Aug 11

gecorrigeerd voor prijsindex gezinsconsumptie

In de periode van 1982 tot 1995 verliep de prijsontwikkeling van nieuwe koop- en huurwoningen nagenoeg één op één. Sinds 1995 is de basishuur van nieuw opgeleverde huurwoningen jaarlijks met 2% toegenomen tot €578, terwijl de verkoopprijs van nieuwbouwwoningen met gemiddeld 9% is gestegen tot €333 duizend.

E-mail: postbus.kennispleinwwi@minvrom.nl

bron: datawonen.nl

 

Apr 12

Een nieuwbouwhuis is in Nederland vrijwel onverkoopbaar. De verkoop is in het eerste kwartaal van dit jaar dramatisch gedaald.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

 

Oct 13

Kopers van nieuwbouwwoningen zouden een hogere hypotheek moeten kunnen krijgen. Reden is dat een nieuwe woning energiezuiniger is en dus maandelijks lagere energielasten met zich meebrengt. Daardoor kunnen zij een hogere hypotheek dragen dan kopers en bewoners van een gemiddelde bestaande woning.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Sep 22

De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal met 40% gedaald tot vierduizend.

Monitor
In het tweede kwartaal van 2008 waren dat er nog zevenduizend. Dat blijkt uit een onderzoek van de Monitor Nieuwe Woningen in opdracht van het ministerie van VROM. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is sprake van een licht herstel. Toen werden er bijna 3200 woningen verkocht.

Goedkope segment
Opvallend is dat het aantal verkopen in het goedkopere segment juist is toegenomen. In het laagste prijssegment, huizen tot 216.000 euro, werden in het tweede kwartaal bijna 48 procent meer woningen verkocht dan in het eerste kwartaal.

Kleinee woningen
”Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de laatste tijd er relatief meer goedkopere woningen nieuw te koop worden aangeboden door ontwikkelaars.Dat betekent dat ontwikkelaars vooral wat kleinere woningen, vaak rijtjeswoningen op de markt brengen”, verklaarde directeur Jan Fokkema van de vereniging van projectontwikkelaars Neprom dinsdag.

bron: RTL Z

Mar 11

De recessie hakt er flink in in de markt voor nieuwbouwwoningen. In de eerste 2 maanden van dit jaar zijn 60 tot 70% minder nieuwe woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

26 jaar
Dat is de sterkste daling van verkopen in 26 jaar tijd. Dat heeft de NVB, de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers berekend. Als de ontwikkeling doorzet dan kan dit volgens de ondernemers de komende jaren 100.000 arbeidsplaatsen in de bouw gaan kosten.

Dalende trend
De woningproductie daalt hierdoor tot 41.000 in 2011, aldus de NVB. De dalende trend van 2008 zet hiermee versterkt door. In heel 2008 liep de de verkoop met 30% terug. Dat kwam vooral door het vierde kwartaal, toen er sprake was van een daling met 50%.

Dieptepunt
Volgens de NVB is het dieptepunt nog niet bereikt.

bron: RTL Z

Nov 18

Woningen in aanbouwProjectontwikkelaars hebben veel minder nieuwe woningen verkocht. In oktober is het aantal met 70% gedaald ten opzichte van 2006. Daardoor zal de komende jaren de helft minder worden gebouwd.

bron: Het Financieele Dagblad

Aug 20

Het 1e halfjaar van 2008 is geen sterk halfjaar geweest voor de afzet van nieuwe koopwoningen. In de eerste zes maanden van 2008 verkochten de gezamenlijke ontwikkelaars en bouwbedrijven 14% minder nieuwbouwwoningen dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het zijn de conclusies van de (meest recente) Thermometer Koopwoningen; het halfjaarlijkse rapport waarmee de NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers een cijfermatige impressie geeft van de woningmarkt.

Oorzaak voor de verkoopdaling is een combinatie van factoren, zoals een gestegen hypotheekrente, afnemend consumentenvertrouwen en scherpere condities van banken. Een bijkomend probleem voor de nieuwbouwsector vormen de gestegen kosten, waardoor de marges voor de ontwikkelaars en bouwbedrijven zwaar onder druk zijn komen te staan. Hoewel er nu veel aandacht is voor de recent (fors) gestegen bouwkosten, zijn het vooral de grondkosten, die de laatste jaren voor veruit de grootste kostenstijgingen in de woningbouw hebben gezorgd. Tien jaar geleden kostte een gemiddelde kavel onder een nieuw koophuis 29.000 euro, maar dat is inmiddels opgelopen tot 101.000 euro. Dit betekent een stijging met bijna 250%. Dat is aanmerkelijk meer dan de stijging van 36% van de pure bouwkosten en ook aanmerkelijk meer dan de stijging van bijvoorbeeld benzine (+74%) in deze periode.

Teneinde de nieuwbouw concurrerend te houden met de bestaande bouw, komt het er volgens NVB nu meer dan ooit voor álle partijen bij de woningbouw, zoals ontwikkelaars en gemeenten, op aan de gewenste producten te ontwikkelen en tegelijk de (totale) kosten van de woningbouw scherp te houden. NVB noemt in zijn studie verschillende mogelijkheden, maar zet vooral in op de noodzaak van tariefsverlagingen voor bouwgrond. Met name gemeenten hebben – nu de markt tegenzit, erg veel moeite om de grondprijzen te verlagen. Op zich begrijpelijk, jarenlang zijn zij immers gewend geraakt aan de enorme opbrengstenstijgingen van bouwgrond en hebben daar mede hun gemeentebegrotingen op afgestemd, maar het is de enige remedie om de woningbouw in Nederland betaalbaar te houden. De gemeentelijke grondprijzen zijn gegeven de huidige markt gemiddeld 13.000 euro per kavel te hoog en moeten omlaag. Hiernaast dringt NVB er bij de gemeenten op aan zeer terughoudend te zijn met het stellen van extra aanvullende eisen bovenop het Bouwbesluit, omdat ook dit de woningbouw op extra kosten jaagt van zo’ n 2.000 á 9.000 euro per huis, waar de huizenkoper niet voor wil betalen.

bron: nvb-bouw.nl