Mar 28

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies dacht dat de woningmarktcrisis wel zou overwaaien. “We probeerden een tijdelijke dip korter te laten duren of minder diep te laten zijn, maar helaas zijn de effecten van de  stimulering zeer beperkt geweest”. Ondanks de zeer beperkte resultaten sluit zij verdere stimuleringsmaatregelen niet uit.

Spies: ‘ Dit hadden we in onze stoutste dromen niet kunnen vermoeden’ 

Nout Wellink (januari 2010)