Apr 16

Vandaag kwam minister Blok (Wonen en Rijksdienst) met antwoorden op de vragen van het Kamerlid Paulus Jansen (SP) over de veranderde regels van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Volgens Blok zijn zijn de leennormen voor beheersituaties op initiatief van het WEW (NHG) aangepast. Volgens Schiffer komt de nieuwe NHG regeling op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie voor Wonen en Rijksdienst.

lees ook: Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG

Vraag 3
Is de minister actief betrokken geweest bij de wijziging van de NHG-voorwaarden? Zo ja, op welke manier blijkt dat?

Antwoord 3
Op initiatief van het WEW zijn de leennormen voor beheersituaties in samenwerking met het Nibud en in overleg met de geldverstrekkers aangepast voor situaties waarbij gedwongen verkoop als gevolg van (zeer) persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding speelt. Vervolgens heb ik hier goedkeuring aan verleend. De leennormen houden in tegenstelling tot de acceptatiecriteria van nieuwe hypotheken, rekening met de werkelijke inkomsten en hypotheeklasten van de betreffende persoon.. Zo kan bepaald worden of de hypotheeklasten betaalbaar zijn voor betrokkene en de bestaande lening kan worden voortgezet. Hierdoor is het vaker mogelijk de woning te behouden.

 

2014-04-16 19_17_53-Twitter _ JarcodeSwart_ Nieuwe #NHG regeling komt op ...

 

Wie liegt hier? Waarschijnlijk komen we er nooit achter want Schiffer heeft besloten het zinkende schip per 1 mei 2014 te verlaten.

bron: rijksoverheid.nl

2014-04-16 20_46_47-edward feitsma (@edwardfeitsma1) op Twitter

Feitsma zit erg dicht bij het vuur en is vrij duidelijk….

Feb 19

Karel Schiffer heeft besloten op te stappen als directeur van het NHG-fonds.  Karel heeft de afgelopen 20 jaar een enorm probleem opgebouwd en nu het fout dreigt te gaan vlucht hij.

Bijna tien jaar geleden vond Karel het al nodig om een bekende blogger en hypotheekadviseur te bedreigen. De blogger schreef in 2005 dat er in de toekomst meer mensen met een restschuld zouden blijven zitten. Schiffer dreigde direct met juridische stappen te ondernemen vanwege onrechtmatig handelen en schade voor de naam van NHG.

Ga je nu voor je vertrek nog even je excuses aanbieden Kareltje?

Karel Schiffer opzouten!!!!!!!!

Karel Schiffer: ‘Pas bij een prijsdaling van 20-25 procent en een werkloosheid van 9,5 procent is de bodem van het fonds bereikt. Maar dat scenario is niet reëel.’

zie ook:

Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG

De praatjes van Karel Schiffer en Edward Feitsma

De totaal ongeloofwaardige Karel Schiffer

Karel Schiffer, dat kun je toch niet maken!

Kareltje, kareltje….

Staatsjournaal komt met een promo voor de NHG

Jan 7

De CEO van Nationale Hypotheek Garantie heeft jonge mensen heel wat uit te leggen. Karel Schiffer is zijn naam. Karel komt zijn beloften niet na.

Journalist Jan-Hein Strop en hypotheekadviseur Jos Koets hebben de NHG ook op de korrel genomen. De Nationale Hypotheek Garantie heeft namelijk de voorwaarden voor NHG-hypotheken snel aangepast nu de huizenprijzen maar blijven dalen. Jan-Hein stelt zelfs de vraag: ‘Is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) nog wel een garantie?

Financieel adviseur Jos Koets, die de voorwaarden nauwgezet analyseerde, schreef hierover op IEX.nl: ‘Het grote voordeel dat NHG kwijtschelding geeft bij een verkoopverlies vanwege arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden en echtscheiding is hiermee een utopie geworden.’

Dit is niet wat Karel de afgelopen jaren in zijn Metro columns heeft beloofd:

“Meer dan ooit doet scheiden dus lijden. Slechts voormalige geliefden die een lening hebben met Nationale Hypotheek Garantie komen met de schrik vrij. Wanneer beiden hebben meegewerkt aan een onderhandse verkoop wordt de restschuld immers betaald door NHG. Ook bij werkloosheid is dit het geval.”
(2 december 2009)”

Stel: u wordt onverhoopt werkloos. Of gaat scheiden. Dan bestaat de kans dat u uw woning moet verkopen Soms. met een verlies als gevolg. Een lening met Nationale Hypotheek Garantie voorkomt een rampscenario. Want NHG zal een eventuele restschuld van u overnemen..
(23 maart 2011)

Maar ook de tophypotheek die u nu in problemen brengt heeft u mede aan de NHG te danken. Dit is namelijk volgens Schiffer een kroonjuweel van het volkshuisvestingsbeleid. Een eigen woning was hierdoor niet langer exclusief weggelegd voor de rijken, maar ook voor Jan met de pet…..

“De tophypotheek die mede onder invloed van de hypotheekgarantie tot stand is gekomen, is dus al decennialang een kroonjuweel van het volkshuisvestingsbeleid.”
(23 september 2009)

Karel lijkt zich dus niet zo druk te maken om zijn geloofwaardigheid en de toekomst van jonge gezinnen. De dalende waarde van zijn eigen huis vindt hij daarentegen wel erg zorgelijk.

Lees ook: NHG normen versoepelen en versoberen en Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG

Jul 15

Zalvende woorden spreekt de NHG in haar kwartaalberichten. De risico’s voor de Nederlandse staat zijn gering. FTM gaat het na en constateert anders. Er is niet veel voor nodig om het garantiefonds om te duwen.

Ruim 159 miljard euro aan gegarandeerde hypotheken op een buffer van slechts 787 miljoen euro. Nee, het is geen Amerikaanse cowboybank, maar het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), de uitvoerder van de nationale hypotheekgarantie (NHG). Een gewone kredietverzekeraar met zo’n hefboom zou al lang zijn gesloten, maar niet het WEW. Mocht de buffer namelijk niet toereikend blijken, dan staat de overheid garant.

Lees verder bij Follow the Money

Jan 29

Karel Schiffer en Edward Feitsma mochten tijdens het rondetafelgesprek ook hun zegje doen voor de Tijdelijke commissie Huizenprijzen.

Lees meer over de NHG

Ook nog wat archiefmateriaal over de beide ‘heren’…..:

Edward Feitsma

Karel Schiffer

“Banken moeten veel voorzichtiger worden in het afsluiten van risicovolle hypotheken” stelt Karel Schiffer in 2009

Er zit geen enkele lijn in alle leugens van Karel 😉

Jan 17

De Stichting Nationale Hypotheek Garantie heeft de tarieven voor een Hypotheek met NHG verhoogd van 0,7% naar 0,85%. Mocht de huizenmarkt weer aantrekken, dan verlaagt de NHG het tarief weer. Dat Karel al in 2011 heeft aangegeven dat er een kans is dat de overheid de kas van het NHG moet verviervoudigen melden de reguliere media natuurlijk niet. .

Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG

 Karel was zijn woorden uit 2011 alweer vergeten….

Oct 9

Het staats hypotheekgarantiefonds NHG schakelde het staatsjournaal in voor een promopraatje van Karel Schiffer. Door aanscherping van de leennorm kan in 2013 minder geleend worden met een NHG-hypotheek. Volgens Karel gaat dit leiden tot verpaupering van wijken.

Zie ook: Kareltje, kareltje….

May 21

Het gebruik van de Nationale Hypotheekgarantie is volledig uit de klauwen gelopen. Het moet anders: alleen voor starters moet de garantie blijven bestaan.

 Lees verder op de site van BNR

Karel Schiffer NHG demagoog

Eind 2011 vond Karel het nog “een uitstekend idee” om de hogere NHG te verlengen.

Dec 1

Karel Schiffer, directeur Nationale Hypotheekgarantie, legt uit dat het toch wel erg goed gaat met de NHG.  Zijn fonds groeit nog steeds en in tegenstelling tot de banken heeft Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen wel een een grote buffer.

De Jager stelde begin oktober dat  80 procent van de hypotheken onder de NHG-grens valt en dat dit marktverstorend werkt. Bovendien is het totale garantiebedrag voor de schatkist daarmee opgelopen tot 132 miljard euro. “Wij zien geen noodzaak voor zo’n grote overheidsrol op de markt”, zei De Jager. Karel is het deels met De Jager eens, maar toch was het “een uitstekend idee” om de hogere NHG te verlengen.

Zie ook: Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG , Freddie NHG , Elly Blanksma wil het NHG-plafond niet verlagen , VVD: meer lenen met garantiehypotheek

Momenteel garandeert NHG voor €132 mrd aan hypotheken. Om schades op te vangen, is er een oorlogskas van € 707 mln. Enorme kas dus 😉 Gelukkig is er in Nederland veilig gefinancierd.

Karel Schiffer doet alles om mensen zo diep mogelijk de schulden in te jagen

Edith Schippers (VVD) verandert haar toon als Wellink over Nederlandse tophypotheken en de politiek begint

Oct 18

Directeur Karel Schiffer denkt dat er een kans is dat de overheid de kas van het NHG moet verviervoudigen. Momenteel garandeert NHG voor €132 mrd aan hypotheken. Om schades op te vangen, is er een oorlogskas van € 707 mln. Toch levert de lening het rijk volgens Schiffer een groot voordeel op. NHG leidt immers tot minder hypotheekrenteaftrek..

Karel Schiffer NHG

In mei 2010 schreef het FD het onderstaande:

Bij een NHG-garantie staat het Rijk in laatste instantie borg, maar eerst is er nog de buffer van het WEW zelf, nu euro 610 mln. Dat zijn de eenmalige premies van de huizenkopers die van de NHG gebruikmaken. ‘Daarmee kun je een prijsval op de woningmarkt van 20% à 25% opvangen’, aldus Schiffer.

Het lijkt er dus op dat Schiffer een enorme klapper verwacht. In 2008 had Schiffer een ander fantastisch plan:

“Het idee is dat iemand die op een huis van twee ton bijvoorbeeld een hypotheek heeft van 1.000 euro in de maand, gedurende twaalf, 24 of 36 maanden een betalingspauze te geven. Met het bedrag dat op deze manier niet wordt betaald, laat je de hypotheek vervolgens oplopen”, aldus Schiffer. Wordt er 24 maanden niet betaald, dan wordt de hypotheek in bovenstaand voorbeeld dus verhoogd van 200.000 tot 224.000 euro. Mensen zouden hier niet extra voor hoeven te betalen.

“extend and pretend,” “delay and pray,” zou Kees de Kort zeggen..

bron: nhg.nl

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >