Jul 9

Ik ben onlangs werkloos geraakt en krijg (voorlopig) geen uitkering. Met een hypotheeklast van 825 euro per maand kan ik eigenlijk niet meer rondkomen. Kan de bank mij meteen uit m’n huis gooien?

Helaas voor u kan dat in het slechtste geval vrij snel gebeuren. Waarschijnlijk staat in uw hypotheekakte dat uw woning bij een betalingsachterstand na aanzegging kan worden ontruimd. Een gerechtelijk vonnis is daarvoor niet nodig. U ontvangt eerst een schriftelijke aanmaning. Wanneer u niet reageert, wordt de deurwaarder ingeschakeld. Die kan u vervolgens zonder gerechtelijk vonnis uit uw woning zetten. Dit kan binnen twee maanden beslag krijgen.

Mocht bovengenoemde bepaling niet in uw akte staan, is een gerechtelijk vonnis vereist. U ontvangt dan een dagvaarding. Reageert u daar niet op, dan ligt er al snel een vonnis en volgt ontruiming.

Ook dit traject kan binnen twee maanden zijn beklonken. Voert u wel verweer, dan volgt uitstel en duurt het proces al snel enkele maanden langer, of uw argumentatie nu deugt of niet.

Zelf huis verkopen verstandiger

Acht u één van deze twee scenario’s onvermijdelijk, dan doet u er wellicht verstandig aan contact met de bank op te nemen en zelf uw huis in de verkoop te zetten. Bij gedwongen verkoop gaat een woning gemiddeld voor 33.000 euro onder de marktprijs van de hand, heeft Woningcijfers.nl vorig jaar onderzocht na analyse van vijfhonderd gedwongen verkopen. Zelf verkopen levert u dus veel meer geld op.

Schuldhulp

Meldt u zich tenslotte aan bij het bureau schuldhulpverlening in uw stad of gemeente. Behalve advies om uit de schulden te komen, heeft deze instantie vaak goede contacten met schuldeisers. Zo mogelijk kan een regeling voor u worden getroffen.