Apr 2

Woningcorporaties moeten de problemen waar ontwikkelaars mee kampen niet oplossen. Daarmee is de woningmarkt niet gediend.

Arnout BootDat zegt Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed zijn uitspraken tijdens het 25-jarig jubileum van WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw), waar honderden corporatiedirecteuren aanwezig waren. Als corporaties wel projecten van projectontwikkelaars overnemen lopen ze volgens hem grote risico’s. “U krijgt alleen de slechte risico’s, niet de goede risico’s. De risico’s kunnen zo groot zijn dat het core-bedrijf eraan te gronde kan gaan.” Hij vindt dat corporaties niet hun hoofd op hol moeten laten brengen door de wensen van minister Wouter Bos van Financiën die vindt dat juist in crisistijd de corporaties anticyclisch moeten investeren. “De activiteiten van corporaties werken uit zichzelf al stabiliserend”, aldus Boot. Corporaties zijn er immers voor sociale woningbouw neer te zetten, en kunnen en doen dat ook in mindere tijden. In plaats van het overnemen van projecten van ontwikkelaars, kunnen corporaties hun aandacht beter richten op corporate governance, het toezicht op activiteiten. “Dat hebben corporaties nog niet goed voor elkaar.” Boot geeft toe dat het ingewikkeld is. Maar hij vindt cruciaal dat corporaties zelf snel initiatieven moeten nemen om het toezicht te verbeteren. De recente uitspattingen bij onder meer Rochdale doen de sector geen goed, weet hij. “Corporaties moeten niet wachten tot er meer gevallen bekend van zijn van andere corporaties die uit de bocht gevlogen zijn.” Om de risico’s te beperken zouden volgens Boot corporaties terug moeten naar hun kernactiviteiten: sociale woningbouw. Projecten als de SS Rotterdam moeten met de nodige voorzichtigheid worden aangevangen. Toch keurt Boot de aankoop en verbouwing van het stoomschip niet af. Als volledig open kaart werd gespeeld met verwachtingen ten aanzien van inkomsten en kosten, kan zo’n project passen binnen de activiteiten, vindt de hoogleraar. “Maar het probleem met de SS Rotterdam heeft te maken met opportunistisch gedrag. En dat kan de sector zich niet veroorloven. Opportunisme leidt tot onbeheersbaarheid.” Boot pleit er verder voor dat corporaties meer mogelijkheden krijgen om hun activiteiten te financieren. Nu zijn die beperkt tot de BNG en de Waterschapsbank.

bron: Cobouw.nl