Aug 7

Paul Schnabel, socioloog en voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is somber over de economische toekomst van Nederland. ‘Mensen moeten de snelle groei van de welvaart vergeten en de tering naar de nering gaan zetten’, dat zegt Paul Schnabel dinsdag in Knevel en Van den Brink.

Structureel
Volgens Schnabel is het belangrijk dat mensen beseffen dat we in een situatie zitten die ook structurele kanten heeft. ‘Mensen moeten beseffen dat het niet alleen crisis is, maar dat ook inkomens en pensioenen naar beneden gaan. Dat de uitkeringen tenderen in de richting van de bijstand, dit betekent niet alleen dat je sneller in de bijstand komt, maar ook dat de hoogte van de uitkeringen richting bijstandsniveau gaan’, aldus de socioloog.

Bruto nationaal product
Een andere belangrijke ontwikkeling is volgens Schnabel is dat het bruto nationaal product van Nederland al jaren rond de 600 miljard zit, terwijl dit volgens Schnabel tien procent hoger zou moeten liggen. ‘Vergeet niet dat in die vijf jaar dat het nu crisis is, er een paar honderdduizend mensen zijn bijgekomen. Die mensen moeten ook allemaal eten, en hebben een baan nodig. Dat moet allemaal van datzelfde geld’.

Levensonderhoud
Daarnaast worden de kosten van levensonderhoud duurder. ‘Mensen hebben steeds meer vaste lasten die niet lager worden maar hoger worden, ook als hun inkomen naar beneden gaat’, zo zegt voormalig directeur van SCP.

Economische groei rond nulpunt
De verwachting van Schnabel is dan ook dat de komende tien vijftien jaar de economische groei in Nederland zich steeds rond het nulpunt zal bewegen. Het lijkt de Schnabel dan ook verstandig dat mensen ‘de sfeer van een snelle groei van de welvaart vergeten’. En dat betekent volgens de socioloog dat mensen ‘de tering naar de nering moeten zetten’. ‘Maar voor een heel belangrijk deel is de tering hen opgelegd door de overheid. Meer BTW betalen, meer voor de kinderopvang betalen, hoger eigen risico, enzovoorts’, aldus Schnabel.

Zegeningen
Maar we moeten volgens Schnabel ook onze zegeningen tellen. ‘Nederland behoort nog steeds tot de top 3 landen van Europa wat betreft inkomen per hoofd van de bevolking.  En we doen het nog steeds uitstekend op het gebied van opleidingsniveau en gezondheidszorgniveau. Maar als ik kijk naar de huidige situatie en hoe die zich ontwikkeld dan ben ik bezorg over of we dat kunnen volhouden’, aldus de voormalig directeur van het SCP.

bron: Knevel en Van den Brink

Sep 21

Hans de Geus vertelde vandaag op RTLZ nog maar eens een keer dat de nationale hypotheekschuld een enorm risico voor de Nederlandse economie vormt. Omdat de politiek dit  jarenlang bleef ontkennen gaan we nu zeer grote problemen krijgen.

lees ook: Economie en vastgoed: terug naar 1982? en IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt en De aflossingsvrije hypotheek

aflossingsvrij en geen spaarpotje
Eén op de drie hypotheeksluiters die een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben afgesloten, geeft aan voor aflossing van de hypotheek een spaar of beleggingsproduct afgesloten te hebben. Dit betekent automatisch dat tweederde niet bijspaart voor de aflossing van de hypotheek. De hoogte van het vermogen waarvoor men spaart is in ruim de helft (53%) van de gevallen niet bekend. Ongeveer één op de vijf „bijspaarders‟ geeft aan 50% of meer van het hypotheekbedrag bij te sparen.