Jul 14

ING en ABN Amro verwachten verliezen op de hypotheekportefeuille en reserveren geld om dit af te dekken. ABN Amro ziet nu al dat klanten door werkloosheid moeite hebben met hun maandelijkse betalingen. Dit blijkt uit een rondgang van Z24 langs de grootbanken.

ING verwacht dat het dit jaar nog geld zal moeten toevoegen aan de zogenaamde loan-loss voorziening, een reserve die het aanspreekt om zogenaamde risicokosten af te dekken. Daaronder vallen ook verliezen op hypotheken.

Een ING-woordvoerder liet weten te “verwachten dat we nog zullen toevoegen aan de voorzieningen dit jaar”.

ABN Amro geeft aan extra geld apart te gaan zetten. De bank merkt nu al een toename in het aantal klanten dat niet meer aan de premieverplichtingen kan voldoen, of in die situatie terecht dreigt te komen.

Werkloosheid
Onder risicokosten vallen bijvoorbeeld de verliezen die banken moet nemen als hypotheeknemers hun premies niet meer of tijdelijk niet kunnen betalen, bijvoorbeeld als gevolg van financiƫle problemen door werkloosheid.

Eerder dit jaar liet ING al weten dat het verwacht dat de loan-loss voorzieningen “minimaal op het niveau van het eerste kwartaal” zullen liggen. In dat eerste kwartaal van dit jaar reserveerde ING 772 miljoen euro.

ING kon, vooruitlopend op de tweede kwartaalcijfers van 12 augustus, niet zeggen met hoeveel het verwacht de reserves te moeten aanvullen.

Hypotheeknemers in problemen
ABN Amro reserveert ook meer geld, want de bank ziet “nu al een toename van gesprekken met klanten die in de problemen zijn geraakt, of in de problemen dreigen te komen. We zien een bepaald toekomstperspectief in de komende kwartalen, en daar spelen we op in”, zei een woordvoerder van de bank.

De woordvoerder kon niet zeggen met hoeveel ABN Amro de dekkingsvoorziening gaat uitbreiden, of hoeveel klanten in de problemen zijn geraakt.

‘Geen problemen’
Rabobank zei geen speciale voorzieningen te treffen. De bank heeft niet een aparte voorzieningenpot zoals ING en ABN Amro die wel hebben, maar put – “indien dat nodig is” – uit de algemene reserves, aldus een woordvoerder.

Van de ongeveer 1 miljoen hypotheken die Rabobank uit heeft staan, heeft 0.25 procent een betalingsachterstand. Het is onzeker of dat percentage toe zal nemen. De bank verwacht zelf van niet, vanwege de “terughoudendheid waarmee wij sowieso al hypotheken uitdelen”, besloot de woordvoerder.

De Nederlandsche Bank zei in een vorige week verschenen rapport te verwachten dat Nederlandse banken hun loan-loss voorzieningen moeten aanpasssen.

bron: Z24.nl