Jun 5

Lenen doen we bijna allemaal. Of we nu een auto op afbetaling kopen of een krediet afsluiten voor een nieuwe keuken. De meeste mensen draaien er hun hand niet voor om. Zo heeft meer dan de helft van de Nederlanders een hypotheek, ter waarde van gemiddeld €231.000 euro. (2012)

Ook studenten lenen. Twee op de drie heeft een studieschuld, van gemiddeld €15.000 euro. Dat is voor studenten veel geld. Maar als je het afzet tegenover een gemiddelde hypotheek komt het in een ander daglicht te staan. Temeer omdat je een studielening naar draagkracht afbetaalt en hoger onderwijs een investering is die zichzelf ruimschoots terugbetaalt. Dat kun je van een auto, een keuken of een woning niet altijd zeggen. Als je hoger onderwijs hebt gevolgd verdien je gemiddeld ruim anderhalf keer zoveel als zonder bachelor- of masterdiploma.

Het leenbedrag wordt met de invoering van het studievoorschot hoger. Daar staat tegenover dat we de aflostermijn hebben verlengd van 15 naar 35 jaar. Hierdoor is het maandelijkse aflosbedrag veel lager dan nu het geval is. Onder het huidige stelsel betaal je hoogstens 12% van het bedrag dat je meer verdient dan bijstand ; straks wordt dat maximaal 4% van het bedrag dat je verdient boven het wettelijk minimumloon. Om het concreet te maken: stel, je verdient €30.000 en je hebt een schuld van €20.000. Dan betaal je nu €107 per maand af. Straks wordt dat €36.

Geen enkele reden dus om studenten angst aan te jagen. Terwijl dat wel gebeurt. Tegenstanders van het studievoorschot beweren dat studenten straks met een schuld van €30.000 worden opgezadeld. Dat is klinkklare onzin. Het CPB heeft het doorgerekend en komt uit op €6000 extra schuld voor studenten die al lenen en tussen de €6000 en €9000 voor studenten die nu nog niet lenen. (link)

Dezelfde bangmakerij zie je op het thema toegankelijkheid. Het CDA beweert met droge ogen dat ‘met name jongeren uit gezinnen met lage inkomens en mbo-studenten massaal zullen afzien van een studie in het hoger onderwijs’. Volgens de SP ‘ziet een groot deel van de jongeren af van een studie als de basisbeurs wordt omgezet in een lening en juist jongeren uit lagere inkomens zijn dan de eerste die afzien van een studie.’

Dat bekt allemaal wel lekker en je haalt er de krant mee maar het is volledig verzonnen. Wie er ook serieus onderzoek naar doet – of het nu SCP, CPB of CHEPS is – niemand voorspelt dat studenten zich massaal laten leiden door leenangst. Wel zijn er aanwijzingen dat er onder mbo’ ers een beperkte groep is die nog eens goed nadenkt of een vervolgstudie wel de juiste keuze is. Daar is niets mis mee, zolang het maar een bewuste keuze is. Sommige jongeren zijn op een gegeven moment gewoon even klaar met leren en willen aan het werk.

Ervaringen in het buitenland laten zien dat invoering van een leenstelsel – al dan niet sociaal – nergens ten koste gaat van de toegankelijkheid van het onderwijs. Overal zijn de studentenaantallen na invoering van een leenstelsel hoog gebleven. Dat zijn geen rekenmodellen, het is geen zeggedrag maar het zijn feitelijke ervaringen.

Ik begrijp best dat studenten tegen afschaffing van de basisbeurs zijn – ook zij behouden het liefst wat ze hebben – en ik begrijp ook best dat politieke partijen hun oren daarnaar laten hangen. Maar ik voer het debat wel graag op basis van feiten en serieuze berekeningen. Kom daarbij niet aan met spookverhalen en drogredeneringen.

We hebben de plannen voor het studievoorschot vorige week gepresenteerd. Studenten, scholieren en hun ouders zitten met vragen die we zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Zij zitten daarbij niet te wachten op ongefundeerde bangmakerij. Zij verdienen het om serieus genomen te worden.

bron: Spookverhalen en bangmakerij | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Jun 26

hand op de knipNederlanders zijn lang niet zulke spaarders als weleens gedacht wordt. De Nederlandsche Bank schreef eerder dit  jaar:

“Nederland staat te boek als een land van spaarders. Door de verplichte pensioenvoorziening zijn er inderdaad hoge ‘collectieve besparingen’. Maar op vrijwillige basis zijn gezinnen al langere tijd verre van spaarzaam. Hun ‘vrije besparingen’ zijn sinds 2003 zelfs negatief; sinds dat jaar ligt het inkomen waar zij zelf over kunnen beschikken – dus na betaling van belastingen en pensioen- en andere premies – lager dan de consumptie. Zo beschouwd, houden gezinnen dus geenszins de hand op de knip”

lees ook: We houden de hand niet op de knip

Ondanks dalende huizenprijzen bleven Nederlandse gezinnen de overwaarde op hun huizen verzilveren om meer van hun inkomen te gebruiken voor consumptie. Dat feestje lijkt nu voorbij en dus begint de politiek te liegen over de spaarzame Nederlander. De  ´levensgenieters´ met de ´ik leef nu´dus ik wil ´leuke dingen doen´mentaliteit zullen binnenkort dus wel beginnen te huilen om schuldkwijtschelding. Met  ‘zonder ons kan de economie niet groeien´ als slap excuus.

Grafiek 1 - Individuele besparingen en spaartegoed_tcm46-284831

BNlnFLhCcAArYeo.png largebron: De Nederlandsche Bank

Mar 27

Tot nu toe gingen de bailouts in Europa ten koste van de belastingbetaler. Maar vanaf nu gaan de aandeelhouders en obligatiehouders ook meebetalen. In Ierland en Spanje zijn destijds alleen (preferente) aandeelhouders en houders van achtergestelde bankobligaties aangepakt. Dit is dus voor het eerst in de geschiedenis van de euro. Hans de Geus legt uit dat dit een goede zaak is, maar dat hierdoor ook de rentes gaan oplopen.

Meer risico = hogere rente

Nov 12

Lenen en consumeren

Een kwart van de Nederlanders spaart nooit en nog eens een kwart spaart alleen als er geld overblijft. De helft van de Nederlanders heeft onvoldoende geld achter de hand om tegenvallers te kunnen opvangen.

zie ook:  Hoe is de Nederlandse consumptie-economie onstaan?

Daarnaast maakt vier van de vijf Nederlanders geen overzicht van de toekomstige uitgaven en houdt een kwart van de Nederlanders nooit bij waar het geld blijft. Nog eens een kwart van de Nederlanders staat iedere maand rood en meer dan een derde heeft een (niet-hypothecaire) lening. Dit blijkt uit het Nibud-onderzoek Geldzaken in de Praktijk dat op donderdag 12 november wordt gepresenteerd tijdens het 30-jarig jubileumsymposium van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Het Nibud concludeert dat 3,5 miljoen huishoudens financiële risico’s lopen. Vooral onbezorgde, impulsieve mensen die op vermaak zijn gericht en carrièregerichte mensen die luxe en status belangrijk vinden, bevinden zich financieel gezien vaker in de gevarenzone.

Geen overzicht maakt financieel kwetsbaar
Nooit bijhouden waar het geld blijft, geen begroting maken en alleen sparen als er geld overblijft. Het Nibud is geschrokken van het hoge aantal mensen dat geen inzicht en overzicht heeft over zijn geld en daardoor financieel kwetsbaar is. Zo zegt 20% van de huishoudens geen geld achter de hand te hebben om een grote uitgave, zoals een wasmachine, direct te kunnen betalen.

Vergeleken met de bedragen die het Nibud adviseert achter de hand te hebben, blijkt de helft van de Nederlanders te weinig spaargeld te hebben. Vooral alleenstaanden en alleenstaande ouders hebben moeite met sparen.

Bijna 60% ervaart lening als last
Een kwart van de huishoudens staat maandelijks rood, vooral mensen tussen de 35 en 44 jaar hebben moeite hun inkomsten en uitgaven in balans te houden. Ook heeft meer dan een derde van de Nederlanders een lening. Tweederde van de leners had achteraf gezien liever minder geleend en 58% ervaart de lening als last. Vooral hoge bedragen worden als last ervaren. De meeste mensen lenen voor een auto, een verbouwing of een studie.

Goed omgaan met geld maakt gelukkig
Om financieel zelfredzaam te zijn is het belangrijk dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn zodat er geen grote tekorten ontstaan. Bijna 4 op de 10 huishoudens heeft moeite met rondkomen. Mensen die moeite hebben met rondkomen hebben doorgaans weinig overzicht in hun inkomsten en uitgaven, controleren amper hun afschrijvingen en zijn slordig in het ordenen van belangrijke papieren.

Het onderzoek Geldzaken in de Praktijk toont duidelijk aan dat grip, inzicht en overzicht over de financiën belangrijk zijn om financieel zelfredzaam te zijn. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat mensen die goed omgaan met geld gelukkiger zijn dan mensen die dat niet doen.

Onbezorgde, impulsieve mensen en carrièregerichte individualisten
Het Nibud maakt zich het meest zorgen om twee type consumenten: de onbezorgde, impulsieve consument die vooral streeft naar een plezierig comfortabel leven en de carrièregerichte individualist die gericht is op status, risico en spanning. Zij zijn financieel kwetsbaar door hun overtuigingen en waarden ten aanzien van geld. De onbezorgde consument geeft makkelijk geld uit, heeft relatief veel schulden en betalingsachterstanden en weinig spaargeld. Hij heeft vaak een laag inkomen en heeft moeite met rondkomen.

De carrièregerichte individualist heeft ook moeite met rondkomen maar heeft een gemiddeld inkomen. Hij vindt luxe belangrijk en laat zich gemakkelijk verleiden bepaalde uitgaven te doen. Hij is consumptiegericht en is geneigd boven zijn stand te leven. Hij heeft vaker schulden en geen spaargeld

3,5 miljoen huishouden lopen financiële risico’s
Het hoge aantal huishoudens, 3,5 miljoen, dat het risico loopt om financiële tegenvallers niet te kunnen opvangen baart het Nibud zorgen. Zeker in deze economisch onzekere tijd, waarbij banen op de tocht staan, is de kans groot dat het aantal mensen met geldproblemen stijgt.

Naast de al bekende risicogroepen, zoals huishoudens met een laag inkomen, gaat het Nibud zich ook speciaal richten op de onbezorgde, impulsieve consument en de carrièregerichte individualist. Het instituut hoopt met andere partijen, zoals banken, beleidsmakers, scholen en overheden, veelal vertegenwoordigd in het platform CentiQ waartoe ook het Nibud behoort, een manier te vinden om bij deze groepen een bewustzijn te creëren voor de financiële risico’s die zij lopen.

Consumenten die vragen hebben over hun eigen financiën kunnen Nibud bellen met het gratis Nibud-nummer, 0800 — 221 21 21. Iedere werkdag zitten daar voorlichters klaar om mensen met hun geldvragen te helpen.

Achtergronden bij het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd met een digitale vragenlijst. De respondenten zijn afkomstig van het StemPunt-panel van het onderzoeksbureau Motivaction. In totaal hebben in mei 2009 1244 personen aan dit onderzoek deelgenomen.

Download het onderzoeksrapport ‘Geldzaken in de praktijk’ (pdf)

bron: Blik op Nieuws.nl

Jul 13

De Nederlandse banken en verzekeraars wacht nog jaren van zwaar weer. Dat schrijft De Nederlandsche Bank in een studie. Met andere woorden: reken op afnemende werkgelegenheid en hogere banktarieven.

De toezichthouder onderzocht twee scenario’s voor banken en verzekeraars: één waarbij de economie snel herstelt en internationale samenwerking goed van de grond komt en één waarbij de recessie langer aanhoudt.

Downloads

Forse ingrepen
Maar in beide gevallen wachten de bankiers en verzekeraars nog forse ingrepen, zo valt op te maken uit het rapport The Dutch financial system. Banken moeten rekenen op afnemende vraag naar hypotheken en consumentenkrediet. Als ze hun winsten op peil willen houden én voldoen aan op handen zijnde strengere kapitaaleisen, moeten ze hun kosten verlagen en/of hun opbrengsten verhogen.

Lees verder op: Z24.nl

Dec 22

logo Nationale Hypotheek PasJongeren krijgen op de woningmarkt komende maanden bijna geen hypotheek meer. Aan starters zonder een vast arbeidscontract verstrekken veel banken volgend jaar geen lening meer. Door de financiële crisis gaat de kredietmarkt op slot voor risicogroepen, constateert financieel adviseur Nationale Hypotheek Pas (NHP), die hypotheekaanbiedingen vergelijkt.

Banken zien starters zoals de tienduizenden uitzendkrachten als een financieel risico, tenzij zij zelf veel spaargeld inbrengen.

De starters – jongeren en zestigplussers – krijgen door beperkingen die banken opleggen het volledig benodigde hypotheekbedrag niet meer. Dat betekent dat ze geen woning kunnen kopen.

BLG Hypotheken, onderdeel van SNS Bank, is de eerste verstrekker die sinds 15 december openlijk meldt jonge aanvragers tot 24 jaar per 1 januari geen volwaardige hypotheek te financieren.

„We zijn ertoe gedwongen door de kredietcrisis”, reageert BLG-zegsman Peter Jansen. „We moeten voorzichtiger worden, ook omdat we behoorlijk wat betalingsachterstanden onder jongeren constateren. Veel banken melden het niet op papier, maar weigeren de hypotheek nu wel. Wij zijn er eerlijk over. De markt is niet stabiel, iemand met een tijdelijk contract bij DAF krijgt dus geen hypotheek.” Vereniging Eigen Huis ziet dat jonge woningzoekers moeilijker leningen krijgen. „Mensen met twee inkomens, van wie er een geen vast inkomen heeft, dat was de eerste helft van dit jaar geen probleem”, aldus de zegsman. „Nu wel, al is de ene bank strenger dan de andere.”

Bouwsector

Veel banken vragen al meer rente. Voor starters loopt die zeer hoog op of de hypotheek wordt helemaal niet verstrekt, toont NHP.

„Dit is geen klein probleem: de starters behoren traditioneel tot de grootste groepen woningkopers”, zegt NHP-directeur Pieter Lijesen. „Deze hypothekenstop krijgt zware consequenties voor de economie: als starters op de woningmarkt wegblijven, worden aanzienlijk minder woningen verkocht, huizenprijzen zullen nog harder zakken. De markt valt verder stil, waardoor ook de bouwsector, en dus de hele economie, wordt geraakt.”

Het kabinet overweegt de overdrachtsbelasting, betaald over een verkochte woning, te verlagen en de Nationale Hypotheek Garantie te verhogen om de huizenverkoop aan te jagen.

„Sympathiek, maar millimeterwerk”, reageert Lijesen. „Minister Bos moet de banken na de staatssteun dwingen meer krediet te verstrekken.”

De Nederlandse Vereniging van Makelaars vindt het nog geen tijd voor paniek.

bron: de Telegraaf

Nov 25

Youp van 't Hek - 'Man vermist'In man vermist – 1983 – speelt Youp van ‘t Hek een kredietbewaker. Youp laat tijdens deze voorstelling zien hoe ons fantastische financiële systeem werkt.

De sketch heeft helaas niet veel geholpen, heel Nederland zit diep in de schuld. Pak ‘t dan, pak ‘t dan. Je bent veel rijker dan je denkt. Laat die welvaart nou niet aan je voorbijgaan! Huizenprijzen stijgen altijd met de inflatie mee!!! Als je gaat huren ben je dief van je eigen portemonnee……

Ik verwacht dat de huizenprijzen de komende jaren sneller zullen dalen dan de deflatie. Huishoudens met een hoge hypotheek zullen dan in problemen komen.

‘Man vermist’

Overdrijft Youp van ‘t Hek in zijn sketch Lenen lenen, betalen betalen niet? Volgens het ministerie van Sociale Zaken zit hij er niet ver naast. Een derde van de Nederlanders staat rood of heeft een (doorlopend) krediet, hypotheekschulden niet meegerekend.

Sep 19

Consumenten krijgen door de kredietcrisis ook volgend jaar forse tegenvallers in hun huishoudboekje. Het krakende bankenimperium in de Verenigde Staten maakt lenen fors duurder, voor bedrijven en uiteindelijk ook consumenten.

ING Bank verhoogde gisteren zijn hypotheekrente in verband met het opdrogen van de leenmarkt. Vooral mensen met kortlopende hypotheken die gaan aflopen en hypotheken met een variabele rente, moeten rekening houden met sterk hogere maandlasten. “Je kunt nu al zien dat 2009 slechter wordt”, zegt Ronald Doeswijk van Iris, het onderzoeksbureau van Rabobank. “Dat is na de problemen in de VS onvermijdelijk geworden.”

“De huidige rente staat veel hoger dan mensen gewend waren”, zegt directeur Bas Millenaar van de De Hypothekers Associatie. “Een hogere rente maakt het leven sowieso duurder. Dat is financiële instanties in de wereld te verwijten. Zij hebben dit compleet uit de klauwen laten lopen en dat alleen maar om meer winst te maken. Ze maken alles kapot.”

Woningzoekers kiezen momenteel massaal voor spaarhypotheken, ziet Millenaar. “En dat is in dit tumult geen slechte keuze.” Nu de grote bankmastodonten op Wall Street omvallen, durven andere banken elkaar geen geld meer te lenen uit vrees niets terug te krijgen. De afgelopen dagen scherp gestegen rente die banken elkaar berekenen, wordt vroeg of laat doorberekend aan klanten van banken, consumenten en bedrijven. Van heftige renteverhogingen voor gewone leningen is echter nog geen sprake, zegt onderzoeker Peter Post van Moneyview. “Dan moeten de problemen uit de VS eerst doorzetten.” Sommige pensioenfondsen komen echter al in de gevarenzone, constateert bureau Mercer. Kelderende beurskoersen leiden tot fors lagere beleggingen voor pensioenen. Zelfs het aanpassen van pensioenen aan prijsstijgingen loopt gevaar, aldus Mercer. “Mensen zijn in paniek”, aldus een analist. Hij ziet dat beleggers hun pakketjes met aandelen massaal dumpen en hun geld steken in veiliger beleggingen zoals goud, grondstoffen, of het eenvoudig op spaarrekeningen zetten. “Met een rente van 5% is dat momenteel een heel veilige haven.”

“Het enige positieve aan de hele kredietcrisis is de dalende benzineprijs”, zegt Doeswijk van Iris. “Want er wordt in crisis veel minder olie afgenomen.” Vandaag zakt de benzineprijs daarom opnieuw.

bron: Telegraaf.nl

Aug 14

Het Ministerie van Financien wilt waarschuwingslabels gaan introduceren voor leen- en kredietproducten. Net als op het pakje sigaretten, alleen dan met triggers als “Kunt u deze lening wel aan?”.

Vorig jaar startte een andere campagne, op www.blijfpositief.nl worden mensen gewaarschuwd niet teveel te lenen. De nieuwe aanpak richt zich vooral op het waarschuwen van de mogelijke gevolgen.

Parallel hieraan hoopt de regering ook eindelijk een einde te maken aan de vaak loze beloftes op internet die het lenen met een BKR-codering mogelijk maken. Als de belofte in de promotionele uitingen wel wordt nagekomen, dan betalen mensen die al in een lastige positie zitten vaak een bizar hoge rente.

Andere maatregelen welke de ministerie overweegt zijn een compleet verbod op leenreclames, het afschaffen van bonussen voor tussenpersonen en enkele andere regels om het aanbod van financiele producten duidelijker te krijgen voor de consument en dat zijn belang altijd voorop staat.

Aanbieders als de DSB bank met merken als Frisia, Lenen.nl en Postkrediet stellen zelf al in hun reclames dat mensen nooit meer lenen dan voor hun verantwoord is onder de noemer “Veilig Lenen”.

Wellicht binnenkort verboden, de reclames van Lenen.nl (onderdeel DSB Bank).

bron: lening-geld-lenen.nl

Jun 14

Een lening van 4 tot 4,5 keer het bruto jaarsalaris. Dat is het maximale bedrag dat Vereniging Eigen Huis koopstarters adviseert te lenen. Dat slechts een handvol starters luistert naar dit advies blijkt uit onderzoek van dezelfde organisatie onder huizenkopers in de leeftijd van 20 tot 29 jaar. Starters shoppen vaak net zo lang totdat ze een geldschieter vinden die het gewenste aankoopbedrag wil verstrekken.

Leengedrag starter

Een hoge lening krijgen starters echter niet zomaar losgepeuterd. De 650 000 koopstarters die de komende jaren op zoek zijn naar een woning, moeten soms bij wel vijf hypotheekverstrekkers aankloppen om een huis te kunnen kopen. Volgens de grootste adviesorganisaties de Hypotheker, Hypotheek Shop en Huis en Hypotheek slaagt twintig procent tot een kwart van hen er niet in om een hypotheek te krijgen in de populaire randsteden. Vooral tijdelijke contractanten en freelancers vallen tussen wal en schip. Het verschilt van bank tot bank of zij een intentieverklaring van de werkgever of drie aangiftes inkomstenbelasting moeten laten zien.

Woonlastennorm

Naast het tekort aan betaalbare starterwoningen, is de aangescherpte Gedragscode Hypothecaire Financieringen de belangrijkste reden voor de lange zoektocht van starters op de woningmarkt. Sinds 1 januari 2007 mag een hypotheek niet hoger zijn dan 4,5 keer het bruto jaarinkomen, zoals ook de woonlastennorm van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) dat voorschrijft. De norm berekent hoeveel procent van het inkomen verantwoord aan woonlasten mag worden uitgegeven. Slechts in uitzonderlijke gevallen mogen hypotheekverstrekkers daarvan afwijken.

Het belangrijkste doel van de norm is mensen te beschermen tegen overkreditering. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat deze bescherming hard nodig is. Starters weten vaak niet dat ze aanspraak maken op starterleningen en subsidies van de overheid. Een meerderheid van de starters is evenmin op de hoogte van de voorwaarden van de hypothecaire verplichtingen. Ze gaan er ten onrechte vanuit dat de gevaren van een maximale hypotheek worden afgedekt door het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten voor onderhoud en reparatie aan de eigen woning zien ze dikwijls over het hoofd.

Overkreditering

Door de invoering van de nieuwe norm is het er niet makkelijker op geworden om een huis te financieren. Voor de gemiddelde koopstarter met een inkomen dat lager ligt dan modaal is het een hele opgave om een huis van twee ton gefinancierd te krijgen. In plaats van een goedkoper huis te zoeken of wat langer in een huurhuis te blijven wonen, zoeken starters vaak net zo lang door totdat ze een hypotheekverstrekker vinden die wel met hun in zee wil. Veel starters redeneren hierbij dat het wel in orde komt met de financiën, zodra de inkomsten omhoog gaan door bijvoorbeeld een salarisverhoging.

De gevaren van een financiële strop bij het afsluiten van een maximale lening zijn duidelijk. Als inkomen wegvalt door een overlijdensgeval, een zwangerschap of het stuklopen van een relatie bijvoorbeeld. Dikwijls kunnen mensen dan niet anders dan het huis te verkopen, als het al niet uitloopt op een gedwongen verkoop. In het laatste geval kunnen zij niet aankloppen bij de Nationale Hypotheek Garantie, omdat die een grens stelt bij hypotheken tot 4,5 keer het inkomen en een koopsom van maximaal 240 000 euro. De restschuld blijft dan dus op naam van de starter staan en een doorstarten naar een tweede woning wordt onmogelijk.

Goed hypotheekadvies

Ter voorkoming van dit soort problemen, wil een goede financiële adviseur daarom altijd weten of de consument de financieringslasten in de toekomst kan opbrengen. Hij kijkt daarom niet alleen het loopbaanperspectief, maar ook naar eventuele uitstaande leningen, de gezinssituatie, kinder- en pensioenplanning en de aard en bestendigheid van het inkomen. Een deskundig advies is van groot belang als je bedenkt dat de meerderheid van de starters slecht op de hoogte is van de eigen financiële mogelijkheden en beperkingen.

Toch is niet iedereen even blij met de aangescherpte Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De Hypotheker, Hypotheek Shop en Huis en Hypotheek vinden dat de regeling teveel mensen dupeert. Ze zijn het erover eens dat mensen beschermd moeten worden tegen overkreditering, maar krijgen sinds de invoering van de norm opvallend veel klanten over de vloer die ze wel verder willen, maar niet kunnen helpen. Zo kreeg een hoog opgeleid stel zonder kinderwens voorheen nog wel eens tonnetje extra, terwijl dat er nu vaak niet meer bij is.

De bank en de los-vast contractant

Voor tijdelijke contractanten, freelancers en zelfstandige ondernemers is het vaak nog lastiger om een hypotheek te krijgen. De Postbank houdt vast aan twee jaarrekeningen en de Rabobank in Utrecht praat pas met ondernemers en freelancers als zij drie jaarrekeningen of aangiften inkomstenbelasting laten zien. Zij kunnen daarentegen al wel eerder terecht bij de ABN AMRO en ING bank.

Voor tijdelijke contractanten speelt mee of de werkgever een intentieverklaring kan overleggen waarin staat dat hij de intentie heeft om het contract te verlengen. Bij de Postbank is een dergelijke verklaring zelfs een voorwaarde voor een gesprek. Daarnaast helpt de bank enkel klanten met minimaal een jaarcontract. In tegenstelling tot de ABN AMRO en ING bank waar onder bepaalde voorwaarden ook halfjaarcontractanten terecht kunnen zonder intentieverklaring.