Oct 15

De hoogleraren Dolf van den Brink, Arnoud Boot en Casper de Vries hebben al aangegeven dat de kans groot is dat de huizenprijzen fors gaan dalen. Ook het IMF en the Economist waarschuwen al jaren dat dit niet goed kan blijven gaan.

huizenprijzen afgelopen 300 jaar

Prijsontwikkeling van panden aan de Herengracht sinds 1650, gecorrigeerd voor inflatie

Dolf van den Brink en Sweder van Wijnbergen geven hun mening over de huizenmarkt.

Als gevolg van de economische groei in de afgelopen jaren, is de Nederlandse hypotheekschuld ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP) de afgelopen jaren fors opgelopen van 73% aan het einde van 2001 tot 93% medio 2005. Momenteel is de hypotheekschuld al 120% van het BBP.

De totale schuld van Nederlandse huishoudens ten opzichte van het spaargeld toe van circa 80% eind jaren-80 tot circa 200% nu. Ook wordt meer dan voorheen gebruik gemaakt van risicovoller geachte hypotheken, zoals bijvoorbeeld de aflossingsvrije hypotheek. Daarbij wordt een deel van deze leningen weer doorgeplaatst naar eindbeleggers door middel van securitisatie, net als in de VS

In 2004 schreeft prof. dr. Peter Boelhouwer: “de hypotheeklasten zijn zo enorm, per inwoner veruit het hoogst ter wereld, nu moet nu côute que côute voorkomen worden dat de huizenprijs fors keldert.”

Toch is er volgens de bankiers niets aan de hand:

Wim Boonstra van de Rabobank vindt de Nederlandse huizenmarkt solide en de fundamenten van de Nederlandse economie op orde. Leeft hij in een ander Nederland als de hierboven genoemde hoogleraren, of probeert hij tegen beter weten in het vertrouwen hoog te houden?

Ook Dirk Scheeringa – eigenaar van de DSB bank – vindt de Nederlandse huizenmarkt erg solide. Hij zegt het verstandig te vinden voor een lange rentevastperiode te kiezen. Hij vertelt natuurlijk niet dat de kans groot is dat de ECB de refirente nog verder gaat verlagen (defatieangst) waardoor de korte hypotheekrente ook iets lager zou kunnen worden… zie ook:925.nl en quotenet.nl

Vermogen en winstgevendheid van DSB

Het lijkt er steeds meer op dat de bankiers desinformatie aan het verspreiden zijn. Vooral de publieke omroep werkt hier na mijn mening volop aan mee. Desinformatie is bedoeld om het publiek te manipuleren op een rationeel niveau.

“Desinformatie wordt geproduceerd door mensen die doelbewust hun publiek willen bedriegen, zodat die iets anders gaan geloven dan de waarheid. Ze is psychologisch gezien dermate krachtig, dat wanneer desinformatie succesvol verspreid wordt, ze door het publiek geaccepteerd wordt als feit. Tot zover, dat als de betrokkenen later de echte waarheid onder ogen krijgen, dit zelfs kan leiden tot ontkenning daarvan. Er treedt in dat geval cognitieve dissonantie op.”

Op termijn kan dit er wel eens voor zorgen dat het vertrouwen in de banken nog verder daalt. Met “dit hadden we niet verwacht” zal men niet meer wegkomen en de kans op deflatie wordt hierdoor alleen maar groter.