Dec 29

De Nederlandse topeconomen, Arnoud Boot, Sylvester Eijffinger, Han de Jong en Hans Stegeman vinden het niet slim om mensen nu als een dolle hun hypotheek te laten aflossen. Zij beoordelen dit als faliekant fout.Het geld moet juist in de dagelijkse economie blijven.

Dit deed mij denken aan het onderstaande filmpje uit de jaren tachtig van de vorige eeuw.  ‘Topeconoom’ Youp van ‘t Hek wist toen al hoe het systeem werkte 🙂

De Telegraaf schrijft: „Vooral het leeglopen van de huizen-bubble is de voornaamste oorzaak van het feit dat de Nederlandse consument het totaal heeft laten afweten,” Bij ons zijn de huizenprijzen het meest gestegen, we hebben toen in feite al geconsumeerd wat we nu hadden kunnen en moeten doen. ”Nu alles vol op de rem gaat kijken Nederlanders roerloos als bange konijnen in de koplampen.

Extra uitleg:

Deze deflatie is veroorzaakt door de voorafgaande periode, toen de geldhoeveelheid aanzienlijk werd uitgebreid waardoor alle facetten van het economische leven tot een zeepbel uitgroeiden. We kunnen dit bijvoorbeeld zien in de enorme groei in de aandelenmarkt, de huizenmarkt, de goederenmarkt, de obligatiemarkt etc. De oorsprong van deze groei is de enorme liquiditeit, die beschikbaar werd gesteld door de bancaire sector met actieve hulp en medeweten van de centrale bank. De bancaire sector is gemachtigd door de centrale bank om liquiditeit (geld) ter beschikking te stellen op het gebied van leningen en hypotheken. De uitgifte daarvan gebeurt door de diverse banken met ondersteuning van de centrale bank.

Men zal zich afvragen waar deze liquiditeit vandaan komt. Die komt feitelijk uit het niets. Als een bank een lening of hypotheek beschikbaar stelt aan de lener, dan creëert deze bank geld uit het niets om deze te financieren.

Wanneer de lening of de hypotheek geheel wordt terugbetaald, dan verdwijnt dit geld weer in het niets.

De bank ontleent zijn bestaansrecht aan de rente, die men ontvangt, want van het geld uit het niets kan men niet bestaan omdat daarover weer rente moet worden betaald aan de centrale bank (interbancaire rente) – die ook wordt vastgesteld door de laatste. Het verschil in de rentes, die de bank aan de centrale bank moet betalen en de rente die men ontvangt betreft dus de ‘winst’ van de bank. Dit is bekend onder naam fiatgeld, want er staat geen enkele tegenwaarde ten opzichte van dit ‘geld’, het is in feite gebakken lucht.