Jan 6

De hypotheekrente in Nederland is niet te hoog. Dat stelt Rabobank, de grootste hypotheekverstrekker in Nederland, in reactie op kritiek van de NMa en consumentenorganisaties dat de hypotheektarieven in Nederland te duur zijn.

Volgens Rabobank zijn de hypotheektarieven na de kredietcrisis sterker gestegen dan in omringende landen omdat Nederlandse banken voor de kredietcrisis sterk afhankelijk waren van de securitisatiemarkt als financieringsbron. Met het bundelen van hypotheken en weer doorverkopen werd in 2007 volgens Rabobank ruim een kwart van alle hypotheken in Nederland gefinancierd. Die markt raakte tijdens de crisis volledig opgedroogd, waardoor de tarieven stegen.

Rabobank baseert zich op de,,nog altijd lastige” securitisatiemarkt, waar Nederlandse banken in sterkere mate van afhankelijk zijn als financieringsbron vergeleken met andere landen. Het securitiseren, het bundelen van hypotheken en ze weer doorverkopen, vond voor het uitbreken van de kredietcrisis op grote schaal plaats. Volgens Rabobank werd in 2007 ruim een kwart van alle Nederlandse hypotheken via securitisaties gefinancierd.

Tijdens de crisis

Omdat deze markt tijdens de crisis volledig opgedroogd raakte, gingen de hypotheektarieven in Nederland sterker omhoog dan in andere landen. Rabobank vind de tarieven in dat licht zelfs aan de lage kant. Voor een hypotheek met een rentevasteperiode vanaf een jaar zouden de tarieven tussen de 5,5 en 6,5 procent mogen liggen. In werkelijkheid liggen deze tarieven tussen de 4,75 en 5,25 procent.

Rabobank reageert met zijn onderzoek op eerdere kritiek van de Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Dat resulteerde in een onderzoek naar de Nederlandse hypotheekmarkt van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

bron: AFN

Jun 3

Hoewel verschillende politieke partijen de beperking van de hypotheekrenteaftrek hoog op het verlanglijstje hebben staan, is het belastingvoordeel voor huizenbezitters geen onderwerp van gesprek bij de meeste gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau BMC.

En dat terwijl het gemeenten veel geld kan kosten, mocht het komen tot een aanpassing. Het ‘h-woord’ valt veelvuldig tijdens de campagne. Veel partijen – SP, GroenLinks, D66, PvdA – willen de maatregel op de schop nemen.

D66-leider Alexander Pechtold heeft zelfs de hervorming van de woningmarkt tot ‘breekpunt verklaard’. Alleen CDA, VVD en de PVV verzetten zich tegen ‘gemorrel’ aan de hypotheekrenteaftrek. VVD-leider Mark Rutte weigert het echter tot breekpunt te bombarderen.

Ozb

Mocht de hypotheekrente na de verkiezingen op de helling gaan, dan kost dat gemeenten geld. Door de verwachte waardedaling van de huizenprijs lopen de gemeenten inkomsten mis aan de onroerendzaakbelasting (ozb).

Die belasting levert nu in totaal 2,9 miljard euro op. Bij een gemiddelde waardedaling van 4,7 procent krijgen de gemeenten in 2015 zo’n 136 miljoen euro minder ozb in het laatje, stelt BMC. Daarnaast valt er minder te verdienen aan nieuwbouwprojecten en de verkoop van grond.

Afwachten

Uit een steekproef van BMC onder 33 gemeenten blijkt dat de meeste – 73 procent – zich niet bezighouden met mogelijke aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek. Gemeenten willen eerst de verkiezingen afwachten en bezien welke maatregelen de nieuwe regering daadwerkelijk neemt.

“De meeste gemeenten beseffen wel dat een aanpassing van de hypotheekrenteaftrek grote gevolgen kan hebben, maar verwachten dat deze niet aangepast zal worden en hebben daarom ook niet nagedacht over de mogelijke wijzigingen met betrekking tot het woonbeleid.” Slechts een enkele, veelal grote gemeente (zes procent) heeft scenario’s klaarliggen voor het geval het tot een aanpassing van de hypotheekrenteaftrek komt, aldus BMC.

bron: nu.nl

May 23

De woningmarkt is de afgelopen decennia volledig op slot geraakt. Dit geldt zowel voor de huur- als voor de koopmarkt. Hierdoor krijgen starters op de woningmarkt geen kans om een goed huis te huren of te kopen en zitten mensen vast in hun woning. De prijzen van koopwoningen zijn in de afgelopen decennia fors gestegen en de gemiddelde starter kan zich geen koophuis veroorloven. Daarnaast kampt Nederland met een woningvoorraad die niet voldoet in kwantiteit en kwaliteit. Het gebrek aan toegang en aan doorstroming leidt niet alleen tot maatschappelijke onvrede, maar ook tot economische schade.

Lees verder op de site van D66

Mar 26

Willem Vermeend salon-socialistEen andere opzet van de renteaftrek van de voormalige PvdA-minister Willem Vermeend wordt door belangrijke organisaties in ons land een bespreekbaar plan genoemd.

zie ook:  Vermeend moest toezien op risico’s Afab

Vermeend wil, anders dan zijn eigen partij, de renteaftrek voor bestaande gevallen volledig handhaven. „Zij zijn immers financiële verplichtingen aangegaan op basis van volledige aftrek en het getuigt van onbehoorlijk bestuur als de politiek de bakens opeens gaat verzetten”, zegt hij.

„Nieuwkomers op de woningmarkt blijven een volledige fiscale aftrek houden als zij een ’ouderwetse’ en risicoloze annuiteitenhypotheek afsluiten. Tijdens de looptijd van dertig jaar wordt het geleende bedrag geleidelijk afgelost. Bij de huidige, risicovolle aflossingsvrije spaarhypotheken wordt alle schuld pas aan het eind van de looptijd afgelost.”

Een annuïteit is een hypotheek waarbij de rentebetaling steeds kleiner wordt en de aflossing groter. Je betaalt bij deze hypotheek een vast bruto bedrag aan rente en aflossing over de looptijd zolang de rente niet verandert. De schuld wordt aldus geleidelijk afgebouwd tot nul. Als iedereen zo’n hypotheek heeft kan dit voor de schatkist een financieel voordeel opleveren van 2 miljard euro per jaar, omdat met het dalen van de hypotheekschuld de renteaftrek daalt.

Vermeend: „Voor de hypotheeknemer geldt dat hij op den duur weliswaar minder profiteert van de aftrek omdat zijn schuld daalt, maar hij heeft wel de zekerheid dat de aftrek blijft en hij wordt niet nodeloos lang met een enorme schuld opgezadeld.”

bron: Telegraaf.nl

Mar 22

D66, GroenLinks en de PvdA willen de AOW en de hypotheekrenteaftrek aanpakken na de verkiezingen, maar de manier waarop verschilt. D66 wil de hypotheekrenteaftrek halveren tot ongeveer euro 6 mrd per jaar. Dit zei Joris Backer, voorzitter van de programmacommissie zondag in Buitenhof.

In 22 jaar gaat de maximale renteaftrek van 52% naar 30%. Aflossingsvrije hypotheken verdwijnen. Kathalijne Buitenweg, die het programma schrijft voor GroenLinks, wil deze vorm van fiscale steun helemaal afbouwen tussen 2015 en in 2040.

PvdA-Kamerlid Paul Tang verwacht dat zijn partij de hypotheekrenteaftrek ook aanpakt. Vorm en tempo zijn nog onderwerp van discussie. GroenLinks en D66 willen ook de huurmarkt aanpakken. De tweede maatregel van de PvdA is het doorzetten van de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, met flankerende maatregelen. ‘We willen, als we in een nieuw kabinet komen, zo spoedig mogelijk duidelijkheid geven aan de burger over dit soort maatregelen’, zegt Tang, ‘omdat het belangrijke veranderingen zijn voor mensen.’

AOW-leeftijd naar 67

De drie grootste linkse partijen in de peilingen kiezen hier vermoedelijk verschillende paden. D66 wil vanaf 2012 de AOW-leeftijd ieder jaar met twee maanden verhogen, zodat hij al in 2024 uitkomt op 67 jaar. Dit levert jaarlijks euro 4 mrd op en is gunstig voor de arbeidsmarkt, die tegen die tijd erg uitdunt door de vergrijzing. GroenLinks houdt vast aan het eigen plan dat de AOW-leeftijd naar 67 kan, maar dat iedereen na 45 jaar arbeid mag stoppen met werken, vanaf de leeftijd van 63 jaar. Dit levert een fractie minder op.

D66 en GroenLinks willen de overheidsfinanciën in acht jaar op orde hebben. Het financieringstekort moet eerder zijn weggewerkt, de maatregelen om de kosten van de vergrijzing op te vangen moeten dan allemaal genomen zijn.

Vervangen van zorgtoeslag

Tang wil dat de PvdA de komende vier jaar de genoemde grote slagen maakt, inclusief de al afgesproken crisismaatregelen voor huizen boven euro 1 mln en het vervangen van de zorgtoeslag door inkomensafhankelijke premies. In 2013 en 2015 moet uit tussenbalansen blijken of aanvullend beleid nodig is. Een regeerakkoord dat vier jaar bestuurlijke en politieke rust garandeert, is volgens de econoom deze keer niet de beste weg. Sturen op een volkomen onzeker tekort in 2020 vindt hij helemaal onzinnig.

D66 wil verder de duur van de WW beperken tot een jaar. GroenLinks wil voor de zorg een inkomensafhankelijke premie.

bron:  BNR Nieuwsradio

Mar 11

De eerste huizenbezitters die in 2004 en 2005 hun hypotheek voor 6 jaar vastzetten, lopen nu te hoop tegen het nieuwe renteaanbod van hun bank. Hierdoor kunnen hun lasten fors stijgen, met tot honderden euro’s per maand.

Dit signaleren marktpartijen in de hypotheekwereld. Zij verwachten dat het aantal gedupeerden explosief zal stijgen.

De huizenbezitters werden destijds door banken, waaronder SNS Reaal en de toenmalige Postbank, gelokt met een lage rente. De gedragscode voor hypothecaire financieringen bood hier ruimte voor. De rentevaste periode moest dan wel minimaal 6 jaar zijn. Maar nu deze termijn afloopt, moeten de huiseigenaren diep in de buidel tasten om het nieuwe tarief op te hoesten. De rente ligt ruim 2% hoger dan toen.

„Mensen konden tot 9 keer hun inkomen lenen”, stelt tussenpersoon Pieter Lijesen van de Nationale Hypotheek Pas (NHP). „Ze zaten al aan hun top, maar daar komt nu een flinke rentestijging bij. De marktrente ligt vanwege de financiële crisis op 5,5%. Tel daar 1% rente bij, banken rekenen meer voor bestaande dan voor nieuwe klanten, en je zit op 6,5%. Ik voorzie betalingsproblemen.”

Matthijs Mons van bankenadviesbureau IG&H Consulting denkt dat de schade meevalt. „Natuurlijk doet het pijn als je €200 euro meer kwijt bent per maand. Maar het ging om een periode van zes jaar. Veel huizenbezitters zijn meer gaan verdienen en kunnen best wat extra last dragen.”

De Vereniging Eigen Huis (VEH) voegt daaraan toe dat de rentes, zeker historisch gezien, niet sterk zijn gestegen.

Maar Lijesen van NHP is somber. „Volgens mij gaat het meer om een verdubbeling van de maandlasten. De lonen zijn sinds 2004 maar beperkt gestegen. Nederlanders hebben ook ingeteerd op hun spaarsaldo. Juist om hun hypotheek te kunnen betalen.”

Volgens SNS Bank zijn er nauwelijks betalingsachterstanden bij klanten. Een zegsman van ING, waar Postbank nu onder valt, laat weten dat bestaande klanten geen hoger tarief krijgen voorgeschoteld dan nieuwe huizenbezitters.

Klanten die ontevreden zijn over het nieuwe renteaanbod van hun bank kunnen zich melden bij de Stichting Hypotheekkracht, schreef deze krant gisteren. Zij proberen banken te dwingen tot lagere rentes door gedupeerden te verenigen. Maar volgens de VEH zal overstappen als groep moeilijk blijken. „Hier zijn kosten aan verbonden, zoals een boete en een nieuwe taxatie. Maatwerk is gewenst.”

„Bovendien kunnen huizenbezitters ook individueel hun bank dwingen tot een lagere rente. Bijvoorbeeld door erop te wijzen dat de verhouding tussen woz-waarde en de hypotheekschuld kleiner is geworden. Dat rechtvaardigt een lagere risico-opslag.” De Nederlandse Vereniging van Banken wijst op de €59 aan inschrijfgeld die klanten moeten betalen, zonder dat ze weten of het initiatief succesvol is.

bron: Telegraaf.nl

Feb 10

De rem die merkbaar is op de Nederlandse huizenmarkt is niet het gevolg van de huidige hypotheekrentetarieven. Het is eerder de algemene onzekerheid over de economie die mensen huiverig maakt zich op de huizenmarkt te begeven.

Dat zei Nick Jue, directeur van ING Nederland, dinsdag in een vraaggesprek met het ANP. Jue voorziet niet dat ING zijn rentetarieven binnenkort zal verlagen, omdat deze volgens hem voldoende concurrerend zijn. Banken hebben veel kritiek gekregen omdat ze de lagere rente van centrale banken niet zouden doorberekenen aan hun klanten.

Dat de hypotheekrente afhangt van tarieven van de centrale bank is volgens Jue een misvatting. “De hypotheekrente is gebaseerd op de rente op de kapitaalmarkt. En onze winstmarges op hypotheken zijn niet toegenomen”, aldus de bestuurder.

Volgens critici tillen de banken de winstmarges op hypotheken juist wel om zich enigszins te herstellen van de klappen die ze hebben opgelopen in het geweld van de kredietcrisis. Jue wijst er echter op dat behalve hypotheekrentes ook spaarrentes bij de banken ver boven de tarieven van de centrale banken liggen.

bron: ANP

Jan 30

De Tweede Kamer wil dat de banken hun hypotheekrente verlagen. Volgens de Consumentenbond betalen mensen met een variabele rente soms honderden euro’s te veel. Dat komt doordat banken nog net zoveel rente vragen als voor de crisis, terwijl de ECB de rente op een historisch laag niveau heeft gebracht.

Het CDA zegt dat het niet de bedoeling is dat banken extra winst maken over de rug van de consument. PvdA en VVD vinden dat klanten makkelijker moeten kunnen overstappen als een hypotheekgever de rente wijzigt.

Minister Bos van Financiën vindt dat banken zelf de rente mogen vaststellen.

bron:nos.nl

Jan 21

logo kadasterIn heel Nederland is in het laatste kwartaal van 2008 het aantal verstrekte hypotheken fors gedaald. Werd er in het 2007 in hetzelfde kwartaal nog 114.000 hypotheken verstrekt, nu waren dat er maar 88.000. Dit en meer blijkt uit gegevens van het Kadaster.

Met een flinke afname van het aantal verstrekte hypotheken geeft de markt een duidelijk signaal. Het aantal verstrekte hypotheken neemt dus flink af, de gemiddelde hypotheeksom in het 4e kwartaal stijgt met nog geen 1000 euro.

De gemiddeld betaalde hypotheekrente ging van 5,10% in het 4e kwartaal van 2007 naar 5,47% in hetzelfde kwartaal in 2008. Ook het aantal onvrijwillige verkopen van onroerend goed nam toe met 150 transacties, van 1811 in 2007 naar 1961 in 2008.

Sep 23

Hypotheekadviseurs en makelaars zijn aspirant kopers nu volop aan het vertellen dat dit het juiste moment is om een huis te kopen.  Dit omdat de rente binnenkort verder gaat stijgen. Dit vind ik pure misleiding.

Kijk eens naar 1976 en 1981. De 5-jaars rente steeg, maar de huizen werden veel beter betaalbaar. De stijging van de rente kon destijds niet op tegen de daling van de huizenprijzen. Waarom zou dat niet opnieuw kunnen gebeuren? Tussen mei 1978 en mei 1982 daalden de huizenprijzen met 30% !

Als huizenprijzen gaan dalen gaat dit vrijwel altijd snel en heftig. Starters kunnen beter wachten!!

 

Rabobank betaalbaarheidindex augustus 2008

Betaalbaarheid

De Rabobank-betaalbaarheidindex meet de betaalbaarheid van een gemiddelde koopwoning voor een gezin met een gemiddeld huishoudinkomen in Nederland. Deze index maakt onderscheid tussen de betaalbaarheid voor starters (110% financiering) en doorstromers (70% financiering) bij de aanschaf van een nieuwe woning. Heeft de index een waarde van 100, dan bedragen de bruto maandlasten 30% van het bruto inkomen, waarbij wordt uitgegaan van de aanschaf van een gemiddeld geprijsde woning en een huishouden met een gemiddeld gezinsinkomen. Is de indexwaarde hoger dan 100, dan bedragen de bruto maandlasten minder dan 30% van het bruto inkomen en vice versa.

hypotheekrente ontwikkeling

Voor dat beetje glas, dat bergje stenen
die vrijheid en dat goed gevoel,
hoef je straks minder te lenen
als je begrijpt wat ik bedoel…
nu duimen voor de twee-verdieners
voor zegen op het goed geloof :
‘t geluk is immers voor de zieners
en de péch voor het oost-indisch doof.

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >