May 1

logo aedes woningcorporatiesIn tegenstelling tot berichtgeving in het Algemeen Dagblad op 29 april 2009, stelt Aedes dat er geen sprake is van gesprekken tussen Aedes en het ministerie voor WWI over het opkopen van woningen van particulieren die de hypotheeklast door de crisis niet meer kunnen betalen. De berichtgeving is suggestief en feitelijk onjuist.

De regeling maakt volgens het bericht in Algemeen Dagblad deel uit van een breder pakket aan kabinetsmaatregelen om de woningmarkt in beweging te krijgen. Aedes benadrukt dat over een dergelijke regeling nooit inhoudelijk is gesproken en dat een regeling zoals beschreven in Algemeen Dagblad bij veel corporaties op grote weerstand zou stuiten.

Huurders hebben geen baat bij een dergelijke regeling en de doorstroming op de woningmarkt komt er niet door op gang. Bovendien passen generieke opkoopregelingen niet in de werkelijkheid waarin wonen lokaal is. Corporaties zoeken in hun eigen lokale omgeving naar effectieve en specifieke initiatieven die bijdragen aan de doorstroming binnen de lokale woningmarkt.

Minister Van der Laan liet na afloop van de Ministerraad weten dat over het maatregelenpakket thans geen brief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het onderwerp wordt, naar verluid, opnieuw geagendeerd voor een volgende Ministerraad. ‘Het is complexe materie’, zegt de minister. De minister verkent al geruime tijd samen met Aedes voorstellen die de woningbouwproductie kunnen aanjagen. Maar deze besprekingen zijn nog gaande.

Aedes betreurt het dat op deze manier valse verwachtingen worden gewekt bij huizenbezitters die de dupe zijn van een woningmarkt die totaal op slot zit. Aedes roept het kabinet al enkele jaren op het taboe op politiek heikele onderwerpen als hypotheekrenteaftrek en huurbeleid te doorbreken. ‘Het kabinet heeft de woningmarkt op slot gedraaid en vervolgens de sleutel in de Hofvijver gegooid.’

bron: Aedesnet