Nov 5

Vergelijk de Nederlandse absolute hypotheekschuld, de schuld ten opzichte van het bbp en het percentage eigen- woningbezit eens met Frankrijk, Spanje en Duitsland.

zie ook: Debt – external – Country Comparison  (Een vijfde plaats voor Nederland. Nationale schuld per inwoner veel hoger dan de VS!)

hypschuld BBP

hypotheekschud -/> bevolking” width=”478″ height=”360″ /></a></p>
<p style=percentage eigen woningen

percentage eigen woningen

Bron: Deutsche Bank Research

Mar 22

“Nederland staat in de Europese statistieken op kop met één topic. Maar wel op een betreurenswaardige manier. Griekenland mag dan een grote staatsschuld torsen. Maar Nederland doet principieel niet veel onder met de grootste hypotheekschuld in verhouding tot het bruto nationaal product (BNP). Van alle Europese landen heeft Nederland namelijk de grootste hypotheekschuld ten opzichte van het BNP.

zie ook: Nederlanders: steeds hogere hypotheek en vaker aflossingsvrij – RTL Z

Deze schuldenberg aan hypotheken is sinds een paar jaar al hoger dan het BNP zelf. Inmiddels al een procent of vijf er boven.

In de afgelopen twintig jaar werd het BNP twee maal zo groot. Maar de hypotheekschuld van alle huishoudens werd maar liefst vijfmaal zo groot. Met een slordige 700 miljard aan geleend geld voor onze eigen woning ligt er een zwaar beslag op economisch herstel. Immers bij stagnerende huizenprijzen en dito inkomens neemt de pijn van die hypotheekschuld alleen maar toe. En dat leidt bepaald niet tot een stimulans op de binnenlandse bestedingen.

Hypotheek

De hoofdoorzaak van deze extreme ontwikkeling in ons kleine landje is genoegzaam bekend. De florissante hypotheekrenteaftrek maakte degene die niet op de pof woonde tot een dief van de eigen portemonnee. Sterker nog de aflossingsvrije hypotheek heeft er zijn eerste plaats op het lijstje hypotheekvormen aan te danken. Ook de nu minder begaanbare weg om met een hogere schuld op de woning goedkoop consumptief crediet te verkrijgen mag zich rekenen tot één van de succesfactoren van de forse schuldenberg. Met de claim die hiervan uitgaat op de maandelijkse huishouduitgaven hebben de banken een blijvend stevige greep op de looninkomsten. Nederlanders deden het wel anders dan Amerikanen met hun creditcards maar de uitkomst en lijken erg veel op elkaar.

Merkwaardig is dat de stijging van de hypotheekschuld eigenlijk veroorzaakt wordt door de stijging van de woningprijzen(sic!). Door de riante mogelijkheden tot lenen werd er meer geleend. Het leidde tot een veel sterkere stijging van de woningprijzen waardoor er nog weer meer geleend werd. En zo werd de spiraal twintig jaar draaiende gehouden. Tot nu. Want het verder opzwepen van de spiraal is in een tijd van recessie en crisis niet meer mogelijk.

Ook de overheid merkt dat. De vijftien tot twintig miljard die het de rijksbegroting jaarlijks kost aan subsidie op hypotheekaftrek zijn niet meer op te brengen in een recessie. Van de 35 miljard die er moet worden bezuinigd is er veel gerelateerd aan het woningvraagstuk. Drie maatregelen zijn er in de betreffende ambtelijke werkgroep uitgedacht. Beperking van het hypotheekbedrag waarop hypotheekrenteaftrek nog plaats mag vinden. Afhankelijk van de politieke partij wordt hier gesproken over bedragen tussen de 300.000,- (SP) en 1 miljoen (CDA). Het afschaffen van de aflossingsvrije hypotheek, of althans de mogelijkheid om voor de hele looptijd van een hypotheek de rente over de volledige hoofdsom aftrekbaar te houden. En als derde mogelijkheid een aftopping (lees verlaging) en gelijkschakeling voor alle inkomens van het belastingtarief waarmee hypotheekrente van het inkomen mag worden afgetrokken.

Maar dat zijn dan opties voor de overheidsfinanciën. De effecten op de woningmarkt en de economie van die beleidsopties zijn al zorgelijk genoeg. Echter de grootste zorg blijft bestaan. Welk effect zal de grote schuldenberg aan hypotheken bij de huishoudens hebben op de consumptieve bestedingen, op de doorstroming op de woningmarkt en op de bouwnijverheid?

Te vrezen valt uit voorbeelden uit het buitenland waar zich vergelijkbare situaties voordeden dat de uit de hand gelopen schuldenberg meerjarig voor moeizaam economisch herstel zullen zorgen.”

Vastgoed Journaal – Artikel Piet de Vrije

Sep 22

Het bedrag wat Nederlandse huishoudens in totaal hebben geleend voor hun hypotheek is gestegen van 138 miljard euro in 1996 naar maar liefst 609 miljard euro in het tweede kwartaal van dit jaar. Tegelijk zijn de huizenprijzen 2,5x over de kop gegaan.

Uitstaande hypotheekschuld

Cijfers
Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ op basis van cijfers van DNB en het CBS. Opvallend aan de cijfers is dat de totale hypotheekschuld maar blijft oplopen, terwijl de gemiddelde huizenprijs het afgelopen jaar flink is gedaald. Gevolg is een dalend eigen bezit, overwaarde, per woningeigenaar.

Hypotheekschuld
De hypotheekschuld in Nederland is zo enorm opgelopen omdat banken de afgelopen jaren steeds ruimhartiger zijn geworden met het uitlenen van geld. Naar verhouding kregen klanten steeds hogere hypotheken, ook kwamen meer tweeverdieners langs bij de bank.

Meer huizen, lage rente
Andere factoren zijn het feit dat er meer koophuizen in Nederland beschikbaar zjin gekomen en de rente is de afgelopen 20 jaar gedaald van 14% naar 4% momenteel. Door de lagere rente kunnen/konden veel mensen zich grotere bedragen veroorloven.

jaar hypotheek huizenprijs
1996 138 101,2
1997 157 112,7
1998 182 124,2
1999 217 147,2
2000 249 172,5
2001 302 193,2
2002 350 204,7
2003 388 211,6
2004 417 220,8
2005 452 230,0
2006 494 241,5
2007 528 250,7
2008 566 257,6
2009 609 246,1

De cijfers zijn elk jaar van het tweede kwartaal, ook van 2009. De hypotheekschuld is in in miljarden euro’s. De gemiddelde huizenprijs is in duizenden euro’s.

Zie ook de analyse van RTL Z-beurscommentator Hans de Geus:

bron: RTL Z