Oct 21

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 0,6 procent goedkoper dan in september 2009. De prijsdaling was iets groter dan de 0,4 procent in augustus. In de voorgaande acht maanden was de prijsdaling juist geleidelijk aan kleiner geworden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Vrijstaande woningen waren in september het meeste in prijs gedaald. De verkoopprijzen hiervan lagen 1,8 procent lager dan in september 2009. Ook hoek- en tussenwoningen waren goedkoper. Appartementen en twee-onder-een-kapwoningen waren nagenoeg even duur als een jaar eerder.

Regionaal bezien zijn de verschillen in prijsontwikkeling groot. Alleen in Friesland en Gelderland waren de prijzen hoger dan een jaar eerder, in alle andere provincies waren ze lager. In Groningen was de prijsdaling met 3,2 procent het grootst.

Ten opzichte van augustus 2010 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in september met 0,5 procent. Dit is iets meer dan de prijsdaling in augustus toen de prijzen gemiddeld 0,2 procent daalden ten opzichte van een maand eerder.

In september wisselden bijna 10 duizend bestaande woningen van eigenaar. Dat is 6,5 procent minder dan in september 2009. Het aantal verkochte vrijstaande woningen en de twee-onder-een-kapwoningen nam toe. Van de overige woningtypen lag het aantal transacties lager dan een jaar eerder.  Er werden in de eerste negen maanden van 2010 iets meer woningen verkocht dan in dezelfde periode in 2009.

bron: CBS

May 20

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april gemiddeld 2,2 procent lager dan in april 2009. De prijsdaling is kleiner dan die in maart, toen koopwoningen nog 3,5 procent goedkoper waren dan een jaar eerder. Na een periode van dalingen van circa 5 procent, zijn de prijsdalingen in de afgelopen drie maanden steeds kleiner geworden. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling van appartementen was met 0,6 procent het kleinst. De over het algemeen duurdere typen woningen zoals twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen, daalden met respectievelijk 4,5 en 2,9 procent het meest in prijs.

Friesland was de enige provincie waar de prijzen stegen. Koopwoningen waren daar 0,6 procent duurder dan een jaar eerder. In de overige provincies waren de prijzen lager dan in april 2009. De prijsdaling was met 4,2 procent het grootst in Zeeland.

Ten opzichte van maart 2010 stegen de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,8 procent. In Overijssel namen de prijzen met 1,4 procent het meest toe. Zeeland was de enige provincie waar de prijzen daalden. In april waren de koopwoningen daar 1,9 procent goedkoper dan een maand eerder.

zie ook: Levenscyclus van een zeepbel

Ruim 11 duizend bestaande woningen wisselden in april van eigenaar. Dat is 10 procent meer dan in april 2009. Van alle woningtypen werden meer huizen verkocht. Het aantal transacties van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen nam het sterkst toe.

huizenprijzen CBS

Nov 20

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in oktober gemiddeld 5,2 procent lager dan in oktober 2008. De prijsdaling is een fractie kleiner dan in september. Toen waren de huizen 5,3 procent goedkoper dan een jaar eerder. Tot september werd de prijsdaling dit jaar gestaag groter, maar de laatste twee maanden zijn de prijzen aan het stabiliseren. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in oktober 2008. De prijsdaling van tussenwoningen was met 4,4 procent voor de vijfde maand op rij het kleinst. De vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen daalden beiden met 5,9 procent het meest in prijs.

In alle provincies waren de prijzen lager dan een jaar eerder. De grootste daling deed zich voor in Groningen, waar koopwoningen 8,1 procent goedkoper waren. In Overijssel was de prijsdaling met 2,3 procent het kleinst.

Vergeleken met september 2009 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen een fractie hoger. De prijzen in Gelderland, Overijssel, Noord-Holland en Utrecht lagen hoger dan een maand eerder. In de overige provincies waren de woningen goedkoper.

Bijna 11,4 duizend bestaande woningen wisselden in oktober van eigenaar. Dat is 31 procent minder dan in oktober 2008. Van alle woningtypen was het aantal verkopen fors lager dan een jaar eerder. Het aantal verkopen van vrijstaande woningen daalde met 38 procent het sterkst, van appartementen met 27 procent het minst.

huizenprijzen oktober

bron: CBS

Jan 28

Ruim dan de helft van de woningen in Nederland zijn koopwoningen. In 91% van de gemeenten overheersen de koopwoningen. In grote steden Amsterdam en Rotterdam ligt dat echter andersom.

7 miljoen woningen
Op 1 januari 2007 waren er 7 miljoen woningen in Nederland. Hiervan werd 53% bewoond door de eigenaar en 42% door een huurder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Van 5% van de woningen is niet na te gaan of het koop of huur is.

Groot vs. klein
Ook in andere grote steden als Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen, Haarlem, Zaanstad en Groningen is het aandeel van koopwoningen volgens het CBS minder dan de helft. Vooral in de kleinere gemeenten overheerst het eigen woningbezit. Bij de 200 gementen met de meeste koopwoningen staan nauwelijks grote steden.

Overzicht koop/huurhuizen

80%
In de meeste gemeenten in Nederland staan meer koopwoningen dan huurwoningen. Zo lag het aandeel koopwoningen in bijna driekwart van de 443 gemeenten boven de 60%. Het hoogste aandeel koopwoningen, meer dan 80%, komt voor in de Gelderse gemeente Rozendaal en de Limburgse gemeente Meerlo-Wanssum.

Amsterdam en Rotterdam
In 26 gemeenten komen juist meer huurwoningen voor. Amsterdam spant hier met 70% huurwoningen de kroon, gevolgd door Rotterdam met 61%.

bron: RTL Z

Jan 9

Tuinderspad Alkmaar De verkoop van de nieuwe appartementen aan het Tuinderspad in Overdie stagneert. Woningstichting Woonwaard gaat de resterende twintig woningen verhuren.

Het blijkt niet mee te vallen de appartementen in het gebouw in het voormalige volkstuintjesgebied aan de man te brengen. De kredietcrisis en de daarmee samenhangende stagnering op de huizenmarkt heeft de verkoop helemaal stilgelegd.

Woonwaard-directeur Pierre Sponselee: ,,We hebben momenteel de tijd tegen. De koopbereidheid is een stuk minder. Daarom bekijken we of de laatste twintig van de 150 appartementen van het project Tuinderspad kunnen verhuren en op een later moment kunnen verkopen.”

bron: Noordhollands Dagblad

Dec 22

Logo kadaster CBSDe Nederlandse huizenmarkt kraakt steeds meer in zijn voegen. In november daalden zowel de prijzen als het aantal verkopen van bestaande woningen.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag hebben gepubliceerd. De gegevens zijn een nieuw bewijs dat de financiële crisis de huizenmarkt hard raakt. Consumenten zijn voorzichtiger geworden met grote aankopen, terwijl banken de kredietverlening aan banden hebben gelegd.

De prijs van een verkochte bestaande woning daalde in november met 0,9 procent in vergelijking met de maand ervoor, zo blijkt uit de prijsindex van het CBS voor bestaande koopwoningen. De verkoop zakte zelfs met bijna 30 procent in tot ruim 11.600 woningen.

Buiten Randstad

In vergelijking met november vorig jaar stegen de prijzen nog wel met 1 procent, ver onder de inflatie van 2,3 procent op jaarbasis. In de voorgaande maanden werden op jaarbasis nog stijgingen van meer dan 2 procent genoteerd. ,,De prijsstijging is in de loop van 2008 sterk teruggelopen”, constateert het CBS.

Vooral buiten de Randstad wordt de pijn gevoeld. In Zeeland en Groningen daalden de prijzen met respectievelijk 3 en 2 procent. In Gelderland, Noord-Brabant en Limburg werden dalingen van meer dan 1 procent genoteerd. De prijzen van nagenoeg alle woningtypen zakten. Hoekwoningen en vrijstaande huizen waren het minst in trek. Twee-onder-een-kapwoningen namen nog wel in waarde toe, met 0,4 procent.

Koopsom

De gemiddelde koopsom bedroeg ruim 245.000 euro tegen 259.000 euro in oktober. Het gaat hier om een daling van meer dan 5 procent, maar de gemiddelde koopsom is geen indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen, zei een woordvoerder van het Kadaster. In de index die het CBS publiceert, is rekening gehouden met het type woning dat wordt verkocht.

De situatie op de Nederlandse huizenmarkt is nog wel rooskleuriger dan in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Daar worden al geruime tijd op jaarbasis dalingen van meer dan 10 procent gemeld.

Wat 2009 gaat brengen, is hoogst onzeker. Het Financieele Dagblad meldde eind vorige maand dat volgens Rabobank-topman Bert Heemskerk de huizenprijzen de komende twee jaar met 10 tot 20 procent kunnen dalen. De bank ontkende echter dat Heemskerk deze uitspraak had gedaan. Een grote projectontwikkelaar, Verwelius Bouwmaatschappij, liet zich onlangs tegen zakenblad Quote ontvallen dat volgend jaar een prijsval van rond de 30 procent mogelijk is.

Data : Rapport Kadaster

May 30

De site huizenhype.nl is met de Funda-indicator gekomen. Hierop kunt u het aantal huizen dat in Nederland te koop staan zien stijgen. Er is een grote vraag en een groot aanbod. Toch stijgt het aantal te koop staande huizen in Nederland!!!

funda