Oct 12

De geldstroom tussen verzekeraars en tussenpersonen wordt doorgeknipt. De verzekeraars mogen de adviseurs geen provisies meer betalen voor het verkopen van complexe producten, uitvaartverzekeringen en bijvoorbeeld inkomensverzekeringen.

Dit staat in een brief die Minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De voorstellen moeten een definitief einde maken aan de productgedreven verkoop van tussenpersonen en ervoor zorgen dat het onafhankelijke advies aan de klant centraal komt te staan.

Volgens De Jager komt er nu een zuiverder model waarbij tussenpersoon en klant samen de vergoeding afspreken. Bovendien verdwijnt de „perverse prikkel” van de provisie voor de adviseur en kan deze „echt objectief advies” aanbieden. „Doordat een consument meer bewust wordt van het feit dat hij zelf betaalt voor advies en bemiddeling zal de adviseur/bemiddelaar de consument moeten overtuigen van de toegevoegde waarde van zijn dienstverlening”, aldus De Jager.

In een reactie stelde Adfiz, de grootste organisatie van onafhankelijke tussenpersonen, zich goed te kunnen vinden in de voorstellen van de minister. De brancheorganisatie begrijpt dat er, na alle negatieve publiciteit van de afgelopen jaren, weinig ruimte meer is voor het provisiegedreven model.

De Hypotheker huilt, De Hypotheekshop is blij…..

 

bron: nrc.nl

Mar 8

Hypotheekbemiddelaars krijgen het steeds moeilijker. Dit komt niet alleen door de sterk gedaalde verkoop van hypotheken. Ook aangescherpte wetgeving speelt de branche parten.

Dit zegt directeur Bas Millenaar van De Hypotheker, de grootste bemiddelaar in hypotheken in Nederland. ,,Intermediairs komen steeds meer in de verdrukking. In aantal zijn ze daardoor sterk afgenomen. Vooral in december waren er veel faillissementen”, aldus Millenaar.

Veel hypotheekbemiddelaars kampen met een ,,liquiditeitsdal”, zegt Millenaar. Zij moeten de kosten voor het aanbrengen van hypotheken bij banken gelijk financieren, terwijl ze hun inkomsten gespreid over enkele jaren ontvangen. In een markt die in drie jaar tijd is gehalveerd wordt dat voor velen fataal.

Onderzoek

Het adviesbureau IG&H Consulting, dat uitvoerig onderzoek verrichtte naar de hypotheekmarkt, heeft becijferd dat vorig jaar meer dan honderd hypotheekintermediairs failliet zijn gegaan. Vooral de middelgrote kantoren moesten er aan geloven. Het bureau verwacht dat de komende jaren veel intermediairs samen moeten gaan met concurrenten om het tij te keren.

Op dit moment is er volgens De Hypotheker geen gelijk speelveld tussen de bemiddelaars in hypotheken en de banken. Millenaar: ,,De wetgever richt zich op consumentenbelangen, hetgeen tot uiting komt in transparantie en een gedegen opleidingstraject voor de hypotheekadviseur. Dit zou in dezelfde mate voor banken moeten gelden. Nu is het zo dat een bankmedewerker die een reisverzekering verkoopt ook over hypotheken mag adviseren.”

Concurrentie verminderd

Bij de verkoop van hypotheken hebben banken, ondanks de grote problemen die zij hebben gehad met de kredietcrisis, 60 procent van de markt naar zich toe getrokken, zo schat Millenaar. Daarmee is de concurrentie verminderd. In 2008 konden hypotheekspecialisten, verzekeraars en andere partijen nog de helft van de koek verdelen. Verzekeraars hebben wel fors marktaandeel gewonnen, maar intermediairs zijn sterk gezakt.

Millenaar de gladde hypotheekverkoper

Voor de hypotheekspecialisten dreigen nog meer donkere wolken. Steeds minder kunnen zij hun inkomsten uit provisie halen. Banken en verzekeraars willen volgens Millenaar het liefst dat de klant de bemiddelaars een vergoeding in uurlonen betaalt. ,,Daardoor gaan de kosten voor huizenkopers oplopen. Wij vinden dat banken en verzekeraars ook moeten betalen. Zij krijgen immers een kant-en-klaar dossier op een presenteerblaadje aangereikt.”

Hogere interesse

Hoewel makelaars begin dit jaar melding maakten van een hogere interesse in huizen die te koop staan, ziet Millenaar de hypotheekmarkt nog niet aantrekken. Bij het Kadaster zijn in januari minder hypotheken aangemeld dan een jaar eerder, toen er al sprake was van een sterke neergang.

Een gebrek aan concurrentie speelt de markt nu ook parten, aldus de directeur van De Hypotheker. ,,Door de kredietcrisis zijn er al veertien financiers verdwenen. Banken zijn nu bezig wat meer vet op de botten te krijgen. Wanneer dat gelukt is, zullen zij weer meer gaan concurreren op de prijs van hypotheken. Dat versterkt ook ons aanbod richting de klant”, aldus Millenaar.

bron: ANP

May 31

Veel financiële tussenpersonen staan onder druk als gevolg van de financiële crisis, de extra regelgeving waaraan ze moeten voldoen en de toenemende concurrentie. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van Van Es Marketing Services.

De winst en de omzet van de intermediairs staan door het klimaat op de markt zwaar onder druk. Vooral kleine kantoren hebben het moeilijk. 22 procent van de kantoren overweegt de komende jaren een fusie of samenwerking met een ander bedrijf aan te gaan, 8 procent denkt eraan zijn zaak te verkopen.

Bonusprovisie
De eisen van de nieuwe wetgeving brengen kosten met zich mee door toenemende administratieve lasten, verplichte permanente educatie, langere advies gesprekken en doordat er meer service verleend dient te worden gedurende de looptijd van een product. Daarnaast zal er door het verwachte verbod op bonusprovisie een daling van inkomsten zijn, en wordt de provisie voor het afsluiten in verhouding steeds lager en via de doorlopende provisie meer verspreid over de looptijd van het product. Andere vormen van beloning zoals een fee of een vast tarief zullen vaker voorkomen.
Concurrentie van banken en direct writers

Daarnaast staan de financieel intermediairs onder druk door de blijvende vraaguitval in de huizenmarkt als gevolg van de kredietcrisis. Er wordt een forse daling van de inkomsten uit hypotheken voorzien. Bovendien valt er van de oversluitmarkt weinig te verwachten in verband met de rentedip in 2005, toen veel consumenten al hebben overgesloten en de rente hebben vastgezet. De financieel intermediair ondervindt veel concurrentie van banken en direct writers/internetaanbieders, vooral op het gebied van schadeverzekeringen. De markt voor beleggingsverzekeringen is na de woekerpolisaffaire en sterke daling van de beurskoersen ingezakt.

Kostentransparantie
Daartegenover staat de nieuwe belangstelling van de consument voor pensioensvoorzieningen en kan door de kostentransparantie en het toezicht van de AFM het consumentenvertrouwen weer stijgen.

bron: ANP