Aug 19

Openheid in de financiële sector over de verdiensten is nog ver te zoeken. Slechts 154 van de 1400 benaderde hypotheekadviseurs werkten mee aan een onderzoek van de Consumentenbond naar de kosten voor advies en bemiddeling bij hypotheken en oudedagsvoorzieningen. De Consumentenbond roept de sector op niet langer zijn kop in het zand te steken en nu eindelijk open te zijn over de kwaliteit én de prijs van hun adviezen. Daar hebben consumenten wettelijk recht op.

Hypotheekadviseurs stellen dat een goed advies maatwerk is, waarbij de kwaliteit voorop zou moeten staan en niet de prijs. De Consumentenbond onderschrijft dit uitgangspunt. Toch hebben consumenten behoefte aan inzicht in de kosten zeker met allerhande nieuwe en directe vormen van betaling die er zijn en gaan komen. Iedereen wilt toch van te voren weten wat een advies ongeveer gaat kosten?

Lees verder op de site van de Consumentenbond

Feb 16

Gladde praatjesmakersOndanks de aangescherpte regels maken financieel dienstverleners er nog vaak een potje van. Volgens uitkomsten van het zelfonderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) jaarlijks stuurt naar adviseurs, blijkt dat zij het niet veel beter doen dat het jaar ervoor. Zo overtreedt een derde de wettelijke meldingsplicht en slaat een groot aantal nog regelmatig de geldende norm bij het afsluiten van een hypotheek in de wind. “Er is nog veel werk aan de winkel”, aldus de toezichthouder.

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 35% van de ondervraagden, die betrokken zijn geweest bij één of meerdere meldingsplichtige incidenten, deze niet of niet allemaal bij de AFM heeft gemeld terwijl zij daartoe wel verplicht zijn. Verder komt uit de zelftoets naar voren dat in 2008 door 21% van de ondervraagde adviseurs hypotheken zijn afgesloten, die meer dan 5% afweken van de zogeheten GHF-norm (waarbij de hypotheek niet meer mag bedragen dan 4,5 keer het bruto jaarinkomen van de aanvrager).

“Dit is een hoog percentage dat afwijkt van de regels. Dit is reden te meer om de hypotheekadvisering goed onder de loep te nemen. We hebben dat ook als een van de prioriteiten gesteld en we zullen in de eerste helft van dit jaar aan een marktbreed onderzoek beginnen”, aldus een woordvoerder van de toezichthouder. Verder blijkt dat de adviseurs transparant zijn over de ontvangen provisies (94%). Een kwart werkt daarentegen niet met een verplicht dienstverleningsdocument, het zogeheten dvd.

Half oktober vorig jaar vroeg de AFM 1333 niet bij de Stichting Financiële Dienstverlening (StFD) aangesloten financieel dienstverleners om de zelftoets af te leggen. Het deelnamepercentage was 90%. In 5% was het invullen niet meer nodig, omdat de vergunning was ingetrokken of het bedrijf al over de kop was gegaan. De ondernemingen, veertig in aantal, die niet op het verzoek hebben gereageerd, verliezen hun vergunning of wacht een boete.

“Al met al kunnen we constateren dat er nog veel werk aan de winkel is, zowel voor de adviseurs als voor de toezichthouder. Zij hebben inmiddels een lijstje met huiswerkopdrachten gekregen, waarop ze worden gecontroleerd.” Het merendeel van de financieel dienstverleners doet het zelfonderzoek bij de StFD. Deze liet weten de analyse nog niet afgerond te hebben.

bron: Telegraaf.nl

Jun 10

De huizenprijzen gaan flink dalen, voorspellen de mensen die het naar eigen zeggen kunnen weten: de hypotheekadviseurs. Tweederde meent dat de huizenprijs tussen de 0 en 10 procent gaat dalen. Eén op de vijf denkt dat dit (veel) meer dan 10 procent zal zijn.

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs deed onderzoek naar wat de 13 duizend leden van zichzelf en de huizenmarkt vinden.

De uitkomsten ervan zijn interessant en verwarrend. Want 99,4 procent van de 683 respondenten vindt zichzelf integer – van hun collega’s vinden ze hooguit driekwart integer.

Maar bijna allemaal overtreden ze hun eigen gedragscode. Die zegt dat ze de huizenkoper niet een hypotheek moeten aansmeren die hij niet kan betalen.

Driekwart van de adviseurs raadt wel eens een klant aan een hypotheek te nemen die op dat moment buiten bereik van hun financiële polsstok is. Die is gedefinieerd als 4,5 keer het jaarinkomen – voor een modaal salaris komt dat neer op circa 140.000 euro. Die norm wordt naar schatting bij 30 procent van de nieuw afgesloten hypotheken overschreden. De adviseurs doen dat, zeggen ze, omdat ze zeker menen te weten dat de klant in de toekomst meer gaat verdienen, rijke ouders heeft of flink wat eigen geld.

De baas van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Hans Hoogervorst, is een kruisvaart tegen dergelijke tophypotheken begonnen. In zijn ogen is het levensgevaarlijk om in tijden van crisis een hypotheek af te sluiten op basis van veronderstelde carrièrekansen. Hij kreeg de complete huis- en hypotheekbranche en de politiek over zich heen toen hij eind april verordonneerde dat wie een nieuw huis koopt, voortaan niet méér mag lenen dan de marktwaarde van die woning.

Dit betekent dat een huizenkoper altijd eigen geld mee moet brengen om de kosten van de koop te betalen – vaak zo’n 10 procent van de koopprijs. Vooral voor starters is dit amper op te brengen, omdat ze niet eerst een huis met winst hebben verkocht. Ondanks de massale kritiek is de AFM, de toezichthouder van de adviseurs, vastbesloten de regels aan te scherpen.

De hypotheekadviseurs laat dit ogenschijnlijk koud. Althans, op de vraag of ze door de kredietcrisis anders zijn gaan werken, antwoordt 83,6 procent ‘oneens’. Logisch, want slechts 1,9 procent meent dat de hypotheekadviseurs schuldig zijn aan die crisis. Massaal, ruim 80 procent, wijzen ze daarvoor naar de banken.

bron: de Volkskrant

Oct 30

Erkend Hypotheek Adviseur‘De hypotheekbemiddeling is de branche waar je nu even niet moet zijn. Er zijn gewoon geen klanten. En dan bedoel ik ‘nul’. En dat is nog maar een van de problemen voor de hypotheekbemiddelaars.’

Bedrijfsbemiddelaar Cisco Barao, gespecialiseerd in financiële ondernemingen, kreeg de laatste maand ‘zeker tien’ hypotheekbedrijfjes per week aangeboden. Hij heeft er maar vijf in de verkoop genomen. ‘In de meeste bedrijfjes zit alleen nog maar risico. Heel veel kantoren worden nu weggevaagd. Er is een grote shake out gaande.’

De branche maakt ‘een begin van een sanering’ mee, zegt Jurjen Oosterbaan Martinius, consultant voor hypotheek- en verzekeringsbedrijven. ‘De bemiddelaars ervaren nu echt een hele sterke terugloop in hypotheken. De rendementen dalen, het aantal faillissementen stijgt.’

De laatste maand is de hypotheekmarkt, die toch al daalde, in een duikvlucht naar beneden gegaan. Aan oversluiten, het opnieuw afsluiten van een hypotheek onder gunstiger voorwaarden, werd al nauwelijks meer gedaan nu de rente is gestegen.

Oosterbaan: ‘Dinsdag had ik een makelaar met hypotheekkantoor uit het zuiden des lands aan de telefoon. Hij heeft honderd panden in de verkoop staan. De laatste twee weken heeft hij geen enkele bezichtiging gehad. Dat raakt dus ook zijn hypotheekbedrijf hard.’

Individuele hypotheekbedrijven geven wisselende berichten. Wim van Baekel van ‘De Hypoheekwinkel’ uit Purmerend: ‘De rest van deze week heb ik drie afspraken. Een half jaar geleden zouden dat er vijftien zijn geweest.’

Bas Millenaar, commercieel directeur van De Hypotheker: ‘Er worden iets minder leningen afgesloten dan normaal. Men maakt een pas op de plaats, maar dat is alleen maar gezond.’

De problemen voor de hypotheekadviseurs beperken zich niet tot een terugloop van het aantal hypotheken. Circa twee jaar geleden werd het toezicht aanzienlijk aangescherpt. Jasper Maes, directeur van franchiseketen De Hypotheekadviseur: ‘Bij veel bedrijven moet het personeel beter worden geschoold. Ook moet de automatisering op een hoger niveau worden gebracht. Alleen zo kunnen die bedrijven voldoen aan serviceverplichtingen als het informeren van klanten over wetswijzigingen. Met alleen een kaartenbakje red je dat niet meer.’

Ook moeten de adviezen voldoen aan steeds meer eisen, zegt consultant Oosterbaan. ‘Dat kost tijd en dus geld. De snelle verkopers, die het niet zo nauw namen met de zorgplicht, zie je nu verdwijnen. De goeden overleven.’

Ook het provisiestelsel veranderde, wat een scherpe daling van de inkomsten op de korte termijn opleverde. Maes: ‘De provisie kwam altijd in een keer. Nu wordt die voor een flink deel uitgesmeerd over de looptijd van de lening. Dat levert uiteindelijk een constante inkomstenstroom op, maar past niet in het business-model van veel kantoren..’

Hypotheekadviseurs die willen stoppen, hebben niet zelden een probleem, zegt bedrijfsmakelaar Barao. ‘Als een klant zijn hypotheek voortijds beëindigt moet de adviseur een deel van de provisie terugbetalen. Door die verplichting hebben veel bedrijven een negatieve waarde.’

Consultant Oosterbaan: ‘Die potentiële terugboekverplichting kan in de tonnen of miljoenen lopen. Goede bedrijven hebben daar geld voor gereserveerd, andere niet. Als de werkloosheid oploopt en meer mensen hun hypotheek beëindigen, kan dat tot problemen leiden.’

Aan de officiële cijfers is nog geen teruggang af te lezen. Bij de AFM staan nog steeds ruim zevenduizend hypotheekbemiddelaars geregistreerd, evenveel als eind 2007. Ook hypotheekexpert Gerrit Lijffijt van Assurantiemagazine ziet de bedrijven ‘nog niet bij bosjes omvallen. We zien wel een sanering door de verscherpte wetgeving en het toezicht op kwaliteit.’

Bemiddelaar Barao: ‘De kleintjes worden weggevaagd. Alleen de grote jongens overleven.’

bron: de Volkskrant