Oct 4

hypotheek huis woningDe hypotheekbranche staat door de financiele crisis in brand en menig hypotheekadviseur zal hierdoor de komende maanden moeten stoppen. Minister Bos heeft hulp aangekondigd door de afsluitprovisie niet verder te beperken.

Ieder jaar zou deze provisie met 10% dalen om uiteindelijk op 50% uit te komen. Dit jaar zitten we op 70% afsluitprovisie. Ook volgend jaar krijgen adviseurs dit percentage maximaal uitgekeerd en de kans is zeer groot dat dit definitief wordt. Een leuke handreiking naar adviseurs in slechte tijden.

Deze groep lijkt dus geholpen, maar dit is schijn want hypotheekbanken zijn de weg kwijt. Dit is te zien aan hun werkwijze en blijkt uit gesprekken met diverse mensen die hypotheekdossiers afhandelen.

Waar vroeger een dossier snel werd goedgekeurd, zijn nu uren extra nodig om de geldgever zover te krijgen om een hypotheek te geven.

Poot stijf
De geldgever controleert iedere letter in het dossier en regelmatig worden werkgevers gecontroleerd en panden bij hertaxatie bekeken. Extra controles die in verleden niet vaak werden gedaan. Het gebeurt vaker dat geldgevers hun poot stijf houden en niet zwichten voor de argumenten van adviseurs.

De aanvraag wordt dan afgewezen. Het is misschien nog geen duidelijke trend, maar dat kan het zeker wel worden. Voorbeelden zijn er genoeg. Bijvoorbeeld een potentiële huizenkoper die nog nooit een lening heeft gehad. Die staat dan niet genoteerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Er is een geldgever in Nederland die deze persoon afwijst omdat deze niet in het BKR-register staat! Dat is een wel heel bijzondere reden om iemand geen hypotheek te verstrekken.

Risicospreiding
Momenteel hebben zelfstandigen en mensen die een flink hoge hypotheek willen het zeer moeilijk. Vooral bij deze laatste groep neemt de geldgever minder risico. Om risico’s te spreiden, wordt steeds vaker gekozen voor het verstrekken van bijvoorbeeld drie kleinere hypotheken in plaats van eén grote hypotheek.

Voordeel van kleine hypotheken is dat deze meestal nog met een hypotheekgarantie zijn gesloten, dus meer zekerheid bieden aan de geldgever. De reden van deze nieuwe strengere regels is natuurlijk een tekort aan geld.

Natuurlijk gaat een geldgever dit niet aan de grote klok hangen, maar blijft deze gewoon actief en zorgt dat zijn hypotheekrentes zo hoog worden dat ze onaantrekkelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn NIBC en Argenta. Deze partijen proberen gelden binnen te krijgen via spaarrekeningen om die weer uit te kunnen zetten.

Hogere maandlast
Op het ogenblik zijn deze spaarinkomsten zeker niet voldoende want de hypotheekrentes zijn gemiddeld 0,5% hoger dan bij andere aanbieders. Het aantal aanbieders dat lage rentes biedt, neemt af. Dit betekent dat de hypotheekrente verder kan stijgen. De marges voor de aanbieders groeien, waardoor zij meer winst kunnen maken en/of risico´s verder kunnen beperken.

Deze week steeg de korte rente. Consumenten met een variabele rente gaan gemiddeld 0,3% meer betalen. De rente voor de vaste periode zal waarschijnlijk snel volgen en dat heeft weer gevolgen heeft voor toekomstige kopers. Deze kunnen hierdoor minder hypotheek krijgen of moeten genoegen nemen met een hogere maandlast.

Tot slot nog het vertrouwen. Bij veel mensen is dat volkomen weg. Daar komt bij dat zij in de krant lazen dat de kans groot is dat de huizenprijzen kan gaan dalen. Dus waarom nu een huis kopen als over een jaar de woningen ‘flink’ gedaald zijn? Het huizenaanbod is groot waardoor de keuze ook groot is.

Spiraal
Dit zal zeker de komende maanden niet veranderen. Al met al zorgt deze crisis ervoor dat er een negatieve spiraal is ontstaan: stijgende hypotheekrente, minder vertrouwen, afwachtende houding, dalende huizenprijzen en een inflatie die niet meer gecompenseerd kan worden door hogere lonen.

Dit zal slachtoffers maken in de hypotheekbranche. De mensen die een huis willen kopen en de adviseurs zijn de eersten.

bron: iex.nl