar onze brains denken dat het halveren van de overdrachtsbelasting die markt op gang kan brengen. Oftewel, de kopers mogen gaan rekenen met een prijsdaling van 3% (die om ook weer onnaspeurlijke redenen betaald moet gaan worden door de banken), terwijl de verkoopprijzen kunnen blijven zoals ze zijn.

Deze mensen denken dus dat 3% het verschil gaat maken tussen een markt die op slot zit en een markt die op z’n minst redelijk functioneert. En deze mensen zijn verantwoordelijk voor het wel en wee in Nederland.

bron: Blog Kees de Kort

Jun 30

Om de woningmarkt weer op de rails te krijgen, verlaagt het kabinet de overdrachtsbelasting naar 2%. Deze maatregel gaat morgen in.

Dat meldt RTL Nieuws. Door de belasting te verlagen van de huidige zes naar drie procent, wil het kabinet de in het slop geraakte verkoop van huizen stimuleren.

RTL rekent voor hoeveel mensen die een eensgezinswoning of appartement kopen, kunnen besparen:

Wie nu een huis koopt betaalt 6% aan overdrachtsbelasting. Een gemiddelde eensgezinswoning kost 261.311 euro. 6% daarvan is 15.679 euro. Een halvering levert dus ruim 7800 euro op. Een gemiddeld appartement kostte 190.826 euro, met een overdrachtsbelasting van 11.450 euro. Hier levert een halvering 5725 euro op.

De overdrachtsbelasting zou de staat jaarlijks zo’n 3,5 miljard euro opleveren. Het verlies aan inkomsten voor de overheid door de maatregel wordt in rekening gebracht bij de banken.

Banken en kabinet Rutte in paniek….

bron: nrc.nl

Jun 26

Het is de gruwel van iedere huizenkoper: de overdrachtsbelasting. Bij ieder verkocht huis vloeien er direct duizenden euro’s naar de schatkist. Dat leverde nooit problemen op omdat de huizenprijzen jarenlang bleven stijgen. Maar nu de woningmarkt is vastgelopen, blijven verkopers soms met een flinke restschuld zitten door de overdrachtsbelasting. Hierdoor laten de starters het massaal afweten op de huizenmarkt.

Het kabinet denkt erover de overdrachtsbelasting gedeeltelijk of in zijn geheel af te schaffen, zo werd deze week duidelijk. Vanavond in EenVandaag: is de woningmarkt daarbij gebaat?

bron: EenVandaag

Jun 22

Het kabinet heeft de overdrachtsbelasting in het vizier. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om deze belasting aan te pakken om de vastzittende woningmarkt vlot te trekken. Dat melden bronnen rond het kabinet.

Op tafel liggen meerdere varianten, waaronder een algehele afschaffing, een gedeeltelijke afschaffing en een vrijstelling voor starters op de woningmarkt. Besluiten zijn nog niet genomen.

Er wordt onderzocht of zo’n maatregel, die een paar miljard kan kosten, het juiste effect heeft voor de woningmarkt. Ook moet worden gekeken naar de financiering van het plan, dat een flinke aderlating voor de schatkist betekent.

Overdrachtsbelasting moet worden betaald bij de aankoop van onroerend goed en bedraagt 6 procent. Dat levert het rijk nu jaarlijks circa 3,5 miljard euro op. Volgens ingewijden is het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat over het dossier Wonen gaat, voorstander van een ingreep in de overdrachtsbelasting. Het ministerie van Financiën vreest dat zo’n plan onbetaalbaar is, temeer omdat er geen geld gehaald kan worden bij de hypotheekaftrek. Het kabinet heeft beloofd hier niet aan te tornen.

Lees verder op Telegraaf.nl

Feb 8

Stel starters op de woningmarkt tijdelijk vrij van het betalen van overdrachtsbelasting. Dat zorgt voor de broodnodige doorstroming op de woningmarkt en is ook goed voor de staatskas.

Dat stellen brancheorganisatie Bouwend Nederland en de Neprom (Vereniging Nederlandse projectontwikkelingsmaatschappijen). Nu worden starters aan alle kanten afgeremd. De toch al strenge hypotheekregels worden nog verder aangescherpt en startende kopers krijgen het in de eerste zeven jaar extra zwaar door de verplichting om in die periode snel af te lossen, aldus de twee organisaties.

Een tijdelijke en eenmalige vrijstelling van de overdrachtsbelasting is een eenvoudige manier om starters te stimuleren een huis te kopen. Dat levert volgens Bouwend Nederland en Neprom de staatskas geld op, want het bevordert de doorstroming op de woningmarkt.

bron: ANP

Dec 8

“Op lange termijn zou je best naar de overdrachtsbelasting kunnen kijken, omdat het een belasting op een transactie is die verstorend kan werken. De vraag is of het niet beter zou zijn als je de overdrachtsbelasting zou ombouwen naar een bezitsbelasting: een veel lagere belasting, verspreid over de jaren”. Dit zegt Staatssecretaris Jan Kees de Jager in het decembernummer van Eigen Huis Magazine.

Woningmarkt zit op slot
Er wordt steeds minder verhuisd. Momenteel zit de woningmarkt voor een groot deel op slot. Het aantal kooptransacties zal dit jaar niet veel hoger uitkomen dan ongeveer 130.000, terwijl er in 2006 nog 210.000 woningen werden verkocht. Gemiddeld woont een huiseigenaar nu 20 jaar in dezelfde woning.

Overdrachtsbelasting veroorzaakt verhuisbarrière
Een van de oorzaken van de al langer teruglopende woningverkopen is de 6% overdrachtsbelasting die over de koopprijs van een bestaande woning verschuldigd is. Bij een koopprijs van bijvoorbeeld € 250.000,- moet daar bovenop € 15.000,- aan belasting worden betaald. Kopers moeten voor deze verhuisboete in de regel een fors hogere hypotheek afsluiten en daar 30 jaar lang extra hypotheekrente over betalen.

Eigen Huis pleit voor afschaffing overdrachtsbelasting
Bij een afvlakking of daling van de huizenprijzen wordt de ‘terugverdientijd’ van de overdrachtsbelasting steeds langer en dat verhoogt de verhuisbarrière voor potentiële kopers. Vereniging Eigen Huis pleit daarom al jaren voor het verlagen, of beter nog afschaffen van de overdrachtsbelasting.

Hoewel staatssecretaris De Jager zeker nog geen concrete plannen heeft, reageert Vereniging Eigen Huis positief. “Hiermee zou de doorstroming op de woningmarkt een impuls krijgen. Iemand die een woning koopt, kan een lagere hypotheek afsluiten.”

De Jager: een beetje bezitsbelasting voor huiseigenaren
Anderzijds wil de staatssecretaris dat alle eigenwoningbezitters een beetje mee gaan betalen via een ‘bezitsbelasting’ om dit voor de overheid budgettair mogelijk te maken. Vereniging Eigen Huis is daar geen voorstander van, maar aan de andere kant is het te rechtvaardigen omdat het in het belang is van iedere eigenwoningbezitter dat de woningmarkt zo goed mogelijk functioneert. Het ‘omvormen’ van de overdrachtsbelasting mag geen verkapte lastenverzwaring opleveren voor huiseigenaren. Per saldo moet er niet minder, maar ook niet meer binnenkomen bij de overheid” aldus Nico Stolwijk, beleidsstrateeg bij Vereniging Eigen Huis.

bron: Vereniging Eigen Huis

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >