Dec 8

Nederlandse huiseigenaren hebben nog altijd te hoge hypotheekschulden in verhouding tot de waarde van woningen. Nieuwe hypotheken zouden op termijn nog maar 80 procent van de woningwaarde mogen uitmaken.

Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een rapport over de Nederlandse economie.

Het IMF signaleert dat nog altijd 20 procent van de de Nederlandse hypotheken een waarde heeft die hoger is dan de woningwaarde. Veel huiseigenaren blijven daardoor kwetsbaar voor economische schokken.

Hypotheekleningen moeten vanaf 2028 worden beperkt tot 90 procent van de waarde van het betreffende huis, stelt het IMF. Het maximale leenbedrag wordt momenteel afgebouwd naar 100 procent in 2018.

Bovendien moet worden overwogen het zogenoemde Loan-to-Value verhouding na 2028 verder af te bouwen naar 80 procent, stellen economen van het IMF.

Om de schuldenlast te verlagen pleit het IMF ook voor een verdubbeling van het tempo waarin de hypotheekrenteaftrek nu wordt afgebouwd, een verlaging met 1 procentpunt per jaar.

Hoge hypotheekschulden

Het IMF ziet hiermee op dezelfde lijn als financiële toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Die stelde op 22 november nog dat “een versnelde versobering van de hypotheekrenteaftrek, een verdere verlaging van het maximaal te lenen bedrag in relatie tot de waarde van de woning na 2018 en meer betaalbare woningen in het vrije segment van de huurmarkt onverminderd noodzakelijk” blijven.

Dat Nederlandse huiseigenaren de crisis op de huizenmarkt die in 2008 startte, hebben overleefd met relatief weinig wanbetalingen is volgens DNB geen reden om de hoge schuldenlast te laten voortbestaan.

De schulden van huishoudens zijn bijna nergens ter wereld zo hoog als in Nederland, stelde IMF-econoom Tom Dorsey in een toelichting op het rapport van donderdag. Dat zorgt voor voorzichtigheid onder consumenten, die bij een lagere schuld wellicht eerder bereid zouden zijn om hun bestedingen op te voeren.

Politiek liggen deze voorstellen van het IMF en DNB zeer gevoelig. Het kabinet Rutte 2 wil, zeker in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2017, niets weten van extra maatregelen op de huizenmarkt.

bron: businessinsider.nl

Apr 25

Tiel, 24 april 2015 – In totaal zijn er nu 112.800 mensen die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er ruim 12.000 mensen met een dergelijk betalingsprobleem bijgekomen. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer van april 2015.

Eerste kwartaal bemoedigend

De cijfers over het eerste kwartaal van 2015 zijn echter bemoedigend volgens BKR. De stijging van het aantal mensen met een betalingsprobleem op de hypotheek nam in het eerste kwartaal van dit jaar toe met ruim 1.500 personen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 is dit een beperkte stijging. Toen kwamen er nog bijna 5.800 mensen in de problemen.

“Ondanks de bemoedigende cijfers over het eerste kwartaal moeten we ons blijven realiseren dat 113.000 consumenten een enorm financieel probleem hebben”, aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR. “Dat zijn, ter vergelijking, bijna alle inwoners van een stad als Dordrecht.”

500_bkrhypotheekbarometerapril20151bron: BKR

 

Dec 15

De afgelopen week kreeg Mathijs Bouman kritiek van Kees Verhoeven op zijn artikel in het FD. Bouwman vindt het een goed idee om een securitiseermachine te bouwen die van hypotheken hypotheek­obligaties maakt waar langetermijnbeleggers in willen investeren.

“In wens ‘funding gap’ via NHI te dichten, gaat Mathijs Bouman snel voorbij aan goede concurrentie en toezicht”  luidt de kritiek van Verhoeven.

Volgens Mathijs is het een probleem dat de NHG Nederlandse hypotheken niet 100% garandeert, en er dus geen gesecuritiseerde obligaties van te bouwen zijn. Doordat de NHI nu alleen nieuwe NHG hypotheken opkoopt blijft het ‘big bang effect’ voor de banken uit.  Hij geeft nog wel toe dat een uitgekleed NHI wellicht goed voor nieuwe toetreders, en dus de marktwerking is, maar toch is het erg ‘jammer dat de oude er niet onder vallen’.

Ik vond het toch een beetje een vreemd verhaal en vroeg Bouman te reageren op de de onderstaande video van Piet Moerland. De voormalig bestuursvoorzitter van de Rabobank geeft hierin aan dat banken zelfredzaam moeten zijn en dat securitisaties de huidige problemen hebben veroorzaakt.

Verder kreeg ik het vermoeden dat Bouman zelf een erg hoge hypotheek heeft. Is hij op zoek naar ‘The Greater Fool’? Waarom zou hij anders zo voor een plan zijn dat de concurrentie verminderd en misschien zelfs tot een hogere hypotheekrente zal leiden?

Mathijs weigerde te antwoorden op mijn vraag of hij een hoge hypotheek heeft. Hij noemt dat ‘verdachtmakingen‘ en weet niet zo goed hoe hierop te reageren… Dus ben ik zelf maar even gaan zoeken.

Mathijs wist al jaren dat dit fout moest gaan

 

May 7

De twee onderstaande afbeeldingen laten duidelijk zien wat er mis is in de Nederlandse economie. De boel is stil komen te staan door de veel te hoge private (hypotheek) schulden.
household_debt_to_incom_2012

privat_debt_gdp_2012

eu_gov_debt_map_2012

Hoewel vrijwel iedereen zich nog blind staart op de publieke schulden

Christine Lagarde: “There was a bit of a bubble” en “Have a sector that needs a lot of boost, support, construction. To make sure that it’s healthy again and can support the growth..”

Jan 12

De maximale hypotheek die mensen kunnen krijgen voor het kopen van een woning daalt dit jaar harder dan eerdere jaren.

Dat blijkt uit berekeningen die de Volkskrant liet uitvoeren. Modale inkomens kunnen 5 procent minder lenen, voor hogere inkomens daalt het beschikbare hypotheekbedrag met 9 procent.

Sinds 2009 is de leencapaciteit elk jaar gedaald, maar de banken hebben de teugels dit jaar veel strakker aangehaald dan in de jaren daarvoor. Ter vergelijking: in 2012 daalde het maximale hypotheekbedrag tussen 1 en 1,8 procent. Omdat de huizenprijzen vorig jaar met ongeveer 7 procent zijn gedaald, werden huizen in 2012 dus 5 tot 6 procent beter betaalbaar. Dat zal dit jaar alleen het geval zijn bij een prijzendaling van minstens 5 tot 10 procent.

bron: bnr

Aug 20

Ik hoorde het het SP lied “Een mens is meer” weer op tv. Een van de regels uit het lied luidt: “Wat je doet is wat je bent”.  Dat deed mij denken aan het onderzoek dat De Pers in maart 2012 deed naar de hypotheken van leden van de Tweede Kamer.

zie ook: Ivo Opstelten hypotheektopper kabinet Rutte

Hieruit blijkt dat Roemer maar liefst 5 hypotheken op zijn huis heeft. Hij heeft blijkbaar een aantal keren de overwaarde uit zijn huis te gelde gemaakt om zijn karige SP-loon aan te vullen. Hij stapelde de ene hypotheek boven op de andere. Een echte lener dus.

Roemer hypotheken

Emile Roemer, fractievoorzitter SP: ,,Die 3 procent uit Brussel in 2013 is onhaalbaar en heel onverstandig. ,,De korte-termijnbezuinigingen moet je echt loslaten. Je moet met een investeringspakket komen, geld naar voren halen om de economie op korte termijn te stimuleren en meer mensen aan het werk te helpen. Voor de langere termijn moet je de boel op orde krijgen.

De Pers maakte met dit onderzoek niet iedereen blij. “Dit is voyeuristische roddeljournalistiek waar je helemaal geen conclusies uit kan trekken. Het zal ook geen invloed hebben op het debat, zegt de boze VVD”

bron: DeOndernemer.nl

Aug 9

RTL Z logoHet aantal huishoudens met een hypotheek die boven de marktwaarde van het huis ligt zal eind 2013 zijn gestegen naar 800.000. Dat is bijna een kwart.

Dat staat in de ING Kwartaalmonitor Woningmarkt. De recente toename van het aantal verkochte woningen komt door de aanvankelijk tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting. Die stijging van het aantal verkochte woningen is echter tijdelijk, aldus ING. Het aantal woningen dat te koop staat neemt niet meer toe, maar het aantal van 230.000 huizen dat te koop staat is nog altijd het dubbele van voor de crisis. Huizenprijzen zullen dus verder omlaag moeten, aldus ING.

Dat betekent wel dat meer mensen met een restschuld te maken zullen krijgen, zo meent ING. De Vereniging Eigen Huis berekende dat medio vorig jaar ruim 500.000 huishoudens te maken hadden met een reschuld. Volgens ING zal dat bij een verdere prijsdaling van ruim 10% ertoe leiden dat eind 2013 800.000 huishoudens een hypotheek ‘onder water’ hebben.

‘Voor huishoudens die niet willen verhuizen of die de restschuld kunnen financieren hoeft dat echter geen probleem te zijn’, zo voegt ING er geruststellend aan toe. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het vervelend kan zijn. Daarbij zijn er ook veel huishoudens voor wie het wél een punt zal zijn

bron: RTL Z

Apr 11

Tweeverdieners met een laag inkomen moeten meer geld kunnen lenen voor het kopen van een huis. Hun hypotheek kan met 30.000 euro omhoog.

Dat vinden PvdA en PVV. Deze hypotheekverhoging was vorig jaar al aangekondigd door het Nibud, maar banken durven er geen gehoor aan te geven na dreigementen van de Autoriteit Financiële Markten.

Tweede Kamerleden Monasch (PvdA) en Lucassen (PVV) zijn woest over deze bemoeienis. Zij willen dat minister Spies (Binnenlandse Zaken) orde op zaken stelt. Vandaag zullen zij tijdens een debat in de Tweede Kamer daarover een voorstel indienen.

Uit onderzoek bleek begin dit jaar dat banken het nieuwe Nibud-advies massaal naast zich neerleggen. Volgens het Nibud, dat leidend is in het vaststellen van de normen voor kredietverlening aan huishoudens, is het mogelijk dat tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van 40.000 euro dit jaar 30.000 euro extra aan hypotheek kunnen krijgen. Tot dusverre kregen zij maximaal 148.000 euro. Dat zou kan omhoog naar zo’n 178.000 euro, stelt het Nibud.

De Autoriteit Financiële Markten vindt het echter onverantwoord om huizenkopers met lage inkomens op dit moment met hoge schulden op te zadelen.

Lees verder in De Telegraaf van vandaag.

huizentreintje

Mar 16

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de NVVK maken zich zorgen om het groeiend aantal consumenten dat moeite heeft met het betalen van de rekeningen.

Ruim 30% van de Nederlanders loopt achter met betalingen en ruim 70% van hen heeft meerdere soorten schulden; ze staan niet alleen rood, ook automatische incasso’s worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de huur of hypotheek vallen op de deurmat. In 2009 was dat nog maar 56%, zo blijkt uit onderzoek* van het Nibud.

Lees verder op de site van het Nibud

 

Mar 13

Het is verstandig dat banken studieschulden meewegen bij een hypotheekaanvraag, vinden staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs en minister Jan Kees de Jager van Financiën.

Banken zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Wie schulden heeft, krijgt minder snel een hypotheek of moet met een lager bedrag genoegen nemen. Ook studieschulden wegen mee, waardoor het voor afgestudeerden lastiger is om een huis te kopen.

Ontmoedigd
De PvdA heeft er problemen mee dat banken de studieschuld laten meetellen bij een hypotheekaanvraag. Gezien de kans op een hoger inkomen is het toch verantwoord dat studenten een studielening afsluiten? Dat moet toch niet ontmoedigd worden door “stroeve hypotheekverstrekking”?

Euro kun je maar één keer uitgeven
Daar kijkt het kabinet anders tegenaan. Studieleningen mogen dan verantwoord zijn, dat wil niet zeggen dat ze niet meetellen in de maandlasten. “Oud-studenten kunnen het geld voor de terugbetaling van hun studieschuld immers niet gebruiken voor de aflossing van een hypotheek”, antwoordt staatssecretaris Zijlstra.

Studenten lenen steeds meer
Op de achtergrond speelt de discussie over het leenstelsel in het hoger onderwijs. De studieschuld van studenten wordt steeds hoger. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, krijgen masterstudenten vanaf september geen basisbeurs meer. Wie het geld toch nodig heeft, kan het lenen bij DUO. Sommige partijen, waaronder VVD en PvdA, willen de basisbeurs ook voor bachelorstudenten afschaffen.

Starters moeten woningmarkt redden
Daarbij komt dat de woningmarkt in het slop zit. Starters zijn nodig voor de doorstroming op de woningmarkt. Zij zouden daarom niet te veel gehinderd moeten worden bij het krijgen van een hypotheek, vinden politici van onder meer de PvdA.

Schuld verzwijgen
Huizenkopers kunnen hun studieschuld verzwijgen. Daar komen banken niet snel achter, want studieschulden staan niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Twee jaar geleden pleitte het Nibud ervoor om daar verandering in te brengen. Mensen zouden tegen te hoge maandlasten beschermd moeten worden, meende het Nibud. HOP

bron: EM.Online