May 14

Het kabinet gaat onderzoeken wat precies de risico’s en mogelijke kosten zijn van het verhogen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Dat is het compromis tussen de PvdA-ministers Eberhard Van der Laan (Wonen en Wijnen) en Wouter Bos (Financiën).

Van der Laan is voorstander van het verhogen van de NHG, maar Bos was dat de afgelopen maanden niet. Omdat de woningmarkt verder is verslechterd, staat ook voor Bos de deur inmiddels op een kier, aldus een ingewijde. Maar de minister van Financiën wil wel precies weten hoeveel een verhoging van een garantie van bijvoorbeeld 265.000 euro nu naar 350.000 euro de Staat kan kosten.

In december pleitte een Kamermeerderheid inclusief de regeringspartijen CDA en PvdA al voor verhoging. De motie werd toen nog ontraden door het kabinet. Bos en Van der Laan kregen vervolgens van de Kamer meer tijd om te studeren op andere maatregelen. Een verhoging van de garantie lijkt nu dichterbij, maar zal in elk geval moeten wachten op het onderzoek naar de risico’s.

Bos zag niks in een hogere garantie toen de discussie erover afgelopen december oplaaide. Volgens Bos zou de verhoging de Staat 40 miljoen euro kosten en alleen maar meer zekerheid geven aan banken. Hij zocht naar meer geschikte instrumenten om de woningmarkt te stimuleren.

Maar de druk op het kabinet bleef aanhouden onder meer van de vakcentrales, de projectontwikkelaars, het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de Nederlandse makelaars en economen.

bron: Telegraaf.nl

May 13

Minister Van der Laan voor Wonen, wijken en Integratie wil huiseigenaren in geldnood helpen. Dat staat in een brief van de minister aan het kabinet, die in handen is van RTL Nieuws.

Woonlastenverlichting

Huiseigenaren die krap zitten, moeten tijdelijk woonlastenverlichting kunnen krijgen. Voor wie even niets meer kan betalen, moet er uitstel van betaling komen, schrijft Van der Laan. Ook wil hij dat woningcorporaties huizen opkopen van mensen met betalingsproblemen, om deze vervolgens weer aan hen te verhuren. Mensen die problemen hebben met de verkoop van hun huis, mogen hun woning tijdelijk verhuren.

Woningmarkt stimuleren

Om de woningmarkt te stimuleren, wil het kabinet de komende anderhalf jaar 10.000 extra woningen bouwen. Om de bouw te stimuleren, moeten gemeenten de grondprijzen bevriezen of zelfs verlagen. Ook komen er extra subsidies voor energiebesparende ingrepen in en om het huis. In totaal trekt het kabinet 700 miljoen euro uit om de klappen van de crisis op de woningmarkt op te vangen.

bron: RTL Nieuws.nl

May 11

Het verhogen van de Nationale Hypotheek Garantie heeft als effect dat er meer woningtransacties plaatsvinden. Dat is de conclusie van Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de universiteit van Maastricht, die heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie. Minister Bos weigerde eerder een verhoging van de NHG vanwege de extra dekkingskosten en twijfel over het nut van de maatregel.

Het waarborgfonds, dat wordt gevuld met premies van huizenkopers, omvat 0,5 miljard euro. Het staat garant voor bijna een miljoen hypotheken (tot 265.000 euro) met een gezamenlijke waarde van ongeveer 100 miljard euro.

Gemiddeld nemen huizenkopers tegenwoordig een schuld op hun rug van 282.000 euro. Terwijl de gemiddelde woningprijs 240.000 euro bedraagt.

Het is gevaarlijk als consumenten meer geld lenen dan hun woning waard is, vindt Hans Hoogervorst, baas van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hij kondigde eerder deze week aan dat hij paal en perk wil stellen aan overkreditering. Vooral zijn idee om de waarde van het huis als maximum te hanteren voor de hypotheek, stuitte op fel verzet. ,,Wij hebben de hoogste hypotheekschuld ten opzichte van ons bruto nationaal product ter wereld,” zegt Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Universiteit Maastricht. ,,Het zou beter zijn als we niet zo’n hoge schuld hebben.”

Aan de andere kant, relativeert Eichholtz, hebben wij relatief weinig creditcardschulden, weinig persoonlijke leningen, goedgevulde spaarpotten en flinke pensioenspaarpotten in vergelijking met onze buurlanden. ,,De verhouding is dus redelijk gezond.”

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over de kredietcrisis( januari 2008) heeft Piet al bewezen dat zijn uitspraken een groot “de wens is de vader van de van de gedachte” gehalte te hebben.

De Nederlandse woningmarkt zal niet worden aangetast door de problemen op de Amerikaanse woningmarkt, verwacht hoogleraar Piet Eicholtz van de Universiteit Maastricht. De Nederlandse woningmarkt is ‘stabiel’ en heeft al ‘behoorlijke stresstests doorstaan’. Want, zo stelt hij: ‘De nominale hypotheekrentes zijn met 35% gestegen, en gecorrigeerd voor inflatie zijn de hypotheekrentes met zelfs 75% gestegen terwijl de huizenprijzen nog steeds zijn gestegen.’ Dat duidt op een sterke markt. (januari 2008)

bron: AD.nl, NOS.nl, accountant.nl

Dec 19

Te KoopHuizenkopers kunnen voorlopig niet rekenen op een verruiming van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). CDA en PvdA gaan toch mee met het kabinet om eerst andere maatregelen te onderzoeken waarmee de woningmarkt uit het slop kan worden getrokken.

Twee weken geleden steunden CDA en PvdA een voorstel van de VVD om het maximale bedrag waarover de hypotheekgarantie geldt, te verhogen van 265.000 naar 350.000 euro. Daarmee krijgen banken ook bij duurdere huizen de zekerheid dat de hypotheek wordt terugbetaald.

Door de financiële crisis worden op dit moment veel minder huizen verkocht dan enkele maanden geleden. Een hogere NHG kan kopers over de streep trekken toch een nieuwe woning aan te schaffen. Volgens minister Bos van Financiën kost een verhoging van de NHG 40 miljoen euro, geld dat beter voor andere maatregelen gereserveerd kan worden.

Verantwoordelijk minister Eberhard van der Laan voor Wonen en Wijken schat dat anders in. Hij denkt dat de kosten slechts een fractie van dat bedrag zullen zijn. Bovendien zullen grofweg 20.000 mensen extra van de hypotheekgarantie gebruik maken als deze wordt opgehoogd. Toch wil de minister de garantie nu niet verhogen, „met de nadruk op nu”, aldus de bewindsman.

Volgens Van der Laan gaat het namelijk helemaal niet zo slecht met de woningmarkt. Hij krijgt steun van de Tweede Kamer om tot eind januari na te denken over een reeks maatregelen die kunnen worden ingezet als de markt voor woningen inzakt. Hij denkt onder meer aan steun aan mensen die de maandelijkse rentelasten niet kunnen dragen doordat zij werkloos zijn geworden.

Overigens stellen CDA en PvdA dat zij over het verhogen van de hypotheekgarantie van mening zijn veranderd door kritiek van de gemeenten. De steden vrezen hoge kosten omdat zij op dit moment de helft van de waarborg dragen. De gemeenten willen zelfs al langer helemaal van hun garantstelling af. Volgens minister Van der Laan zal deze wens echter „een stevige discussie” met hem gaan opleveren.

Nov 19

NHG Logo

Gemeenten zien niets in een verhoging van de hypotheekgarantie waar onder meer de Vereniging Eigen Huis (VEH) voor heeft gepleit. Het is te riskant, vinden zij.

Wanneer de hypotheekgarantie wordt verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro zoals VEH wil, zou volgens de gemeenten de premie daarvoor fors omhoog moeten, zei Sandra Korthuis van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dinsdagavond in het NOS-journaal.

Nu bedraagt die premie gemiddeld 900 euro. Dat zou dan vier tot zes maal zo hoog moeten worden.

 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) blokkeert de verhoging

In Nederland zijn veel hypotheken gefinancierd onder voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie.Voor deze hypotheken lopen banken geen risico op een restschuld, omdat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) garant staat voor aflossing van het hele leenbedrag. De onderzoekers van NIBC wijzen er op dat bij een daling van de huizenprijzen het vermogen van WEW al snel tekort kan schieten. Mocht deze situatie zich ooit voordoen dan kan WEW een beroep doen op renteloze leningen van de overheid.

 

Ook Wouter Bos heeft al aangegeven de huizenmarkt niet te gaan ondersteunen