Jul 13

Steeds minder Nederlanders komen geld tekort. Huishoudens gebruiken het geld dat ze overhouden niet zozeer om te sparen, maar om extra af te lossen. ING Bank noemt dit “Minder sparen, meer geld in stenen”

Klopt dit wel? Is het zo dat als spaargeld wordt gebruikt om af te lossen dit de woningmarkt op gaat?

Albert Spits legt het hier uit:

“De bancaire sector is gemachtigd door de centrale bank om liquiditeit (geld) ter beschikking te stellen op het gebied van leningen en hypotheken. De uitgifte daarvan gebeurt door de diverse banken met ondersteuning van de centrale bank.

Men zal zich afvragen waar deze liquiditeit vandaan komt. Die komt feitelijk uit het niets. Als een bank een lening of hypotheek beschikbaar stelt aan de lener, dan creëert deze bank geld uit het niets om deze te financieren. Wanneer de lening of de hypotheek geheel wordt terugbetaald, dan verdwijnt dit geld weer in het niets.”

Door aflossen verdwijnt er dus geld uit de economie.

bron: ING

Mar 3

Werk, gezondheid, gezinssituatie kunnen allemaal redenen zijn om te willen verhuizen. In het laatste geval past de omvang van de huidige woning soms niet meer bij de gezinssituatie. Een derde van de respondenten op de Vraag van Vandaag vindt hun woning eigenlijk niet precies passend. Eén op de acht (12%) geeft aan dat ‘het huis te klein’ is. Op het eerst gezicht lijkt ‘te klein’ een voor de hand liggend gevoel. Meer is immers al snel beter.

Des te opmerkelijker is dat maar liefst een vijfde (21%) van de ondervraagden vindt dat hun huis eigenlijk te groot is. Zo zijn bijvoorbeeld ouderen steeds vaker terug te vinden in eengezinswoningen. Zij blijven veel langer wonen in de woning waar zij hun kinderen hebben opgevoed, zo blijkt uit het WOON-onderzoek.

Op korte termijn zal verhuizen voor wie te groot woont minder urgent zijn dan voor mensen die te klein wonen. Maar als op termijn het formaat van een woning mensen ertoe aanzet om naar een andere woning uit te kijken dan hebben mensen die groter willen gaan wonen waarschijnlijk meer te kiezen dan zij die op zoek gaan naar iets kleiners.

ScreenShot056bron ING Bank

Dec 12

ING gaat volgens Jan Hommen mensen helpen die misschien in de financiële problemen kunnen komen.  Niet achter de broek aan zitten, maar helpen, helpen en nog eens helpen.

zie ook: RTL Nieuws: Huizenprijzen dalen in 2013 èn 2014

ING: De huizenprijzen dalen in 2013 met 7 procent en in het jaar daarop met nog eens 5 procent.

bron: Youtube

Jun 12

De woningmarkt komt nog steviger op slot te zitten als de afspraken in het Lenteakkoord volgend jaar doorgaan. Vooral starters zijn de klos.

De verschillende aanpak van starters en van huidige huiseigenaren zorgt grotendeels voor verdere stagnatie. Dat stelt ING in zijn Kwartaalmonitor Woningmarkt.

Starters, die cruciaal zijn om de woningmarkt weer op gang te helpen, zullen vanaf volgend jaar nog moeilijker kunnen instromen. Voor hen wordt een beperking van de hypotheekrenteaftrek voorgesteld. “Omdat er in de kabinetsplannen geen compensatie elders wordt voorgesteld, betekent dit een stijging van de hypotheeklasten”, aldus ING. Daardoor kan een starter dus minder bieden voor een huis.

bron: RTL Z

Mar 29

Na een eventuele volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek duurt het 12-17 jaar voor de huizenprijzen weer op het oorspronkelijke niveau terecht komen.

Dat zegt Charles Kalshoven, hoofdeconoom particulier van ING. Hij houdt hiermee rekening met een al door ING geraamde prijsdaling van 5% in 2012 en 2,5% in 2013. Volgens Kalshoven hebben huizenprijzen op de lange termijn de neiging om de nominale economische groei (reële economische groei plus de inflatie) bij te houden. Hij denkt dat een eventuele beperking van de hypotheekrenteaftrek de huizenprijzen – en het aantal verkopen – in de eerste jaren flink zullen drukken. ”In het meest ingrijpende geval, bij volledige afschaffing van de aftrek, zullen na 12 tot 17 jaar de prijzen in euro’s weer op hun oorspronkelijke niveau komen, uitgaande van de lange termijn trend”, aldus Kalshoven.

Lees verder op de site van RTL Z

Feb 21

De Nederlandse huizenprijzen zullen in 2012 met gemiddeld 5% dalen en blijven ook in 2013 onder druk staan, nadat ze sinds het begin van de kredietcrisis al met 11% zijn gedaald, stellen economen van Rabobank dinsdag in een rapport.

In vergelijking met de eerste helft van de jaren ’80 valt volgens ING op dat de prijzen geleidelijker dalen dan toen, maar de verkoopaantallen des te sneller. Verkopers zijn terughoudend met het verlagen van de vraagprijs, mede doordat de noodzaak om te verkopen ontbreekt. De werkloosheid loopt weliswaar op, maar niet zo sterk als toen. De hypotheekrente, die destijds de pan uit rees, is nu juist gedaald.

Ook speelt volgens ING mee dat de huizenprijzen in de 3 jaren voordat de crisis losbarstte, lang niet zo sterk stegen als eind jaren ’70. De huidige huizenbezitter heeft daardoor veel minder ruimte om de vraagprijs te laten zakken zonder met een restschuld te blijven zitten.

bronnen:  RTL Z en De Telegraaf

 

Jan 27

De daling van de huizenprijzen zal dit jaar versnellen tot 5%.Dat verwacht het Economisch Bureau van ING.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Dec 29

Consumenten zijn eind 2011 niet optimistischer over de huizenmarkt geworden. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week onder gemiddeld 56.400 respondenten per dag. Terugkijkend zien ze de prijzen en het aantal verkopen dalen. De gevolgen van de recessie temperen ook de verwachtingen voor komend jaar. Het ING Economisch Bureau verwacht dat de huizenprijzen in 2012 meer dalen dan in 2011, met 4%.

Huizenprijzen eind 2011 verder omlaag

Consumenten zien de huizenprijzen in hun straat nog altijd dalen. Zes op de tien ondervraagden (59%) zag het laatste halfjaar de huizenprijs in de eigen omgeving vooral dalen. In vergelijking met vorige maand zagen de respondenten per saldo de huizenprijzen iets harder dalen. Ook de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten een toegenomen daling van de huizenprijzen zien. Inmiddels wisselen huizen voor gemiddeld ruim 10% minder van eigenaar dan op de piek in augustus 2008.

Lees verder op ing.nl

Het economisch bureau van ING verwacht dat in de eerste maanden van 2011 de huizenprijzen door het grote aanbod nog iets zullen dalen. De daling zal halverwege 2011 tot een halt worden geroepen. In de tweede helft van 2011 verwacht ING dat de huizenprijzen gelijk blijven of zelfs weer licht gaan stijgen. Dit optimisme is verder onderbouwd in de ING Kwartaalmonitor Woningmarkt.

 

Nov 23

De Nederlandse huizenmarkt is de afgelopen maanden verder weggezakt. De koopbereidheid van consumenten is momenteel lager dan tijdens de crisis van ‘78-‘82., zo luidt verder één van de schrijnende conclusies van de Kwartaalmonitor Woningmarkt van de ING.

zie ook:  Het instorten van de huizenprijzen / huizenmarkt begin jaren 80 en  Wat gebeurde er in 1978 met de huizenmarkt?

Starters hebben het door de verlaging van de overdrachts-belasting weliswaar makkelijker gekregen, maar voor velen blijft het gat tussen vraag- en biedprijzen te groot. Meer dan 70% van deze groep heeft een inkomen dat lager of gelijk is aan ‘modaal’. Hierbij zit het grootste deel onder modaal (2011: €32.500). Volgens de financieringslastpercentages van het Nibud mag een gezin met een modaal inkomen bij een rente van 5% in 2011 maximaal zo’n 150 dzd euro lenen. Dat komt neer op een woning met een koopsom van 140-145 dzd euro. Op dit moment bedraagt de gemiddelde koopsom bijna 250.000 euro.

Sylvester Eijffinger, de graaiende professor, zat er helemaal naast

Voor het leeuwendeel van de consumenten speelt het vraag-stuk van de betaalbaarheid van een nieuwe woning overigens helemaal niet. Uit een enquête van het CBS blijkt dat 91% van de Nederlanders “zeker niet” de komende 12 maanden een huis gaat kopen of laten bouwen. Hiermee is de koopbereidheid van consumenten zelfs iets lager dan tijdens de huizenmarktcrisis van 1978-1982. Het tegenvallende effect van de belastingverlaging wordt een groot deel verklaard door een zeer laag consumenten-vertrouwen. Door de escalatie van de eurocrisis en signalen dat de Nederlandse economie inzakt, teruggevallen naar ‘Lehman’-niveaus. Ondertussen neemt op de arbeidmarkt het aantal werklozen weer toe. Door grotere zorgen over de economie en de eigen baan zijn consumenten de afgelopen maanden nog terughoudender geworden op de huizenmarkt. Huizenbezitters willen eerst verkopen en dan pas kopen, terwijl nieuwe toetreders liever eerst de kat uit de boom kijken.

koopbereidheid historisch laag

bron: ING Kwartaalmonitor Woningmarkt van 11 november  en de ING Kwartaalmonitor Woningmarkt van 24 augustus

Jul 3

Hier een tweetal beelden uit de presentatie van Hans Hagenaars van ING op het SEH congres. Daar vertelde hij ook dat de huizen nog minimaal 5 tot 10% zullen gaan dalen (en dat vanuit directie ING)

ING Woningmarkt

ING samenvattend

bron: seh.nl

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >