Nov 12

De normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden aangepast met ingang van 2014. Vooral voor mensen die in het verleden een hypotheek met NHG hebben afgesloten, kan dit grote gevolgen hebben. Dit blijkt uit een analyse van HomeFinance.nl die de nieuwe normen onderzocht..

Verruiming van de normen voor bestaande hypotheken
In de afgelopen jaren zijn de leennormen op de hypotheekmarkt strakker geworden. Gevolg is dat er steeds minder geleend kan worden. Dit geldt ook voor hypotheken met NHG. Voor wie een nieuwe hypotheek af wil sluiten in 2014 , geldt dat de normen wederom versoberd worden.

Voor mensen met een bestaande NHG hypotheek gaan vanaf 2014 totaal andere regels gelden wanneer zij in betalingsproblemen komen of er sprake is van scheiding. Voor deze groep worden vanaf 1 januari 2014 de leennormen enorm verruimd. Dit kan grote ge volgen hebben: zowel positief als negatief.

Ruimere regels bij scheiding
Bij scheiding komt het vaak voor dat één van de 2 huiseigenaren in het huis wil blijven wonen. In de praktijk houdt dit in dat de ene huiseigenaar de andere uitkoopt. Omdat de NHG normen voor de maximale hypotheek streng zijn, blijkt dat dit vaak niet mogelijk is. Ondanks dat men de maandlasten soms best kan dragen, moet het huis door de NHG normen na een scheiding verkocht worden. Vanaf 2014 komen er echter meer mogelijkheden om de woning te behouden. Ook als het inkomen volgens de strengere hypotheekregels van de afgelopen jaren on voldoende is om de hypotheek te kunnen behouden, wordt woningbehoud vaak tóch mogelijk. Speciaal voor deze bijzondere omstandigheden gaat NHG namelijk een ruimere maximale hypotheek invoeren. Deze soepelere regels bieden huiseigenaren meer hypotheekruimte om de woning te behouden.

Versobering van de vangnet regeling
NHG is een vangnetregeling die in bepaalde situaties een restschuld kan overnemen bij (gedwongen) verkoop. Hier is bijvoorbeeld sprake van als men de maandlasten niet meer kan betalen na echtscheiding, werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid. NHG gaat deze restschuld vanaf 2014 echter veel minder snel overnemen. De ruimere normen gelde n namelijk ook voor dit soort situaties. De mate van betalingsproblemen moet vanaf 2014 een stuk groter zijn voordat NHG vindt dat er sprake is van een onhoudbare financiële situatie.

Jos Koets van HomeFinance: “Voor mensen die na een scheiding bijvoorbeeld de woning moesten verkopen, omdat men op 1 inkomen de hypotheek niet kreeg, kan dit nu wel positief uitpakken. Toch kennen de nieuwe beheercriteria een forse keer zijde. De ruimere maximale hypotheek bij beheersituaties is niet vrijblijvend, maar dwingend. NHG heeft de ruimte tot maatwerk niet als mogelijkheid, maar als strikte norm opgenomen. Dat betekent in dit geval dat vanaf 2014 de maximale hypotheek in een beheersituatie berekend moet worden op basis van de laagst mogelijke werkelijke lasten. Exact deze berekeningsmethode leidde vanaf 2006 t/m 2008 tot de gewraakte woekerhypotheken ter hoogte van 6 tot 8 keer inkomen. Daardoor kan het zelfs gebeuren dat iemand bij een forse inkomensterugval een hypotheek van bijna 8,5 keer het inkomen overhoudt óf de restschuld zelf moet dragen. Het lijkt erop dat het vangnet van de Nationale Hypotheek Garantie vanaf 1 januari 2014 behoorlijke gaten gaat vertonen” .

Meer informatie en rekenvoorbeelden op HomeFinance.nl.