Mar 11

Het Nibud maakt zich zorgen over gezinnen waarbij één ouder werkt en een jaarinkomen heeft tot 35.000 euro, de traditionele kostwinnersgezinnen. Om volledig mee te kunnen doen in onze maatschappij komen zij feitelijk geld te kort. Hierdoor staan ze dagelijks voor moeilijke financiële keuzes. Dit blijkt uit cijfers die het Nibud op een rij heeft gezet voor het Nibud Budgethandboek 2015 dat vandaag is verschenen.

Rondkomen steeds moeilijker

Het Nibud maakt zich al langer zorgen om de bestedingsmogelijkheden van gezinnen op bijstandsniveau. Het instituut ziet nu dat ook gezinnen met twee of meer kinderen, met een inkomen rond modaal, waarbij één van de ouders werkt, steeds meer moeite hebben met rondkomen. Door de afbouw van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (aanrechtsubsidie) en de alsmaar stijgende huren, ziet het Nibud dat rondkomen steeds moeilijker wordt. Bij het maken van de berekeningen gaat het Nibud uit van een lage huur. Maar in de praktijk zijn de huren vaak hoger en is het nog moeilijker om goed rond te komen.

Zorgen om gezinnen met inkomen rond modaal

Het Nibud maakt zich zorgen om de traditionele kostwinnersgezinnen met twee of meer kinderen. Hierbij werkt één van de ouders en verdient rond 35.000 euro bruto per jaar. Dit is een modaal inkomen, het inkomen dat het meest voorkomt in Nederland. In Nederland bestaan zo’n 87.000 gezinnen waarbij één van de partners een jaarinkomen heeft tot 35.000 euro per jaar. Deze gezinnen hebben het financieel gezien zwaar en noemt het Nibud een echte risicogroep. Ze krijgen geen kwijtschelding van lokale lasten en krijgen geen zorg- of huurtoeslag.

Het Nibud ziet dat zij rond kunnen komen als zij in een huis wonen met een huur van maximaal 528 euro, wat volgens het CBS de gemiddelde huur is voor deze inkomensgroep. Maar als ze in een duurdere huurwoning wonen, een auto hebben, met het gezin op vakantie willen of als de kinderen lid van zijn een sport- of muziekvereniging zijn, komen zij maandelijks al snel honderden euro’s tekort.

Lees verder bij het Nibud

Nov 5

nibudIn 2014 zijn de financieringslastpercentages voor hypotheken in de meeste gevallen gelijk aan die in 2013. Voor lagere inkomens (tot 24.000 euro) met een hypotheek tot ongeveer 100.000 euro liggen de percentages 1,5 tot 3 procent lager. Voor een aantal inkomens boven anderhalf keer modaal (45.000 euro) liggen de percentages ongeveer 1 procent lager. Dit blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt en die gepubliceerd zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze percentages geven weer welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed en hypotheekverstrekkers zijn bij wet verplicht deze percentages te gebruiken bij het berekenen van hypotheken.

Hypotheeknormen opnieuw vastgesteld

Het Nibud houdt bij het bepalen van de hypotheeknomen rekening met de koopkracht van huishoudens in Nederland. Voor een aantal inkomens vallen door de dalende koopkracht de financieringslastpercentages lager uit. Dat is vooral het geval bij lage hypotheken tot 100.000 euro. Ook voor inkomens boven anderhalf keer modaal (45.000 euro) vallen de percentages iets lager uit. Bij een inkomen van 45.000 euro kan hierdoor ongeveer 3.500 euro minder geleend worden.

Lees verder op de site van het Nibud

Nov 1

In 2013 liggen de financieringslastpercentages voor hypotheken gemiddeld 2,5 procent lager dan in 2012. Dit blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van NHG (Nationale Hypotheekgarantie) Deze percentages geven weer welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed.

Hypotheeknormen naar beneden bijgesteld

Omdat uit koopkrachtberekeningen van het Nibud blijkt dat de meesten minder te besteden hebben, zijn ook de hypotheeknormen naar beneden bijgesteld. Deze verlaging betekent concreet dat iemand met een bruto jaarinkomen van 45 duizend euro (bijna anderhalf keer modaal) ongeveer 13 duizend euro minder kan lenen, als hij geen loonsverhoging krijgt.

Lees verder op de site van het Nibud

Mar 16

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de NVVK maken zich zorgen om het groeiend aantal consumenten dat moeite heeft met het betalen van de rekeningen.

Ruim 30% van de Nederlanders loopt achter met betalingen en ruim 70% van hen heeft meerdere soorten schulden; ze staan niet alleen rood, ook automatische incasso’s worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de huur of hypotheek vallen op de deurmat. In 2009 was dat nog maar 56%, zo blijkt uit onderzoek* van het Nibud.

Lees verder op de site van het Nibud