Oct 24

Maar liefst een op de tien woningcorporaties weigert mee te werken aan een onderzoek naar hun integriteit. Minister Van der Laan (WWI), opdrachtgever van het onderzoek, noemt dat ‘kwalijk’, omdat ‘het imago van de corporatiesector onder druk’ staat, zo schijft hij aan de Tweede Kamer. Van der Laan kondigt aan dat de VROM-inspectie bij onderzoek naar integriteitsrisico’s extra zal letten op de weigeraars.

Van de 430 corporaties weigerde er 48 de vragenlijsten van het onderzoek volledig ingevuld terug te sturen. Daarnaast kregen twaalf corporaties toestemming om niet aan het onderzoek mee te doen, bijvoorbeeld omdat het bestuur onlangs is afgetreden. Bij die twaalf zitten ook Rochdale, Woonbron en Servatius die de afgelopen periode in opspraak raakten.

Dertien procent van de corporaties heeft nog geen integriteitsbeleid vastgesteld, achttien procent weet niet dat er een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties is en een op de vijf heeft nog geen klokkenluidersregeling ingesteld. Maar liefst 63 procent beschikt niet over richtlijnen voor het onderhandelen over vastgoedtransacties.

bron: Woonbond