Jun 2

belanghebbenden woningmarktDe bouwproductie in Nederland is krakend tot stilstand gekomen. De huidige crisis heeft in bouwend en ontwikkelend Nederland een nieuwe werkelijkheid gecreëerd: projecten worden vertraagd, verkleind of versoberd. ‘Plan B’ komt uit de kast. Er wordt koortsachtig gezocht naar oplossingen om bouw- en ontwikkelactiviteiten draaiend te houden.

De conferentie: noodmaatregelen en kansen
De afgelopen maanden zijn er tal van noodmaatregelen bedacht om de crisis het hoofd te bieden. Hoe staat het met de lokale en provinciale implementatie ervan en wanneer werpen ze hun vruchten af? Hoe ver reikt het domino-effect van dalende woningprijzen en afnemende grondopbrengsten? De crisis gaat gepaard met forse tegenslagen maar biedt ook nieuwe kansen. Vervroegde publieke investeringen kunnen duurzaamheid en bereikbaarheid een welkome impuls geven. Nieuwe groepen woningzoekenden komen eindelijk aan bod. Herontwikkeling van locaties noopt tot een bezinning op kwaliteit. Wat betekent de crisis voor uw praktijk als overheid, corporatie, ontwikkelaar of makelaar? Welke ingrediënten zijn voor úw plan B van belang? Over de kansen en uitdagingen die er liggen en hoe we ze het beste oppakken, daarover wordt op 11 juni gedebatteerd, gedacht en gestemd.

Doelgroepen
De Nationale Bouwcrisisconferentie is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, ontwikkelaars, bouwers en andere professionals die werken aan ruimtelijke ontwikkeling of de woningmarkt, werkzaam bij overheden, corporaties, ontwikkelaars, adviesbureaus, makelaardij.

Lees verder op de site van Nirov