Nov 26

Lex hoogduin legt in de onderstaande video de oorzaak van de crisis uit. Volgens Lex gaat steeds meer stimuleren  ook niets helpen en hij geeft aan dat de problemen mede zijn veroorzaakt doordat de huizenprijzen niet werden meegenomen in de CPI.

Jul 1

Het aantal huizenbezitters in Nederland met een betalingsachterstand van meer dan drie maanden is kleiner dan 1%. Waarom maakt iedereen zich dan zo druk over de stabiliteit van de huizenmarkt?  Er is wel degelijk iets aan de hand met onze huizenmarkt. Maar iets anders dan vaak wordt gedacht.

Voor de financiële crisis van 2007/2008 leek de Nederlandse huizenmarkt gezond. Prijzen en verkochte aantallen stegen.

Nederlanders leenden vaak de gehele waarde van het aangeschafte huis of meer. Aflossingsvrije hypotheken waren aantrekkelijk door het bestaan van hypotheekrenteaftrek. Een relatief groot deel van de balans van de Nederlandse banken bestaat uit hypotheken op Nederlandse huizen. Banken kunnen hun Nederlandse activiteiten niet geheel financieren uit Nederlandse spaargelden. En zijn aangewezen op buitenlandse financiering. Voor de crisis leek dit geen probleem. Buitenlanders kochten graag gebundelde pakketjes hypotheken uit het solide Nederland. Securitisatie noemen we dat.

Na de crisis is alles anders. Securitisatie is uit. Buitenlanders worden zenuwachtig van de relatief hoge hypotheekschuld van Nederlanders. En van de relatief grote omvang van de Nederlandse hypotheekportefeuille van Nederlandse banken. En van het grote aantal aflossingsvrije hypotheken. Met hoge verhoudingen van de waarde van de hypotheek tot de waarde van het huis. Risico’s die voor de crisis onvoldoende waren ingeprijsd.

En inmiddels dalen de huizenprijzen. De bodem lijkt nog niet bereikt. Er heerst nog steeds onzekerheid over het toekomstige belastingregiem voor de huizenmarkt. Het is  logisch dat buitenlanders niet meer staan te springen om Nederlandse hypotheken in portefeuille te nemen. In ieder geval moet de compensatie voor het risico aanmerkelijk hoger zijn dan voor de crisis.

Nederlandse banken zelf hebben vermoedelijk geen grote behoefte aan het uitbreiden van hun Nederlandse hypothekenportefeuille. Die portefeuille moet eerder kleiner dan groter worden.

Dat zijn de problemen van de Nederlandse huizenmarkt. Ondanks dat inderdaad lage cijfer van de betalingsachterstanden.

Bron: lexhoogduin.com

Apr 22

Lex Hoogduin is lid van de directie van De Nederlandsche Bank en een van de topkandidaten voor diens opvolging. Hij sprak deze week over de huizenmarkt en de hypotheekrente-aftrek.

Hoogduin zei twee belangwekkende dingen:

1. Ook hij vindt dat de aftrek moet verdwijnen. En 2. Hij draait er niet om heen dat de huizenmarkt dan een flinke daling zal meemaken. “Die prijsdaling is echter onvermijdelijk als je negatieve verstoring wilt opheffen.”

Een van de verstoringen is dat huizenbezitters er nu baat bij hebben hun schuld zo hoog mogelijk te houden. Hoogduin vindt dat het afschaffen van de aftrek niet op de lange baan moet worden geschoven. “Het is niet verantwoord de maatregelen eindeloos voor ons uit te schuiven.”

bron: Welingelichte Kringen