Jul 20

In juni 2015 registreerde het Kadaster 15.147 verkochte woningen. Dit is een stijging van 33,7% ten opzichte van juni 2014 (11.328). Vergeleken met de voorgaande maand, mei 2015, is er sprake van een stijging van 18,1%. Het Kadaster registreerde toen 12.827 verkochte woningen.

Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen

Vergeleken met juni vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 40%. De minste stijger ten opzichte van vorig jaar zijn hoekwoningen met 25,8%. Ten opzichte van de vorige maand, mei 2015, is de grootste stijging te zien bij de twee-onder-een-kap woningen: 19,8%. De minste stijging zien we bij de appartementen met 14,6%.

Provincies

Ten opzichte van juni 2014 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Groningen met 44,3%. De laagste stijging zien we in Flevoland met 11,1%. Vergeleken met mei 2015 is Friesland met 34,9% de grootste stijger. Drenthe heeft met 1,8% de minste stijging.

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken nam in juni 2015 met 26,7% toe ten opzichte van juni vorig jaar, van 17.204 naar 21.793. Vergeleken met mei 2015 (18.280) is er sprake van een stijging van 19,2%.

Executieveilingen

In juni 2015 vonden 177 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 5,4% ten opzichte van juni 2014 (168).

Alle cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.

bron: Kadaster registreert in juni 2015 meer verkochte woningen

May 24

Het kadaster zette gister de nieuwste uitgave van ‘terzake‘ online. Hierin kun je ieder kwartaal lezen hoe de transactieaantallen per prijsklasse het voorgaande kwartaal zijn geweest. Hoewel dit misschien wel even veel zegt als het reguliere persbericht over de transactieaantallen iedere 21e van de maand krijgen de cijfers over het algemeen bijzonder weinig aandacht.

Lees verder bij Woningmarktcijfers

Aug 16

Door

In juli 2013 registreerde het Kadaster 9.659 verkochte woningen. Dit is een stijging van 29,6% ten opzichte van juli 2012 (7.451). Vergeleken met de voorgaande maand, juni 2013, is er ook sprake van een stijging: 33,7%. Het Kadaster registreerde toen 7.224 verkochte woningen.

Dat er meer woningen zijn geregistreerd dan in juni is niet vreemd. Sinds 1995 was dit namelijk 18 keer het geval. Slechts eenmaal, vorig jaar, werden er in juli minder verkochte woningen geregistreerd dan in juni (-54%). Vorig jaar juli zou de overdrachtsbelasting weer worden verhoogd van 2% naar 6%, zodat het kadaster het in juni erg druk had – en in juli erg rustig. Dit betekent dat een vergelijking met vorig jaar juli erg lastig te maken is en vergelijken met juni door seizoensinvloeden ook niet kan.

Het is dan ook verstandig om voor het perspectief iets breder te kijken dan alleen naar afgelopen maand en naar dezelfde maand vorig jaar. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden in totaal 54.860 transacties geregistreerd. Vorig jaar waren dit er nog ruim elf duizend meer.

Lees en kijk verder op woningmarktcijfers.staanhier.nl

Peter Boelhouwer is niet  zo’n betrouwbare bron


kuepersrtlz

Oct 16

Het aantal verkochte woningen is in de maand september uitgekomen op 7143, een daling van bijna 31 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Kadaster. Vergeleken met augustus bedroeg de afname 14,8 procent. Over de eerste drie kwartalen registreerde het Kadaster 8 procent minder woningen.

bron: RTL Z

May 16

Het aantal verkochte woningen is in april opnieuw flink gedaald. De afgelopen maand registreerde het Kadaster 8236 verkochte woningen, een daling van 18,2 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar.

Woningtypen
Alle woningtypen laten een daling zien ten opzichte van het aantal geregistreerde verkochte woningen in april 2011. De grootste daling deed zich voor bij de appartementen met 21,4%. Vrijstaande woningen daalden het minst in die periode met 14,1%. Ook ten opzichte van de voorgaande maand, maart 2012, is de daling bij de vrijstaande woningen het kleinst (4,1%). Tussenwoningen tonen de grootste daling van 10,8% ten opzichte van maart 2012.

Provincies
Ten opzichte van april 2011 is in alle provincies een daling te zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. De grootste daling doet zich voor in de provincie Zuid-Holland met 20,9%. Flevoland laat de kleinste daling zien van 5,9%. Ten opzichte van maart 2012 is er alleen een stijging in de provincies Flevoland (5,0%) en Zeeland (4,0%). De grootste daling is in Drenthe met 14,4%, de kleinste in Friesland met 2,7%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in april 2012 met 34,0% af ten opzichte van april 2011, van 21.549 naar 14.227. Vergeleken met maart 2012 is er een daling van 11,0%.

Executie veilingen
In april 2012 vonden 226 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 1,3% ten opzichte van april 2011 (223).

bron: Kadaster

May 16

In april 2011 zijn er 10.068 woningen bij het Kadaster ingeschreven. Dit is een daling van 9% ten opzichte van april 2010 (11.069). Vergeleken met maart 2011 is er sprake van een daling van 3,5%. Er werden toen 10.432 woningen geregistreerd.

Van de verschillende woningtypen ingeschreven bij het Kadaster stijgen alleen de vrijstaande woningen ten opzichte van april vorig jaar (+2,1%). De appartementen laten de sterkste daling zien met -12,2%. Ten opzichte van de vorige maand laten de appartementen als enige een – zeer lichte – stijging zien (+0,1%).

Van de provincies laten alleen Zuid-Holland, Limburg en Zeeland een stijging zien ten opzichte van vorige maand (respectievelijk 1,1%, 3,7% en 16%). De grootste daling doet zich voor in Flevoland waar 16,2% minder woningen werden geregistreerd dan in maart 2011.

In april 2011 werden 22.244 hypotheken geregistreerd. Dit is een stijging van 7,2% ten opzichte van april 2010.

In april 2011 vonden 223 executie veilingen plaats. In april 2010 waren dat er 189.

De volledige cijfers vindt u in het Vastgoed Dashboard.

bron: Kadaster

Mar 20

De huizenprijzen zijn voor het eerst sinds 1995 gedaald. De prijzen van verkochte woningen waren in februari gemiddeld 0,5% lager dan een jaar eerder, zegt het het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de eerste daling sinds het CBS in 1995 met meting van de huizenprijzen begon.

daling huizenprijzen

Alle provincies
De huizenprijzen daalden in bijna alle provincies. Alleen Noord-Brabant en Overijssel waren een positieve uitzondering. De sterkste daling vond plaats in Friesland; de huizenprijzen gingen hier 4% achteruit in vergelijking met februari van vorig jaar.

Alle woningtypes
In vergelijking met januari van 2009 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 1,1%. Tussenwoningen waren even duur als een maand eerder. Alle andere typen woningen waren goedkoper. De prijzen van vrijstaande woningen daalden het meest.

Minder transacties
Het was voor de vierde achtereenvolgende maand dat er minder huizen werden verkocht. In februari werden 8900 bestaande woningen verkocht. Dat is maar liefst 41% minder dan dezelfde periode van een jaar eerder. Van alle woningtypen en in alle provincies liep het aantal verkopen fors terug.

bron: RTL Z

Feb 12

logo kadaster

Het aantal transacties op de woningmarkt is in januari met 47% gekelderd. Dat maakt het Kadaster volgende week bekend. Een nieuwe tussentijdse tariefverhoging voor het inschrijven van aktes door het Kadaster wordt niet uitgesloten. “Ik hou mijn hart vast,” zegt woordvoerder Eefje van Gorp van het Kadaster. Januari is normaal gesproken een mindere maand, maar de daling van 47% is veel sterker dan verwacht.

Per 1 januari van dit jaar verhoogde het Kadaster haar tarieven met gemiddeld 10%. Een half jaar daarvoor voerde het kadaster ook al een tussentijdse tariefverhoging door van meer dan 25%. Naar eigen zeggen was dat noodzakelijk vanwege het verminderde werkaanbod door de inzakkende huizenmarkt. De nieuwe verhoging van 10% is ten dele bedoeld om het Kadaster te compenseren voor tegenvallende bedrijfsopbrengsten die ze komende jaren verwacht, aldus minister Cramer van VROM in antwoord op Kamervragen.

De minister ging akkoord met de tariefstijging op het moment dat het snel bergafwaarts begon te gaan met de huizenmarkt, twee maanden voor het einde van het jaar. De vraag is nu of de tien procent wel genoeg is. Volgens de woordvoerder werkt het Kadaster momenteel met een worst case scenario dat rekening hield met een vermindering in werkaanbod van dertig procent. Dat zwarte scenario moet nu nog meer naar beneden worden bijgesteld.

Reorganisatie
De tegenvallers vallen samen met een grootscheepse reorganisatie van het Kadaster. De tariefsverhogingen die per 1 januari zijn doorgevoerd houden volgens Van Gorp “geen verband” met de kosten voor de organisatieverandering. Dit jaar brengt de organisatie het aantal kantoren terug van achttien naar acht. Daarnaast wordt het aantal fte’s met enkele honderden teruggebracht, en van de zestien directieleden zijn er momenteel nog maar vijf over.

Eind dit jaar moet de operatie met de kantoren zijn afgerond. Daarna moeten de bedrijfskosten van het Kadaster aanmerkelijk lager zijn. Kan er op termijn een ook verlaging van de tarieven voor de dienstverlening tegemoet worden gezien? “Over een jaar of twee drie worden de kosten lager, maar of dat invloed heeft op de tarieven hangt er van af hoe de woningmarkt zich ontwikkelt,” aldus de woordvoerder.

De laatste tariefverhoging houdt niet alleen verband met de ontwikkelingen op de woningmarkt, zo blijkt uit antwoorden van minister Cramer op Kamervragen van de VVD-ers Teeven en Neppérus van november vorig jaar. Voor een deel zijn de hogere tarieven ook bedoeld voor een loonsverhoging van drie procent voor de kadastermedewerkers. “De salarissen liepen achter bij andere overheden. In de voorgaande jaren was er geen verhoging,” volgens Van Gorp.

Ook het eigen vermogen moest worden opgeschroefd. “Dat vermogen daalde onder het wettelijk toegestane maximum door eerdere tariefsverlagingen en de internationale financiële crisis,” aldus VROM. Volgens de minister heeft de laatste tariefswijziging “geen of zeer beperkte gevolgen voor de mogelijkheden van notarissen en makelaars om meer met elkaar in concurrentie te gaan.”

bron: Novocatie.nl

Aug 16

Het Kadaster kampte het afgelopen halfjaar met een onverwachts grote daling van het aantal transacties op de vastgoedmarkt. Daarom moest het in deze periode een negatief resultaat boeken van 34 miljoen euro. Dat maakte de organisatie vrijdag bekend.

Het totale aantal aangeboden hypotheekstukken daalde met 12 procent. Om de daling in het aantal transacties enigszins te compenseren, verhoogde het Kadaster per 1 januari, en per 1 juli opnieuw, de tarieven.

Vorig jaar boekte het Kadaster in dezelfde periode een negatief resultaat van 30 miljoen euro. Het Kadaster verzamelt gegevens van onroerende en roerende goederen, zoals huizen, schepen en vliegtuigen. De zelfstandige organisatie legt verantwoording af aan de overheid.