Sep 10

BNR Newsroom stond gisteravond in het teken van 5 jaar na de val van Lehman Brothers. Paul van Liempt voelde voormalig DNB-president Nout Wellink stevig aan de tand.

Bomhoff: ‘DNB misleidde bij Icesave affaire’

De fantastische Nout Wellink kan niet tegen kritiek. Volgens Nout zijn alle problemen overigens veroorzaakt doordat de banken te slimme medewerkers hebben…. Dag Nout…

Dec 28

Voormalig DNB-president Nout Wellink was gisteren te gast in het EO programma Dit is de Dag.  Hij gaf tijdens dit interview aan dat de huidige problemen op de woningmarkt en hypotheekmarkt voor een groot deel zijn veroorzaakt door de politiek. 

zie ook: Nout Wellink: Nederlandse tophypotheken zijn ‘subprime’

zie ook: Reactie Hans de Geus (RTL Z)

Als het gaat om de zaken rond Icesave en DSB konden we ook niet meer doen dan we hebben gedaan,’ aldus Wellink. ‘Als je als wetgever toestaat, tophypotheken van 130,140, 150%. Sta je als wetgever een bedrijfsmodel toe, dat er niet zou moeten zijn’. Verder verwacht hij aan dat de tijd van hoge groei definitief voorbij is.

bron: eo.nl

Jun 6

commercieel vastgoed en de markt voor koopwoningen vormen ‘zwakke elementen in onze economie’. Dat zei scheidend president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink in een gesprek met televisieprogramma Buitenhof.

Mar 31

Staatssecretaris Frans Weekers (VVD, Financiën) is kritisch over uitlatingen van president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) over de hypotheekrenteaftrek. Wellink sluit zich aan bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die de maatregel wil afschaffen.

‘Brisant,’ zei de staatssecretaris donderdag, gevraagd om een reactie.

Dezelfde Wellink
‘Het was toch diezelfde Nout Wellink (CDA) die een tijdje geleden nog zei dat dit niet het moment is om de hypotheekrenteaftrekter discussie te stellen,’ aldus Weekers.

Volgens Weekers heeft de huizenmarkt rust nodig. De sector is niet bij gebaat elke keer opnieuw een debat over de aftrek. ‘Daarmee jaag je potentiële kopers de stuipen op het lijf.’

Onzekerheid
Wellink zei donderdag dat het kabinet tijdig moet beslissen hoe en wanneer de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft om te voorkomen dat er onzekerheid ontstaat bij marktpartijen.

Weekers zegt dat hij Wellink niet de maat wil nemen en dat die moet zeggen wat hij verstandig vindt. ‘Maar ik zeg wat ik verstandig vind.’

Het IMF pleitteer eerder deze week al voor om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Zowel het IMF en DNB is in het verleden al eerder kritisch geweest over de hypotheekrenteaftrek.

bron: Elsevier.nl

Mar 25

President Nout Wellink van De Nederlandsche Bank vindt dat er nu niet moet worden ingegrepen in de hypotheekrenteaftrek.

zie ook: Nout Wellink verwacht dat de hypotheekrenteaftrek gewijzigd gaat worden

„Je kunt er nu wel een besluit over nemen, maar je moet er niet mee aanvangen in een zwakke woningmarkt en als je het wel doet moet er een lange overgangsperiode zijn”, zei Wellink vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag van de centrale bank. „Als je mij vraagt of dit het ideale moment is ermee te beginnen, dan is mijn antwoord ronduit nee.”

zie ook: IMF: centrale banken mede aan basis crisis , Nout Wellink over hypotheken, financiële innovaties en huizenprijzen

Diverse politieke partijen hebben voorstellen gedaan om de hypotheekrenteaftrek op termijn in te perken of helemaal af te schaffen. Deze maatregelen moeten helpen om het enorm opgelopen overheidstekort terug te dringen.

Op lange termijn kan een beperking van de renteaftrek bijdragen aan het aflossen van de staatsschuld en het evenwichtiger maken van de woningmarkt, zei Wellink.

zie ook: Nout Wellink: Nederlandse tophypotheken zijn ’subprime’ ,   DNB wil poldervariant subprime vermijden

De centrale bank wil graag dat Den Haag het tekort dat nu 6,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedraagt snel terugbrengt en is ook al langere tijd voorstander van het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. „Maar als je wegloopt voor dit soort maatregelen in goede tijden, zit je in slechte tijden met de gebakken peren. Als je het toch gaat doen zeg ik, pas op de timing en hoe je het gaat doen. Pas op.”

Wellink wil dat het komende kabinet het tekort in 2013 onder de 3 procent heeft gebracht. Daarmee wordt formeel weer voldaan aan de Brusselse normen. In 2015 moet het saldo, dat vooral opliep door teruglopende belastinginkomsten, op of liefst iets boven nul zijn. Wellink wilde niet ingaan op welke maatregelen de politiek moet nemen om dat te bereiken. Wel zegt hij in een vraaggesprek met deze krant dat maatregelen „pijnlijk” zullen zijn en „grote politieke en maatschappelijke spanningen met zich meebrengen”.

Wellink zegt verder dat hij zorgen heeft of het op orde brengen van de overheidsfinanciën in Europa, en ook in Nederland, wel gaat lukken in het tempo dat de centrale bank graag ziet. „We klagen aan de ene kant over de Grieken die zich niet aan het Groei- en Stabiliteitspact houden en aan de andere kant zeggen sommige politici dat de sanering van de overheidsfinanciën best acht tot twaalf jaar mag kosten. Dan houden wij ons ook niet aan het Pact.”

Hij waarschuwde voor het niet tijdig wegwerken van de tekorten op de begroting. „Dat kan een opdrijvend effect hebben op de rente. en dat zet weer een rem op de particuliere consumptie en de groei.”

bron: nrc.nl

Nov 15

Nederland kruipt op dit moment weliswaar uit de economische recessie, maar er zijn nog tegenslagen te verwachten. Voorzitter van De Nederlandse Bank, Nout Wellink zei dit in Buitenhof. Hij waarschuwde dat de werkloosheid tot 2011 nog zal toenemen. En de pijn van het fors toegenomen begrotingstekort zal de Nederlandse bevolking in de toekomst zeker gaan voelen omdat er op een aantal terreinen bezuinigd moet gaan worden. Hij noemde volkshuisvesting expliciet.

In 2006 zij Wellink al dat de hypotheekrente-aftrek de markt verstoort. Aan het oorspronkelijke doel van de regeling, het stimuleren van het eigen huizenbezit, draagt de regeling al lang niet meer bij, stelt Wellink. “Waar het op neerkomt, is dat mensen die een huis bezitten aan elkaar de bonus van de hypotheekrenteaftrek doorschuiven. Voor hen is er geen probleem. Maar starters op de woningmarkt komen hier niet meer tussen, of zij moeten zich diep in de schulden steken om die bonus te betalen.”

Nout Wellink in Buitenhof

bron: Buitenhof, nu.nl

Sep 24
Centrale banken hebben de kredietcrisis mede mogelijk gemaakt. Dat schrijven onderzoekers van het Internationale Monetair Fonds (IMF) in een woensdag verschenen rapport. Ze stellen dat centrale banken veel meer moeten doen dan alleen maar de inflatie op een bepaald, laag niveau houden.
Monetary aggregate M3
De kredietcrisis en de wereldwijde onbalans hadden zich niet voorgedaan als centrale banken meer aandacht hadden besteed aan traditionele indicatoren zoals geldschepping en kredietgroei. (* M staat voor money supply en de 3 voor het tellen van zowel chartaal geld (munten en biljetten), giraal geld en depositos.)

De onderzoekers bekeken de zeepbellen die er de afgelopen veertig jaar op de huizen- en aandelenmarkten zijn geweest. Het klappen ervan leidt steeds tot crises, zoals de kredietcrisis. Centrale banken hebben echter niets gedaan om te voorkomen dat de zeepbellen ontstonden, omdat er geen inflatiedreiging was.

De Europese Centrale Bank (ECB) bijvoorbeeld, ziet prijsstabiliteit in de landen die de euro voeren als zijn enige doel. Om dat te bereiken probeert de ECB de inflatie ‘onder maar dicht bij’ 2 procent te houden, waarin de bank al jaren slaagt.

Inflation rate (HICP)

Maar in plaats van zich blind te staren op inflatiebeteugeling, hadden de monetaire autoriteiten volgens het IMF-onderzoek er juist tijdig voor moeten zorgen dat er niet zo veel geleend kon worden. De signalen dat een flinke groei van de kredietverlening tot economische problemen leidt, liggen volgens de onderzoekers voor het oprapen.

zie ook: ‘Banken zijn dieven’ | huizenmarkt-zeepbel.nl

De reactie van de centrale banken bij zulke signalen had moeten zijn dat ze de geldmarkt krapper maken. Door de rente te verhogen, wordt krediet duurder en het voor banken aantrekkelijker hun geld bij een centrale bank te stallen, waardoor de geldhoeveelheid afneemt.

zie ook: De vrije economie: IMF kritisch op centrale banken

De Nederlandse bankpresident Nout Wellink suggereerde eerder dat de ECB over een grotere vrijheid moet beschikken ‘om proactief op te treden tegen het ontstaan van financiële bubbels’.

bron: de Volkskrant

Jul 14

Nout WellinkMinister Bos van Financiën en De Nederlandsche Bank (DNB) verschillen fundamenteel van mening over de toekomst van de Nederlandse financiële sector en de banken.

Bos en het kabinet willen dat er kleine, overzichtelijke, nationaal georiënteerde banken komen die zich specialiseren in een of enkele deelmarkten. DNB-president Nout Wellink wil het tegenovergestelde en ziet een waarborg voor een gezonde toekomst van de financiële sector in zogenoemde universele banken – waarbij verschillende typen bancaire activiteiten in één concern zijn samengevoegd. Omdat de Nederlandse markt daarvoor volgens DNB te klein is, moet die groei internationaal zijn.

Visie
Het ministerie van Financiën en de toezichthouder van de Nederlandse financiële sector DNB kwamen vorige week tegelijk met een visie op de toekomst van de banken. Bos presenteerde voorstellen die hij eerder had geopperd. Hij wees daarbij zonder veel nadruk naar het onderzoek dat DNB samen met consultant McKinsey had gedaan naar de wijze waarop banken zich na de kredietcrisis moeten positioneren.

DNB concludeert dat banken en verzekeraars naar schaalvergroting moeten streven, bijvoorbeeld om hun concurrentiepositie te behouden en om makkelijker kapitaal aan te kunnen trekken. ‘Gezien de kleine en geconcentreerde thuismarkt zullen Nederlandse financiële instellingen deze groei vaak buiten de landsgrenzen moeten realiseren’, schrijft de centrale bank. Bos meent dat zulke banken leiden tot onbeheersbare risico’s.

Spaargeld
DNB meent ook dat bij een bank spaargeld van consumenten door de zakelijke afdeling kan worden gebruikt. Bos wil juist Chinese muren tussen de consumenten- en zakenbank.

Het fundamentele verschil in visie tussen de twee organisaties die allesbepalend zijn voor de toekomst van de financiële sector is pikant. Bos en de toezichthouder waarvoor hij politieke verantwoordelijkheid draagt, werkten op het hoogtepunt van de crisis goed samen, maar nu neemt de kritiek op DNB toe.

bron: de Volkskrant

Feb 4

ING is met een balanstotaal van 1300 miljard euro ruimschoots de grootste bank van Nederland en bezet wereldwijd de 9de plaats. Helaas bedraagt het eigen vermogen van ING maar 25 miljard. Door een reeks internationale overnames kreeg de bank vanaf het eind van de jaren negentig een steeds internationaler karakter. Uit deze cijfers blijkt wel dat er op banken weinig toezicht is, de “goden van het geld’ hebben enorme hoeveelheden geld uit het niets geschapen.

Niet zo vreemd dat Wouter Bos het niet zo ziet zitten met dit zinkend schip. Als men 2% van de uitstaande risico’s moet afschrijven ($26 miljard) is de bank al failliet.

Gaat Nederland IJsland achterna?

Leverage banking

Jan 26

Privatise the profits. Socialise the losses.

ING heeft in het laatste kwartaal van 2008 een verlies van 3,3 miljard euro geleden. De Nederlandse staat neemt het gros van de risico’s van de problematische Amerikaanse hypotheekportefeuille over.

‘Illiquid Assets Back-up Facility’

De back-up faciliteit is een garantie met een opwaarts potentieel. De faciliteit dekt gedeeltelijk de risico’s af van de Alt-A portefeuille van ING, nadat deze is afgewaardeerd van een bedrag ter waarde van USD 39 miljard tot een bedrag van USD 35,1 miljard. De bank blijft eigenaar van deze portefeuille. De Staat en ING delen in de winsten en verliezen in de verhouding 80% (Staat) – 20% (ING). De bank betaalt een garantiefee aan de Staat ter compensatie van het risico; de Staat betaalt ING een management en funding fee voor het beheer en de financiering van de portefeuille.

In verband met de faciliteit is een aantal afspraken gemaakt. Zo zal ING € 25 miljard extra krediet verlenen aan particulieren en bedrijven. Daarnaast ziet de Raad van Bestuur van ING af van de bonussen over 2009 en voor de periode daarna tot er nieuw beloningsbeleid is vastgesteld. Ook zal ING het Nederlandse betalingssysteem PIN blijven voeren zolang dat een gangbaar betaalsysteem blijft. Tenslotte blijven de governancevoorwaarden verbonden aan de kapitaalversterking door de Staat van € 10 miljard gedurende de garantie van kracht. De faciliteit is in overleg met DNB tot stand gekomen en is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat ING treft.

Reactie van Kees de Kort

Willem Buiter

bron dnb.nl

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >