Oct 29

Van de 4,3 miljoen huishoudens met een eigen woning staat nu zo’n 32 procent onder water. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 is het aantal huishoudens met een huis onder water alleen maar gestegen. Tot vorig jaar, toen het tij langzaam keerde. Deze kentering is het vooral het gevolg van de voorzichtige stijging van de huizenprijzen.

Als het  opgebouwde vermogen  in spaar- en beleggingshypotheken verrekend wordt, komt het aantal huizen dat onder water staat lager uit. Bij de fiscale hypotheekschuld is geen rekening gehouden met deze opgebouwde tegoeden. Om de hoogte van spaar- en beleggingstegoeden in hypotheken te kunnen bepalen loopt momenteel een onderzoek bij CBS.

Vooral jongere huishoudens met onderwaarde

Van alle eigenwoningbezitters onder de 45 jaar heeft 65 procent een woning met onderwaarde. Vaak is de woning vlak voor de crisis gekocht en is nog niet veel van de hypotheekschuld afgelost. Bij huishoudens tussen 30 en 35 jaar is de waarde van de eigen woning zelfs in 75 procent van de gevallen lager dan de hypotheekschuld. Het zijn voornamelijk deze jongere huishoudens die bij (gedwongen) verkoop van de woning het risico lopen met een restschuld te blijven zitten.

Bij oudere huishoudens speelt dit nauwelijks. Begin 2015 had 45 procent van de 65-plussers met een eigen woning geen hypotheekschuld, had 51 procent overwaarde en was slechts bij 3 procent sprake van onderwaarde.

onderwaarde

bron: CBS

Sep 21

kadaster CBSDe prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 5,6 procent lager dan in augustus 2008. Daarmee zet de prijsdaling op de huizenmarkt onverminderd voort. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in augustus 2008. Vrijstaande woningen daalden met 7,0 procent het meest in prijs. De prijsdaling van tussenwoningen was met 4,6 procent het kleinst.

In alle provincies waren de prijzen lager. De grootste daling deed zich voor in Groningen, waar koopwoningen 7,8 procent goedkoper waren. In Zeeland was de prijsdaling met 2,1 procent het kleinst.

Vergeleken met juli 2009 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen iets lager. De prijzen in Utrecht, Friesland en Flevoland lagen hoger dan een maand eerder. In de overige provincies waren de woningen goedkoper.

Bijna 9,6 duizend bestaande woningen wisselden in augustus van eigenaar. Dat is ruim 38 procent minder dan in augustus 2008. Van alle woningtypen en in alle provincies was het aantal verkopen fors lager. Het aantal verkochte vrijstaande woningen is zelfs bijna gehalveerd.
Ten opzichte van juli 2009 daalde het totale aantal transacties met bijna 28 procent.

dalende huizenprijzen

bron: CBS

Jul 21

Gemeentelijke kredietbanken verwachten na de zomer een forse toename van mensen met schulden. Het zijn vooral de jonge hoger opgeleiden die dan door werkloosheid in de problemen komen. Gemeenten en banken staan voor een dilemma; hoe lang help je iemand met een tophypotheek?

Niet zozeer de armen, maar juist de jonge hoogopgeleiden, dreigen na de zomer sneller in de schulden te komen. Ze hebben vaak een kort arbeidsverleden, waardoor ze maar enkele maanden een werkloosheidsuitkering krijgen. Wie dan nog geen baan heeft gevonden, valt terug naar de bijstand. Dat terwijl ze vaak ook een tophypotheek en andere kredieten op hun naam hebben staan. ,,Het is de generatie van de voorspoed. Het kon niet op om kredieten aan te vragen. Het was zelfs raar als je geen geld leende. Leef nu, betaal later, was hun motto”, legt secretaris Aant de Jong van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening, uit. Maar nu krijgen juist deze jong volwassenen de rekening gepresenteerd.

Volgens uitkeringsinstantie UWV kregen in mei dit jaar ruim tienduizend jongeren onder de 25 jaar een werkloosheidsuitkering. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar ging het om 37.000 werklozen. Diezelfde maand verloren bijna negenduizend werklozen het recht op hun uitkering omdat de maximale termijn er op zat.

Sinds de invoering van de nieuwe Werkloosheidswet krijgen werknemers nog maar drie maanden standaard een werkloosheidsuitkering. Afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt, komt daar een maand uitkering per gewerkt jaar bij. Daarna rest de bijstand. Dit kan honderden tot ruim duizend euro per maand schelen.

Huizenbezitters

De NVVK ziet de groep met zorgen komen. Dit omdat er ook steeds meer woningbezitters in de schulden komen. Huizenbezitters kunnen alleen een bijstandsuitkering krijgen wanneer de overwaarde op hun woning, ofwel het verschil in de verkoopwaarde en de aankoopprijs, minder dan 46.000 euro is. Wie daar boven zit, moet eerst dat bedrag aan uitkeringen lenen.

Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Veel huizenbezitters hebben een te hoge hypotheek om te kunnen betalen van een bijstandsuitkering. Wie daarnaast ook nog andere kredieten uit heeft staan, komt al snel in de problemen. Een uitkering voor een alleenstaande is bijvoorbeeld 609 euro per maand. In de gemeente Alkmaar zien ze nu al een groei van huiseigenaren met schulden. ,,Vroeger zei men dan meteen: verkoop je woning maar. Maar dat is in deze tijden niet de oplossing. Dan zadel je mensen alleen maar met meer schulden op”, zegt een woordvoerder.

Huiseigenaren die zich in Alkmaar melden voor een bijstandsuitkering kunnen een woonkostentoeslag krijgen of bijzondere bijstand om hun hypotheeklasten te betalen. Daarnaast wordt gekeken of budgetbeheer een oplossing kan bieden. Maar dit zijn geen permanente oplossingen. ,,Er wordt per individu gekeken hoe hoopvol de situatie is. Vindt iemand snel weer een eigen inkomen of niet?”

In Amersfoort limiteren ze dergelijke financiële hulp in principe voor een jaar. ,,Maar daarbij leveren we wel maatwerk. Als we zien dat iemand er echt alles aan doet om weer uit de bijstand te komen, dan proberen we ze langer te helpen.” Maar hoe lang iemand hulp krijgt, durft geen gemeente te zeggen.

Sinds 1 juli kunnen woningbezitters die onder de Nationale Hypotheek Garantie vallen tot negen procent van hun hypotheekwaarde aan achterstallige hypotheek opbouwen. Ook zijn banken bereid de rente tijdelijk stil te leggen. ,,We proberen tot een oplossing te komen met huiseigenaren. Want gedwongen verkoop van een woning is ook niet in ons belang”, aldus een zegsman van de Nederlandse Vereniging van Banken. Maar ook voor banken is er een grens. ,,Hoe lang gaat de crisis duren. Komt het herstel begin 2010 of duurt het nog jaren? In dat laatste geval wordt het toch een ander verhaal.”

bron: Nederlands Dagblad

Dec 3

Een projectontwikkelaar  stunt met de huizenprijs in het dorp Hooglanderveen bij Amersfoort.
Wie voor het eind van het jaar een nieuwbouwwoning koopt, krijgt een korting die kan oplopen tot 50.000 euro.

De projectontwikkelaar probeert voor het eind van het jaar de zeven laatste woningen in het project Weteringse Hoogt te verkopen, legt verkoopadviseur Marije Spithoven uit. ,,Wij zijn een beursgenoteerd bedrijf. Met de actie proberen we de omzet van dit jaar te verhogen. Voorwaarde is dan ook dat de koopakte voor het eind van het jaar wordt getransporteerd bij de notaris.’’

De afgelopen maanden wilde de verkoop van de laatste woningen in het project niet vlotten. Sinds de kortingsactie die vorige week is begonnen, zijn twee huizen verkocht. ,,Voor één woning hebben we een tekenafspraak,’’ zegt Spithoven. De verkoopadviseur vergelijkt de actie met aanbiedingen in de reiswereld. ,,Een lastminute is ook goedkoper.’’

opmerking:

Voor een vrijstaande woning met  een  gebruiksoppervlakte van 154 m2 werd 6 ton gevraagd, het dus maar de vraag of zo’n kleine prijsdaling enige zin heeft.

bron: AD.nl

May 25

Hoe staat het met de betaalbaarheid van de Nederlandse koopwoning? In 2007 zijn de huizenprijzen en de financieringskosten van een hypotheek weer hoger dan in 2006. De inkomensstijging is onvoldoende om de toegenomen kosten te compensenen, waardoor de betaalbaarheid van koopwoningen verder af is genomen. Voor starters blijft het lastig om hun woonwensen te vervullen.

De betaalbaarheid van een gemiddelde koopwoning voor een gezin met een gemiddeld huishoudinkomen in Nederland wordt door de Rabobank gemeten aan de hand van de Rabobank-betaalbaarheidindex. Een indexwaarde van meer dan 100 wil zeggen dat de bruto maandlasten minder dan 30% van het bruto inkomen bedragen, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld gezinsinkomen en een gemiddeld geprijsde woning. Bij een waarde minder dan 100 is de woning zonder inzet van eigenvermogen slecht betaalbaar.

Betaalbaarheidsindex

  • 2004 = 105
  • 2005 = 108
  • 2006 = 95
  • 2007 = 91

De Rabobank verwacht voor 2008 een betaalbaarheidindex van 81.

Volgens de Rabo is het ‘bijzonder slecht nieuws’ dat de kosten van nieuwbouwwoningen flink zijn toegenomen en de investeringsbereidheid bij ontwikkelaars afneemt.

Rabobank-betaalbaarheidindex

U ziet dat eind jaren 70 voor het laatst dit lage niveau behaald is.

Zie ook: Het instorten van de huizenprijzen / huizenmarkt begin jaren 80