Apr 26

Er komt iets aan wat anders is dan ooit hiervoor is geweest, onze samenleving gaat de weerbaarheid van ons economische systeem testen.

Er hangt iets heel raars in de lucht en niemand kan het precies omschrijven. Er maakt op dit moment een gevoel zich meester van de Nederlandse bevolking die het best is te omschrijven als paniek. Om ons hen merken we het ook aan gesprekken die we voeren waar duidelijk zorg voor de toekomst uit blijkt. We lijken ons, misschien wel heel onbewust, op te maken voor iets wat je hooguit één keer in een mensenleven meemaakt. Er komt iets aan wat anders is dan ooit hiervoor is geweest, onze samenleving gaat de weerbaarheid van ons economische systeem testen.

De Nederlandse economie is een economie gesteund door veel export (veel doorvoer) en diensten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland kennen wij niet een grote producerende economie die bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen produceert. Nederland staat vooral zijn mannetje in de handel en dienstbaarheid en daarin zijn wij heel vaak afhankelijk van landen om ons heen.

Ons land heeft zich sinds de Tweede Wereldoorlog geweldig ontwikkelt en in de laatste 50 jaar kromp de economie slechts 3 keer (op jaarbasis). Vele van u zullen zich het begin van de jaren tachtig herinneren waarin de economie in 1981 en 1982 met 0.8% respectievelijk met 1.2% kromp. Weinige weten dat Nederland in 1958 zijn economie met 1% zag krimpen en in tegenstelling tot wat vele denken stond de economie slechts tijdelijk stil (0%) in 1975. Maar in 2008 kwam onze economie zeer pijnlijk tot stilstaand om vervolgens in 2009 te gaan dalen met een nog nooit eerder gezien percentage van misschien wel 5%.

Nederland, dat in 2007 de 16de plaats innam op de wereldranglijst van economieën, zal zijn economie met ongeveer €30mrd zien krimpen in 2009. Die €30mrd krimp betekent dat per hoofd van de bevolking in 2009 ongeveer €2000 minder goederen en diensten zal worden verhandeld, een onvoorstelbaar bedrag dat niet zonder grote gevolgen kan en zal blijven.

De Nederlandse economie zit dus in zwaar weer. Afgelopen week maakte het IMF dat nog eens pijnlijk duidelijk.

bron: BeursPlaza