Jun 1

Huizenkopers die dachten in aanmerking te kunnen komen voor een koopsubsidie maar buiten de boot vielen, hebben pech gehad.

Dat heeft demissionair minister Van Middelkoop (Wonen) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Een meerderheid van de Tweede Kamer (CDA, PvdA, GroenLinks en VVD) wilde een coulanceregeling voor de 1353 mensen. De groep huizenkopers tekenden een koopovereenkomst met het idee subsidie van de overheid te krijgen. De daarvoor bestemde pot was echter al leeg. De mensen zouden daarover onvoldoende geïnformeerd zijn door de overheidsinstantie Agentschap NL, was het verwijt.

Het gaat om mensen die van 30 maart tot en met 13 april een aanvraag hebben ingediend voor een koopsubsidie. Volgens Van Middelkoop werd al op 1 april op de website van het Agenschap NL vermeld dat er meer aanvragen waren ontvangen dan er naar verwachting met het beschikbare buget konden worden toegekend.

Van Middelkoop vreest mogelijke schadeclaims bij de groep mensen die in deze periode een aanvraag hebben ingediend en bijvoorbeeld geen geld hebben gekregen. Bovendien, zo schrijft demissionair minister in een brief aan aan de Tweede Kamer, hebben vrijwel uitsluitend professionele intermediairs de koopsubsidie aangevraagd. ‘Zij waren op de hoogte van de naderende uitputting van het budget (…) Zij behoren hun cliënten dienovereenkomstig te adviseren’, zo staat in de brief.

De Tweede Kamer heeft een motie ingediend om toch iets te regelen voor deze groep huizenkopers. Naar verwachting zal Van Middelkoop daar deze week of volgende week antwoord op geven.

bron: Telegraaf.nl

May 27

Starters op de woningmarkt krijgen geen geld meer van het ministerie van Volkshuisvesting. Het budget voor de zogenoemde VROM Startersleningen is op. Dat maakte de organisatie die de subsidie verdeelt, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN), vandaag bekend.

De Starterslening van VROM, een driejarige rente- en aflossingsvrije lening voor koopwoningen tot 350.000 euro (Nationale Hypotheekgarantie), wordt verstrekt door gemeenten. Ruim de helft van de gemeenten biedt de lening aan. De gemeente betaalt de ene helft, het Rijk de andere. VROM putte uit een in 2006 ingesteld fonds van 40 miljoen euro.

Dat fonds is sneller uitgeput geraakt dan demissionair minister Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie, ChristenUnie) verwachtte. In maart schreef hij nog aan de Tweede Kamer dat dat eind dit jaar zou gebeuren. De populariteit van de regeling en de recente verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie tot 350.000 euro, leidden ertoe dat het geld sneller op was.

Ook de landelijke koopsubsidie, de regeling Wet Bevordering Eigen Woningbezit (BEW), ging onlangs aan haar eigen succes ten onder. De BEW was bedoeld voor woningen tot 167.000 euro.

Gemeenten kunnen de lening nu zelf verstrekken, maar het budget daarvoor is vermoedelijk ook snel op. SVN wil dat het Rijk het eigenwoningbezit blijft stimuleren. De subsidie aan de koopsector – in 2010 15 miljard euro inclusief hypotheekrenteaftrek – is een belangrijk verkiezingsthema. Deskundigen van SER en CPB bepleiten hervorming van de woningmarkt.

bron: nrc.nl

May 6

Een groep starters op de woningmarkt wordt gedupeerd doordat het geld voor de koopsubsidieregeling eerder op is dan zij konden weten.

zie ook: Koopsubsidie té succesvol (dec. 2009)

Het gaat om circa 1000 tot 1500 starters. Het Agentschap NL, dat de overheidsregeling uitvoert, wist al op 29 maart dat de subsidiepot leeg was, maar maakte pas op 13 april bekend dat alle aanvragen na 29 maart worden afgewezen.

zie ook: Pot koopsubsidie nu echt bijna leeg I (6 april)

Mensen die tussen deze twee data een huis kochten en een aanvraag indienden, krijgen nu geen subsidie meer en kunnen in ernstige financiële problemen komen. Het kan zelfs betekenen dat de koop ontbonden moet worden. Als de termijn van de zogeheten ontbindende voorwaarden verlopen is, kan de gedupeerde koper ook nog geconfronteerd worden met een boete, oplopend tot 10 procent van de koopsom.

zie ook: Subsidie houdt huizenmarkt overeind

De regeling, officieel de eigenwoningbijdrage, gold voor woningen tot 167.300 euro.

bron: Telegraaf.nl (wie anders…)

Apr 9

Eén op de vijf huizenkopers heeft het afgelopen kwartaal gebruik gemaakt van een subsidie, zoals een starterslening van lokale overheden of de koopsubsidie van het Rijk. Dit blijkt uit een enquête onder makelaars van de NVM, waarover de Leeuwarder Courant vandaag bericht.

zie ook: Pot koopsubsidie nu echt bijna leeg

In de eerste drie maanden van dit jaar werden 30.500 woningen verkocht, 14,7 procent meer dan het jaar ervoor.

Volgens makelaarsvereniging NVM, huiseigenarenclub Vereniging Eigen Huis (VEH) en woningmarktdeskundige Peter Boelhouwer is de koopsubsidie belangrijk voor het overeind houden van de huizenmarkt. De Tweede Kamer wil de koopsubsidie in stand houden, maar de €170 miljoen die tot 2012 hiervoor was gereserveerd is nu al op.

bron Leeuwarden.NU

Apr 6

De pot met geld om de huizenprijzen op te drijven is bijna leeg. Dit meldt SenterNovem op haar website.

Op dit moment zijn er bij Agentschap NL meer aanvragen ontvangen dan er naar verwachting met het nu beschikbare budget toegekend kunnen worden. Als u nu een aanvraag indient, bestaat de kans dat u een afwijzing ontvangt wegens overschrijding van het budget. Omdat wij een werkvoorraad hebben kunnen wij op dit moment niet zeggen op welk moment het budget is overschreden.

De reeds ontvangen aanvragen worden in de komende weken op volgorde van ontvangst behandeld. Zolang het budget nog niet is uitgeput, wordt op elke aanvraag, indien aan de voorwaarden van de Wet bevordering eigenwoningbezit is voldaan, positief beschikt. Als bekend is wanneer het budget is overschreden wordt dit op deze website vermeld. Het opraken van het budget heeft geen gevolgen voor reeds toegekende aanvragen. Agentschap NL adviseert u om bij het sluiten van de koopovereenkomst een ontbindende clausule op te nemen voor het geval u geen koopsubsidie krijgt.

Belangenverenigingen en makelaars dringen er op aan om de subsidie te verlengen.  Dit gaat zeer waarschijnlijk niet gebeuren.

bron: SenterNovem

Dec 31

Koopsubsidie voor starters op de woningmarkt dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Als de pot namelijk leeg is, wordt die niet meer aangevuld. Starters die gebruik willen maken van de koopsubsidieregeling, moeten er dus snel bij zijn in 2010, zo waarschuwen hypotheekadviseurs.

Minister Van der Laan (VROM) verwacht dat het wegvallen van koopsubsidie voor een groot deel opgevangen zal worden door startersleningen van gemeenten. Maar hypotheekadviseurs betwijfelen dat. „Het is maar zeer de vraag of de startersleningen van de gemeenten de koopsubsidie goed kunnen vervangen. Niet alle gemeenten doen mee aan de startersleningen. Gemeenten die wel meedoen, kunnen zelf allerlei eisen stellen aan de regeling, bijvoorbeeld dat de regeling alleen geldt voor nieuwbouw of alleen tot een bepaalde koopsom. Een ander belangrijk verschil voor de starter is dat de koopsubsidie een subsidieregeling is en de starterslening een lening”, aldus een woordvoerder van Hypotheekshop.

De maximale koopsom om in aanmerking te komen voor koopsubsidie gaat in 2010 omhoog naar €167.300 (was: €163.625) en de bijbehorende hypotheek bedraagt maximaal €180.684. Door de verhoging van de koopsubsidiegrens met 2,25 procent en door de daling van de woningprijzen met ongeveer 5 procent komen nog meer starters in 2010 in aanmerking voor koopsubsidie.

De Hypotheekshop vindt het een slechte zaak dat de koopsubsidiepot niet nader wordt aangevuld.

In 2008 waren er ongeveer 9000 aanvragen voor een koopsubsidie en in 2009 zal het uitkomen rond de 15.000 aanvragen.

„Dankzij de koopsubsidie heeft een grote groep starters het afgelopen jaar een huis kunnen kopen. Bovendien zorgen deze starters voor het op gang houden van de doorstroming op de woningmarkt”, aldus de woordvoerder.

bron:  Telegraaf.nl