Dec 23

Binnenkort worden onder regie van de Europese Centrale Bank de 130 grootste banken van de Europese Unie aan een stresstest onderworpen. Dat is al de derde keer, en de vorige keren bleken het relaxtesten te zijn geweest. Voorafgaand aan de test zullen de banken diepgravend worden doorgelicht.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft gisteren in Buitenhof nog eens uitgelegd hoe de komende ‘asset quality review’ in zijn werking gaat.

“dan gaan dus echt deskundigen de bank binnen en die gaan echt de boeken openleggen en die gaan kijken wat is dit eigenlijk voor lening, wat zit er in die portefeuille. Hoeveel probleem zitten er in jouw MKB-leningen portefeuille, of in Nederland in de hypotheken aldus Dijsselbloem.

Het valt Dijsselbloem verder op Nederlanders altijd praten over de problemen in banken in het buitenland. “Als je vanuit het buitenland naar Nederland kijkt..
Hij redt zich er weer uit door te zeggen dat wij ook problemen hebben gehad en dat de De Nederlandsche Bank hem heeft verzekerd dat wij de grote problemen nu op orde hebben.

“Overleeft de bank het ook nog als de vastgoedmarkt instort. Overleeft de bank het ook nog de huizenprijzen met nog eens een kwart of 50 procent dalen”

 

Oct 15

Vandaag kreeg ik het rapport ‘Woonuitgaven huurders en eigenaren-bewoners 2012‘ onder ogen.  In dit rapport staat welk deel van het netto besteedbaar inkomen huishoudens uitgeven aan woonlasten. De zogeheten huur-, koop- en woonquote. De gemiddelde woonquote is voor huurders 36,4% en voor eigenarenbewoners 25,3%.

Toen ik dit las moest ik denken aan een rapport van DNB uit 2008. Hierin staat dat bijna één op de vijf huishoudens met een hypotheek een relatief zware hypotheeklast van meer dan 30% van het netto inkomen draagt. Dit is dus zonder de kosten van onderhoud en de bijkomende woonuitgaven (gas, warmte, water en licht en lokale lasten). In het woonuitgaven rapport staat verder dat tussen 2009 en 2012 de woonquote is gestegen door een daling van het netto besteedbare huishoudinkomen.

In 2008 werd ook duidelijk wat DNB onder subprime verstaat. “Voor subprime huishoudens liggen de woonlasten soms boven de 40 procent van het beschikbare inkomen, zonder dat daar spaargelden tegenover staan.”.

Je zou dus kunnen zeggen dat bijna één op de vijf Nederlandse hypotheken sub-prime is.

Hoewel Nederland de grootste hypotheekschuldquote in de EU kent (ruim boven 100% BBP) en bijna één op de vijf huishoudens met een hypotheek een relatief zware hypotheeklast draagt (meer dan 30% van het netto inkomen), de directe kredietrisico’s beperkt zijn.bron: Overzicht Financiële Stabiliteit in Nederland – maart 2008
Voor het gemiddelde Amerikaanse huishouden geldt dat de woonlasten in het afgelopen decennium sterk zijn gestegen, tot bijna 14 procent van het beschikbare inkomen. Deze stijging weerspiegelt een forse toename van de hypotheekschuld. Voor subprime huishoudens liggen de woonlasten soms boven de 40 procent van het beschikbare inkomen, zonder dat daar spaargelden tegenover staan.bron: DNB kwartaalbericht – maart 2008

Netto besteedbaar huishoudinkomen
Het inkomen uit arbeid, winst uit onderneming en inkomen uit uitkeringen en sociale verzekeringen (pensioen, lijfrente, alimentatie c.q. bijstandsverhaal). Voorts wordt als inkomen meegeteld: de kinderbijslag, het spaarloon, de vakantietoeslag, de ziekenfondspremie (van werknemer en werkgever)/zorgtoeslag, de tegemoetkoming van de werkgever in de ziektekosten, gratificaties, vaste winstdeling en tantièmes. In vergelijking met andere inkomensdefinities is bijzonder dat inkomsten en uitgaven in verband met het wonen niet meegeteld worden. Het inkomen is dus exclusief ontvangen huurtoeslag, koopsubsidie, hypotheekrenteaftrek en eigenwoningforfait daaraan gekoppeld belastingvoordeel. In het huishoudinkomen telt mee het inkomen van het hoofd van het huishouden, de eventuele partner en van leden van het huishouden.