May 7

De hypotheekmarkt in Nederland is in het eerste kwartaal sterk gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal van 2008. Dat blijkt uit gegevens van adviesbureau IG & H Consulting & Interim. De totale hypotheekomzet daalde in het eerste kwartaal met ruim 36% tot 14,2 miljard euro. Het aantal afgesloten hypotheken daalde eveneens met ruim 36%.

De daling van de hypotheekmarkt is volgens IG & H veroorzaakt door het instorten van de huizenmarkt. Het aantal verkochte woningen daalde met 35%. Ook de gemiddelde koopsom van woningen is sterk gedaald. Ondanks de dalende hypotheekmarkt doen banken het best goed. De banken hebben hun marktaandeel op de hypotheekmarkt zien toenemen. Ook de verzekeraars Nationale Nederlanden en Aegon zagen hun marktaandeel groeien.

Tegenover de groei bij deze verzekeraars en de banken staat een afname van marktaandeel bij prijsvechters en bij de buitenlandse partijen. Hun marktaandeel liep terug van 11,6% in 2007 naar 7% in 2008. In het eerste kwartaal van 2009 bedraagt het marktaandeel van deze partijen nog 5,2%. De banken hadden het eerste kwartaal een aandeel van bijna 57%, de verzekeraars groeiden naar 13,3%.