Jun 12

De woningmarkt komt nog steviger op slot te zitten als de afspraken in het Lenteakkoord volgend jaar doorgaan. Vooral starters zijn de klos.

De verschillende aanpak van starters en van huidige huiseigenaren zorgt grotendeels voor verdere stagnatie. Dat stelt ING in zijn Kwartaalmonitor Woningmarkt.

Starters, die cruciaal zijn om de woningmarkt weer op gang te helpen, zullen vanaf volgend jaar nog moeilijker kunnen instromen. Voor hen wordt een beperking van de hypotheekrenteaftrek voorgesteld. “Omdat er in de kabinetsplannen geen compensatie elders wordt voorgesteld, betekent dit een stijging van de hypotheeklasten”, aldus ING. Daardoor kan een starter dus minder bieden voor een huis.

bron: RTL Z

Nov 23

De Nederlandse huizenmarkt is de afgelopen maanden verder weggezakt. De koopbereidheid van consumenten is momenteel lager dan tijdens de crisis van ‘78-‘82., zo luidt verder één van de schrijnende conclusies van de Kwartaalmonitor Woningmarkt van de ING.

zie ook:  Het instorten van de huizenprijzen / huizenmarkt begin jaren 80 en  Wat gebeurde er in 1978 met de huizenmarkt?

Starters hebben het door de verlaging van de overdrachts-belasting weliswaar makkelijker gekregen, maar voor velen blijft het gat tussen vraag- en biedprijzen te groot. Meer dan 70% van deze groep heeft een inkomen dat lager of gelijk is aan ‘modaal’. Hierbij zit het grootste deel onder modaal (2011: €32.500). Volgens de financieringslastpercentages van het Nibud mag een gezin met een modaal inkomen bij een rente van 5% in 2011 maximaal zo’n 150 dzd euro lenen. Dat komt neer op een woning met een koopsom van 140-145 dzd euro. Op dit moment bedraagt de gemiddelde koopsom bijna 250.000 euro.

Sylvester Eijffinger, de graaiende professor, zat er helemaal naast

Voor het leeuwendeel van de consumenten speelt het vraag-stuk van de betaalbaarheid van een nieuwe woning overigens helemaal niet. Uit een enquête van het CBS blijkt dat 91% van de Nederlanders “zeker niet” de komende 12 maanden een huis gaat kopen of laten bouwen. Hiermee is de koopbereidheid van consumenten zelfs iets lager dan tijdens de huizenmarktcrisis van 1978-1982. Het tegenvallende effect van de belastingverlaging wordt een groot deel verklaard door een zeer laag consumenten-vertrouwen. Door de escalatie van de eurocrisis en signalen dat de Nederlandse economie inzakt, teruggevallen naar ‘Lehman’-niveaus. Ondertussen neemt op de arbeidmarkt het aantal werklozen weer toe. Door grotere zorgen over de economie en de eigen baan zijn consumenten de afgelopen maanden nog terughoudender geworden op de huizenmarkt. Huizenbezitters willen eerst verkopen en dan pas kopen, terwijl nieuwe toetreders liever eerst de kat uit de boom kijken.

koopbereidheid historisch laag

bron: ING Kwartaalmonitor Woningmarkt van 11 november  en de ING Kwartaalmonitor Woningmarkt van 24 augustus