Apr 4

Nadat de toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) vorige week aandrongen op hervormingen op de woningmarkt sluit het IMF zich nu bij hen aan. Volgens het IMF moet de maximale ‘loan-to-value-ratio’ in Nederland terug naar 90% van de waarde van een woning. Verder moet de hypotheekrenteaftrek met minstens 1 procentpunt per jaar omlaag. Door de hypotheekrenteaftrek zijn huizenprijzen veel te hoog opgelopen, waardoor er steeds meer geleend wordt om die prijzen te kunnen betalen.     

Het nieuwe regeerakkoord zal nog veel VVD stemmers gaan verrassen. 😉

Dec 8

Nederlandse huiseigenaren hebben nog altijd te hoge hypotheekschulden in verhouding tot de waarde van woningen. Nieuwe hypotheken zouden op termijn nog maar 80 procent van de woningwaarde mogen uitmaken.

Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over de Nederlandse economie.

Het IMF signaleert dat nog altijd 20 procent van de de Nederlandse hypotheken een waarde heeft die hoger is dan de woningwaarde. Veel huiseigenaren blijven daardoor kwetsbaar voor economische schokken.

Hypotheekleningen moeten vanaf 2028 worden beperkt tot 90 procent van de waarde van het betreffende huis, stelt het IMF. Het maximale leenbedrag wordt momenteel afgebouwd naar 100 procent in 2018.

Bovendien moet worden overwogen het zogenoemde Loan-to-Value verhouding na 2028 verder af te bouwen naar 80 procent, stellen economen van het IMF.

Om de schuldenlast te verlagen pleit het IMF ook voor een verdubbeling van het tempo waarin de hypotheekrenteaftrek nu wordt afgebouwd, een verlaging met 1 procentpunt per jaar.

Hoge hypotheekschulden

Het IMF ziet hiermee op dezelfde lijn als financiële toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Die stelde op 22 november nog dat “een versnelde versobering van de hypotheekrenteaftrek, een verdere verlaging van het maximaal te lenen bedrag in relatie tot de waarde van de woning na 2018 en meer betaalbare woningen in het vrije segment van de huurmarkt onverminderd noodzakelijk” blijven.

Dat Nederlandse huiseigenaren de crisis op de huizenmarkt die in 2008 startte, hebben overleefd met relatief weinig wanbetalingen is volgens DNB geen reden om de hoge schuldenlast te laten voortbestaan.

De schulden van huishoudens zijn bijna nergens ter wereld zo hoog als in Nederland, stelde IMF-econoom Tom Dorsey in een toelichting op het rapport van donderdag. Dat zorgt voor voorzichtigheid onder consumenten, die bij een lagere schuld wellicht eerder bereid zouden zijn om hun bestedingen op te voeren.

Politiek liggen deze voorstellen van het IMF en DNB zeer gevoelig. Het kabinet Rutte 2 wil, zeker in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2017, niets weten van extra maatregelen op de huizenmarkt.

bron: businessinsider.nl

Dec 17

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de noodklok geluid over de schuldenberg van Nederlandse huishoudens. In het periodieke verslag over de Nederlandse economie waarschuwt het IMF dat er een grote kans bestaat dat de hypotheekschulden van huishoudens op torenhoge niveaus blijven, ondanks alle aflossingen ten spijt.

Als de economische groei en de inflatie rond de 1 procent blijven en er geen maatregelen komen om met name jongere huiseigenaren te helpen met het afbouwen van de hypotheekschuld, dan zal de hypotheekschuld als percentage van het nationaal inkomen hoog blijven.

17-12-2014 13-16-54

Om de schuldenafbouw te versnellen stelt het IMF daarom voor om de wetgeving voor persoonlijk faillissement te versoepelen, verplichte pensioenbijdragen voor jongere werknemers te verlagen, de belastingvrije voet voor schenkingen te houden op een ton en banken aan te zetten tot het op grote schaal “herprofileren” van hypotheekschulden van huishoudens met betalingsproblemen. Dat laatste is jargon voor het verlengen van looptijden van hypotheken zodat maandlasten dragelijker worden. Op de hogere schenkingsvrijstelling na zagen Nederlandse beleidsmakers geen brood in de oplossingen van het IMF.

DNB  ziet een uitgebreide schuldhulp voor scheefleners ook niet zitten. Het advies klinkt sympathiek en dat is het ook voor die jongeren die ingestapt zijn”, zegt Job Swank van DNB. “Het probleem is alleen: de groep die onder water staat is zo groot dat je het verschil tussen hypotheek en huizenprijs bijna niet schadeloos kunt stellen. De pijn komt ergens terecht.”. ,,We moeten uit de schulden zien te groeien.”

Bronnen: Z24.nl en RTL Z

Oct 12

Volgens een raming van het IMF komt het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren boven de Europese norm van 3 procent uit. Voor 2015 wordt een tekort verwacht van 4,8 procent. Het IMF is met de berekeningen somberder dan het Centraal Planbureau.

zie ook: De leugens van het CPB en het staatsjournaal

Dit bericht komt natuurlijk erg ongelegen voor alle Nederlandse belanghebbenden die juist nu net bezig zijn met een goed nieuwsshow. Het werd dan ook weer direct ontkend. “Het IMF baseert zich op oude ramingen en doet andere aannames dan het CPB”, zei Klaas Knot voorafgaand aan de jaarvergadering van het IMF in Washington.

Dit is namelijk aan het begin van de crisis ook al eens gebeurd. Toen was het IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt. Het hoofdpunt van kritiek van de NVM, minister Bos, Wellink en het CPB was destijds dat het IMF geen rekening had gehouden met specifiek Nederlandse factoren als de hypotheekrenteaftrek of de beperkte toename van het woningaanbod. De Nederlandse belanghebbenden denken het dus net als toen weer beter te weten.

De IMF economen voorspellen overigens ook nog een tekort van 4,9 procent in 2016, 4,7 procent in 2017 en 4,4 procent in 2018…..

 

Mar 28

De genereuze hypotheekrenteaftrek verstoort de Nederlandse huizenmarkt en moet daarom worden beperkt. Dat stelden onderzoekers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) maandag in een rapport over de Nederlandse economie.

Volgens de onderzoekers vergroot de aftrek de risico’s die banken en huishoudens nemen. Zij adviseren de regering daarom de mogelijkheden om rente af te trekken geleidelijk te verminderen. „Het zou helpen als daar al snel een geloofwaardige boodschap over wordt afgegeven”, aldus de economen.

Minister Jan-Kees de Jager (Financiën) gaf in een reactie echter aan niets te voelen voor een beperking van de hypotheekrenteaftrek. „De huizenkoper heeft juist nu behoefte aan rust op de woningmarkt.”

De onderzoekers benadrukten dat structurele hervormingen, zoals de aanpak van de hypotheekrenteaftrek en het verhogen van de pensioenleeftijd, helpen de Nederlandse economie gezonder te maken zonder de economische groei aan te tasten. De huidige bezuinigingen helpen wel om het overheidstekort sterk terug te dringen, maar zorgen de komende twee jaar ook voor een economische groei die lager is dan in 2010. Het IMF voorspelt voor de komende twee jaar een groei van circa 1,5 procent.

Hoewel het overheidstekort vorig jaar sterker werd verkleind dan verwacht, ziet het fonds ziet geen reden om het tempo van de bezuinigingen terug te schroeven. „Dat moet pas als de economische groei stilvalt”, stelde de leider van de IMF-missie naar Nederland, Lorenzo Figliuoli.

bron:  De Telegraaf

Dec 16
IMFHet Internationaal Monetair Fonds (IMF) maakt zich zorgen over de hoge hypotheekschulden die huishoudens in ons land hebben en stelt strengere hypotheekregels voor. De organisatie concludeert daarnaast – na een twee weken durend bezoek aan ons land – dat financiële instellingen voldoende bestand zijn tegen economisch zware tijden.

Het zogeheten financial sector assessment program wordt elke vijf jaar uitgevoerd bij de 25 meest actieve economieën in de wereld. Conclusies uit het onderzoek zijn onder meer dat banken “zelfs onder extreme druk” voldoende stabiel zijn, maar dat verzekeraars op dat punt grote verschillen vertonen. Het IMF voorziet daarom de komende jaren fusies en overnames in de verzekeringsbranche. Het duale toezichtssysteem doet zijn werk goed, aldus het IMF, dat graag de aansprakelijkheid van DNB en AFM beperkt zou zien. Zij zouden bovendien meer grip moeten krijgen op productontwikkeling bij verzekeraars.

Wel maakt de organisatie zich zorgen over de situatie op de bankenmarkt: “De concurrentie lijkt daar zwakker dan elders.” Tevens vormen de relatief hoge hypotheekleningen een risicofactor. “Een limiet op de verhouding tussen lening en woningwaarde zou nuttig kunnen zijn. Zulke maatregelen zouden geleidelijk moeten worden ingevoerd.”

bron: Assurantie Magazine

Nov 2

Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de Nederlandse economie in 2010 weer heel licht groeit. Het IMF acht een ineenstorting van de huizenmarkt onwaarschijnlijk.

zie ook: IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) toonde zich maandag 2 november, in voorlopige versie van het landenrapport over Nederland, optimistischer over de Nederlandse economie dan het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB stelde in september dat de Nederlandse economie in 2010 niet zou groeien, maar gelijk zou presteren ten opzichte van 2009. Het IMF verwacht nu voor volgende jaar een groei van 0,75 procent.

Huizenmarkt
Hoewel de huizenmarkt tekenen van overspanning vertoont, zijn grote problemen volgens het IMF niet te verwachten. Van een echte zeepbel op de huizenmarkt is geen sprake.

De hypotheekschuld per huishouden is in Nederland weliswaar hoog en de hypotheeksom is gemiddeld hoog ten opzichte van het onderpand, maar vanwege de hypotheekrente-aftrek en andere fiscale maatregelen is niet te verwachten dat veel huiseignaren hun hypotheek niet meer zouden kunnen betalen.

zie ook: IMF – International Monetary Fund – The Netherlands 2009

Ook wijst het IMF op het beperkte aanbod van woningen, waardoor al te grote prijsdalingen niet te verwachten zijn.

Banken
Het IMF is redelijk lovend over de manier waarop de Nederlandse overheid banken tijdens de crisis heeft gesteund. Wel verwacht het IMF dat Nederlandse banken de komende tijd meer geld nodig zullen hebben om te herstellen van de crisis.

bron: Z24

Oct 1

De huizenprijzen in Nederland hebben ondanks de daling van de afgelopen maanden de bodem waarschijnlijk nog niet bereikt. Dat blijkt uit nieuwe schattingen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag in Istanbul presenteerde.

zie ook: IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt

De prijzen van woningen daalden in Nederland in vorige periodes van achteruitgang gemiddeld ruim 20 procent sterker dan tot nu toe het geval is, stelt het IMF. Daarmee is het verschil met het verleden in Nederland groter dan in de andere westerse landen die werden onderzocht.

,,Als het verleden als maatstaf mag gelden, dan wijzen deze schattingen erop dat de huizenprijzen in Nederland verder zullen dalen”, aldus het IMF in de nieuwe editie van de World Economic Outlook.

Ook als rekening wordt gehouden met specifieke Nederlandse omstandigheden zoals de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, de hypotheekrenteaftrek en de strikte bepalingen voor de woningbouw, wijzen de berekeningen van het fonds op een verdere prijsdaling. Die ligt dan wel meer in lijn met de andere onderzochte landen.

bron:ANP

Oct 11

WASHINGTON (ANP) – Zorgen over de gezondheid van internationale banken hebben het financiële systeem aan de rand van de afgrond gebracht. Dat heeft Dominique Strauss-Kahn, topman van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zaterdag gezegd.

Ondanks ongekende ingrepen, waaronder een gecoordineerde renteverlaging door de voornaamste centrale banken van de wereld, zullen de komende maanden extra maatregelen zijn om de kredietcrisis in de Verenigde Staten en in Europa een halt toe te roepen, aldus Strauss-Kahn.

,,Vooruit kijkend, verwacht ik dat de omstandigheden op de kapitaalmarkt heel moeilijk zullen blijven, waardoor de economische groei wereldwijd onder druk zal staan.”

Vorige maand zij Dominique nog dat er geen reden tot paniek was….

Jun 28

Logo IMF

Het IMF beweerde jaren geleden ook al dat de Nederlandse huizenprijzen mogelijk fors waren overgewaardeerd! Toen bleef het in Nederland na deze constatering echter stil. Dezelfde boodschap leidt een paar maanden later wel tot een golf van kritiek.

,,Het IMF houdt geen rekening met de hypotheekrenteaftrek, de bevolkingsgroei en de structurele krapte op de woningmarkt door de al jaren achterblijvende nieuwbouwproductie”, zei Ger Hukker, voorzitter van de NVM

‘Het IMF staat bekend om rapporten van een hoge kwaliteit. Dit rapport was echter een misser, er is geen enkele reden om het serieus te nemen’ aldus Bos

‘De president van De Nederlandsche Bank Nout Wellink is ziedend op het Internationaal Monetair Fonds vanwege het misleidende rapport over de Nederlandse huizenmarkt’

“Er klopt niets van, en het komt midden in de internationale kredietcrisis op een wel heel slecht moment”

Het lijkt er op dat de angst zeer groot is bij de banken en de politiek, door hard te ‘schreeuwen’ dat er niets aan de hand is het proberen ze het vertrouwen hoog te houden. Het begint er steeds meer op te lijken dat het niet veel helpt. Het vertrouwen van de consument in de woningmarkt staat op een niet eerder gemeten dieptepunt meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH).

bron: mejudice.nl
en dit artikel van beurs.nl uit 2007

zie ook: IMF bezorgd over nederlandse huizenmarkt