Nov 1

In 2013 liggen de financieringslastpercentages voor hypotheken gemiddeld 2,5 procent lager dan in 2012. Dit blijkt uit de berekeningen die het Nibud heeft gemaakt in opdracht van NHG (Nationale Hypotheekgarantie) Deze percentages geven weer welk deel van het inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed.

Hypotheeknormen naar beneden bijgesteld

Omdat uit koopkrachtberekeningen van het Nibud blijkt dat de meesten minder te besteden hebben, zijn ook de hypotheeknormen naar beneden bijgesteld. Deze verlaging betekent concreet dat iemand met een bruto jaarinkomen van 45 duizend euro (bijna anderhalf keer modaal) ongeveer 13 duizend euro minder kan lenen, als hij geen loonsverhoging krijgt.

Lees verder op de site van het Nibud

Sep 7

Ondanks dringende oproepen vanuit de woningmarkt weigeren de banken in ons land in gesprek te gaan met de Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG) over de versoepeling van de hypotheeknormen. De brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt onverminderd vast te houden aan de eigen strengere leennormen, de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF).

Een brede coalitie van Vereniging Eigen Huis, makelaars, hypotheekadviseurs en projectontwikkelaars heeft banken en verzekeraars opgeroepen om de soepelere en net zo veilige NHG-normen te hanteren. Ook heeft zij minister De Jager (Financiën) verzocht in te grijpen als zij dit blijven weigeren. Volgens de marktpartijen is het voor starters en lagere inkomens nu vrijwel onmogelijk om nog een toereikende hypotheek te verkrijgen en wordt de doorstroming van de woningmarkt ernstig belemmerd.

Sinds 1 augustus hanteren de hypotheekverstrekkers hun eigen leennormen. Daarbij kunnen huizenkopers nog maximaal 106 procent van de aankoopwaarde van een huis financieren. Onder de NHG-norm is dat echter 108 procent. Ook biedt de NHG meer ruimte voor het meefinancieren van verbouwingskosten.

Lees verder op de site van De Telegraaf