Jul 28

Woningcorporaties hebben het afgelopen half jaar duizenden huurders met middeninkomens een sociale huurwoning geweigerd. Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van brancheorganisatie Aedes onder 149 corporaties.

Sinds 1 januari van dit jaar moet 90 procent van alle sociale huurwoningen (tot 652,52 euro huur per maand) worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot 33.614 euro. Dat is de uitkomst van jarenlange onderhandelingen tussen Nederland en de Europese Commissie. Hogere inkomens moeten maar een dure huurwoning of een woning kopen.

Achttien procent van de corporaties wees ruim een kwart van de verzoeken uit de groep van de middeninkomens af. Vooral lagere middeninkomens krijgen geen sociale huurwoning meer toegewezen.

Lees verder op nrc.nl

Jun 16

Middeninkomensgroepen op de woningmarkt krijgen het steeds moeilijker. Zij kunnen lastig aan een passende huurwoning komen (lange wachtlijsten, strenge criteria voor toegang) en voor een koopwoning schiet – vooral bij de lagere middengroepen – het inkomen en de leencapaciteit steeds vaker tekort.

Dit stellen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de -raad.

Volgens de raden wordt de laatste jaren de situatie voor middengroepen nijpender door veranderingen in de regelgeving in de huursector en de strengere kredietcriteria in de koopsector. De raden voor de leefomgeving en infrastructuur achten een integrale hervorming van de woningmarkt noodzakelijk. Zolang dit niet aan de orde is, pleiten de raden voor een aantal concrete tijdelijke maatregelen die de positie van middeninkomensgroepen verbeteren en het aanbod voor middeninkomens vergroot.

Lees verder op de site van de NVM