Jan 9

logo CruimingProjectontwikkelaars, architecten, aannemers en overheden hebben de prijzen van nieuwbouwhuizen onnodig opgedreven. In tien jaar tijd zijn de huizenprijzen verdubbeld. Een gemiddeld huis kost tegenwoordig 300.000 euro. Dat is voor velen onbetaalbaar.

Projectontwikkelaar en architect Doede Cruiming uit Zuidhorn riep zijn gehoor gistermiddag tijdens een nieuwjaarsreceptie van zijn bedrijf in Groningen hierin verandering te brengen. Hij ziet mogelijkheden om ‘zonder al te veel moeite’ de prijzen van huizen in het Noorden terug te brengen met 30 procent zonder dat in te boeten op kwaliteit.

Een van de grootste boosdoeners is volgens hem de hoog opgelopen grondprijzen. Die zijn in tien jaar tijd verviervoudigd en maakt nu al een kwart uit van het totale bedrag dat voor een huis moet worden neergeteld. Volgens Cruiming zijn gemeenten geneigd woningbouwprojecten te gebruiken als melkkoe. Hij noemde het voorbeeld van de gemeente Grootegast die in de exploitatie van haar uitbreidingsplan Casper de Robles (200 tot 300 woningen) uitgaat van een winst van bijna zes miljoen euro. Dat geld steekt de gemeente in de vernieuwing van het dorpscentrum. Daarmee dragen de bewoners van Casper de Robles per gezin 20.000 euro bij aan het oplappen van het centrum. Cruiming pleit voor stopzetting van deze praktijken.

Ook op andere fronten kan er volgens hem op bouwkosten worden bespaard. “Ik ben ervan overtuigd dat de arbeidsproductiviteit bij architecten, bouwers en ontwikkelaars met minstens tien procent kan worden verbeterd.” Hij wijst ook nog op de ruime marges die in acht worden genomen om eventuele tegenvallers tijdens de bouw op te vangen. “Dat is een post van nog eens tien procent die kan worden geschrapt.”

Cruiming ziet wonen als eerste levensbehoefte. Om die reden is er in zijn ogen alles voor te zeggen om de btw te verlagen van nu nog 19 naar zes procent. Daarmee kan de prijs van een gemiddeld nieuwbouwhuis met nog eens ruim 20 mille worden teruggebracht, rekent hij voor. De Zuidhorner ondernemer ontwikkelde in veertig jaar tijd zo’n 5000 woningen in Noord-Nederland. Jarenlang werkte hij onder de naam Bouwfonds Langewold. Dat bedrijf verkocht hij in 2007 – met 59 hectare grond – voor 17,5 miljoen euro aan Heijmans Vastgoed en opereert nu onder eigen naam.

bron: Dagblad van het Noorden