Oct 1

Het vertrouwen van de consument in de woningmarkt is verder gedaald. De Nederlandse woningbezitter is pessimistisch over de internationale situatie op de financiële markten.

Tweederde van de ondervraagden vreest dat de internationale kredietcrisis verder zal doorzetten. Driekwart meent dat ons land zich niet aan de gevolgen daarvan kan onttrekken. Dit blijkt uit de Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis.

Geen paniek
Het vertrouwen in woningmarkt is niet geheel verdwenen. Ongeveer de helft van de geënquêteerden verwacht zelfs nog dat hun woning het komende jaar in waarde zal stijgen. Bijna 40 procent denkt dat die waarde gelijk blijft.

Nederlanders en hypotheeklasten
De meeste Nederlanders (59 procent) zien de Nederlandse woningmarkt de komende tijd niet instorten. Iets meer dan een kwart van de woningbezitters houdt daar wél rekening mee. Weer een kwart denkt dat de eigen hypotheeklasten in de komende twaalf maanden enigszins zullen stijgen. Een ruime meerderheid van de Nederlandse woningbezitters (85 procent) maakt zich dan ook geen zorgen over de betaling van de maandelijkse hypotheeklasten.

Ongunstig moment om huis te kopen
Nagenoeg de helft van de Nederlanders vindt het op dit moment een (zeer) ongunstige tijd om een woning te kopen. Nog maar een half jaar geleden was slechts eenderde van de Nederlanders deze mening toegedaan. Slechts één op de tien is van mening dat het een gúnstige tijd is om een woning te kopen.

Inkomens onder druk
De belangrijkste reden die Nederlanders geven waarom het op dit moment een ongunstige tijd is om een woning te kopen, is dat de inkomens onder druk staan. Twee andere – vaak genoemde – redenen zijn de huidige ongunstige economische situatie en het feit dat koopwoningen slechter betaalbaar zijn.

bron: eigenhuis.nl

Jul 3

EIGEN-HUIS-MARKTINDICATOR

De Eigen Huis Marktindicator die maandelijks het consumentenvertrouwen voor de woningmarkt meet, staat op een niet eerder gemeten dieptepunt. Sinds de start van de Marktindicator in april 2004 is de stand met een waarde van 82 niet zo laag geweest (waarbij 100 de neutraalwaarde is). De sombere berichten over de woningmarkt worden hiermee bevestigd. De Eigen Huis Marktindicator geeft de bereidheid van mensen aan om een (volgende) woning te kopen. Het huidige hoge prijsniveau van woningen, gecombineerd met een hogere hypotheekrente en een krapper besteedbaar budget stemt de consument negatiever over het kopen van een huis. De gevolgen zijn in veel regio’s zichtbaar: er staan meer huizen te koop, ze staan langer te koop en op verschillende plaatsen doet zich een lichte prijsdaling voor. Vooral de ontwikkeling van de hypotheekrente en de overige lasten van huishoudens zal in de komende tijd bepalend zijn voor de verdere ontwikkelingen op de woningmarkt.

De stemming onder consumenten geeft uiteindelijk de doorslag op de woningmarkt. De ontwikkelingen die zich op de woningmarkt voordoen kunnen onvoldoende worden verklaard op grond van de consumentenvertrouwensindex die door het CBS wordt gemeten. Vereniging Eigen Huis heeft daarom – in samenwerking met het onderzoeksinstituut OTB van de TU-Delft – de Eigen Huis Marktindicator ontwikkeld die specifiek voor de woningmarkt het consumentenvertrouwen meet.

Het onderzoek voor de Eigen Huis Marktindicator geschiedt op basis van de maandelijkse peilingen die gehouden worden door het onderzoeksbureau Intomart GfK. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een representatief aantal Nederlanders. De inschattingen en verwachtingen worden gemeten met betrekking tot de volgende aspecten:

  • de huizenprijzen
  • de hypotheekrente
  • de omstandigheden om een huis te kopen in het algemeen

Marktindicator en Conjunctuurindicator

bron: Vereniging Eigen Huis