Nov 2

Volgens Ger Hukker kost een verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie de overheid geen geld, maar is dat wel waar?

In Nederland zijn veel hypotheken gefinancierd onder voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie.

Voor deze hypotheken lopen banken geen risico op een restschuld, omdat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat voor aflossing van het hele leenbedrag. Huishoudens betalen hiervoor een beperkte bijdrage aan WEW en krijgen daarvoor rentekorting van de bank. Onderdeel van de voorwaarden is dat huishoudens gedurende de looptijd van de hypotheek moeten aflossen. Na verloop van tijd neemt het risico op een restschuld daardoor af en kan WEW voor vele Nederlandse hypotheken garant staan.

De onderzoekers van NIBC wijzen er op dat bij een daling van de huizenprijzen het vermogen van WEW al snel tekort kan schieten. Mocht deze situatie zich ooit voordoen dan kan WEW een beroep doen op renteloze leningen van de overheid.

NHG Logo

Benadrukt moet worden dat NHG-voorwaarden uitsluitend het risico op een restschuld van banken afdekt.

Huishoudens profiteren van een rentekorting, maar zijn wel aansprakelijk als op enig moment sprake is van een restschuld. De vordering van de bank wordt op dat moment overgenomen door WEW. Een terugbetalingsregeling tussen het huishouden met een restschuld en WEW is dan een waarschijnlijk vervolg.

bron: Rabobank