Nov 28

Door Jos Koets

Vanaf 1 januari 2015 krijgen huizenbezitters weer te maken met wijzigingen. Hieronder een korte opsomming:

  • Hypotheekrente voor de hoge inkomens nog aftrekbaar voor 51%.
  • Meefinanciering kosten koper bij aankoop woning nog 3%.
  • Percentage van de WOZ-waarde gaat naar 0,75% (was 0,7%).
  • Per 1 juli 2015 maximale hypotheek met NHG 245.000 euro (incl. kosten koper).
  • NHG gaat naar twaalf kolommen in plaats van vijf voor berekening maximale hypotheek.
  • Afschaffing van de hoge schenkingsvrijstelling van 100.000 euro.

Hieruit blijkt dat Den Haag bezig is om in kleine jaarlijkse stapjes de hypotheekrente aftrek verder te beperken. Het percentage van de WOZ-waarde wordt verhoogd naar 0,75%. Dit is een minimale verhoging van 0,05%.

Huizenbezitters gaan hierdoor een paar euro per maand meer betalen. De hoge inkomens (mensen die 52% belasting betalen) hebben in 2015 nog 51% renteaftrek over de hypotheekrente. Ook hier gaat het om een paar euro per maand (afhankelijk van de hoogte van het hypotheekbedrag). Wie in 2015 een huis wilt kopen, kan nog 3% kosten koper meefinancieren.

De gemiddelde kosten koper bij aankoop van een woning is 6%. Hierbij heb ik de kosten van de makelaar buiten beschouwing gelaten en ga ik uit van een hypotheek met NHG (NHG kosten zijn 1%). Een koper moet dus eigen middelen in brengen van zo’n 3% van de koopsom (bij een aankoopsom van 200.000 euro is dit 6.000 euro).

Wat kunt u NHG-lenen?

In de afgelopen jaren is de maximale hypotheek op hetzelfde inkomen steeds minder geworden. Hieronder een mooi voorbeeld waarbij het hoofd inkomen 40.000 euro is en het tweede inkomen 10.000 euro. De toetsrente heb ik even genomen op 3,5%. In onderstaande tabellen de maximale hypotheek voor een hypotheek met en zonder NHG (is de GHF-norm).

  NHG in euro  GHF in euro
Maximaal op inkomen NHG 1995 136.134  194.590
Maximaal op inkomen NHG 1996  142.941  200.845
Maximaal op inkomen NHG 1997  142.941  223.779
Maximaal op inkomen NHG 1998  154.285  230.033
Maximaal op inkomen NHG 1999  167.899  238.373
Maximaal op inkomen NHG 2000  190.588  287.648
Maximaal op inkomen NHG 2001  200.000  272.801
Maximaal op inkomen NHG 2002  200.000  295.071
Maximaal op inkomen NHG 2003  225.000  292.287
Maximaal op inkomen NHG 2004  230.000  291.359
Maximaal op inkomen NHG 2005  240.000  269.090
Maximaal op inkomen NHG 2006  250.000  270.018
Maximaal op inkomen NHG 2007  265.000  281.152
Maximaal op inkomen NHG 2008  265.000   278.369
Maximaal op inkomen NHG 2009  265.000  287.648
Maximaal op inkomen NHG 2010  265.000  285.792
Maximaal op inkomen NHG 2011  275.585  275.585
Maximaal op inkomen NHG 2012  273.729  273.729
Maximaal op inkomen NHG 2013  255.171  255.171
Maximaal op inkomen NHG 2014  236.613  236.613
Maximaal op inkomen NHG 2015  218.056  218.056

Grote verschillen

Opvallend zijn de grote verschillen tot 2003. Dit heeft ook te maken met de maximale hypotheeknorm met NHG. Toch is duidelijk te zien dat vanaf 2001 tot 2011 de maximale hypotheek steeds hoger is geworden. Hierna is er een flinke daling ingezet en ik verwacht dat dit de komende jaren nog verder zal gaan plaatsvinden.

In de crisisjaren heeft men dus de fout gemaakt om de maximale hypotheek op hetzelfde inkomen te verhogen. Pas vanaf 2011 heeft men besloten om dit recht te gaan zetten door minder aan hypotheek te gaan verstrekken.

Lees verder op IEX.nl