Jan 28

Ruim dan de helft van de woningen in Nederland zijn koopwoningen. In 91% van de gemeenten overheersen de koopwoningen. In grote steden Amsterdam en Rotterdam ligt dat echter andersom.

7 miljoen woningen
Op 1 januari 2007 waren er 7 miljoen woningen in Nederland. Hiervan werd 53% bewoond door de eigenaar en 42% door een huurder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Van 5% van de woningen is niet na te gaan of het koop of huur is.

Groot vs. klein
Ook in andere grote steden als Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Nijmegen, Haarlem, Zaanstad en Groningen is het aandeel van koopwoningen volgens het CBS minder dan de helft. Vooral in de kleinere gemeenten overheerst het eigen woningbezit. Bij de 200 gementen met de meeste koopwoningen staan nauwelijks grote steden.

Overzicht koop/huurhuizen

80%
In de meeste gemeenten in Nederland staan meer koopwoningen dan huurwoningen. Zo lag het aandeel koopwoningen in bijna driekwart van de 443 gemeenten boven de 60%. Het hoogste aandeel koopwoningen, meer dan 80%, komt voor in de Gelderse gemeente Rozendaal en de Limburgse gemeente Meerlo-Wanssum.

Amsterdam en Rotterdam
In 26 gemeenten komen juist meer huurwoningen voor. Amsterdam spant hier met 70% huurwoningen de kroon, gevolgd door Rotterdam met 61%.

bron: RTL Z

Aug 13

De woningmarkt is zodanig vastgelopen dat het de hoogste tijd is voor een aanpak waarbij er een breed politiek draagvlak wordt gecreëerd om de bestaande taboes te doorbreken. Dat zegt Henk Brouwer, directeur van de De Nederlandsche Bank (DNB), verantwoordelijk voor economische beleid en onderzoek, financiële markten en financiële stabiliteit, in een interview in het augustusnummer van Aedes-Magazine.

‘De hypotheekrente beperken is een taboe, maar we moeten het wel doen. (…) Wat betreft de markt van huurwoningen: ook die is sterk gereguleerd. De corporaties hebben 2,4 miljoen huurwoningen in beheer. Een liberalisering, zoals ook het CPB wil, is onvermijdelijk.’

Het is uitzonderlijk dat DNB zich openlijk met de vastgelopen woningmarkt bemoeit. Vanuit de rol van monetaire autoriteit en adviseur van de regering trekt DNB aan de bel als er onevenwichtigheden optreden in het functioneren van markten. ‘De woningmarkt is een cruciale bepaler van de economie’, zegt Brouwer. ‘En er is sprake van achterstallig onderhoud. De instrumenten die indertijd om begrijpelijke redenen zijn ingevoerd werken op de huidige woningmarkt niet meer.’

Brouwer stelt dat DNB het vlottrekken van de woningmarkt niet ziet in één maatregel, maar in een brede aanpak met aandacht voor vraag en aanbod, huren en kopen en alle fiscale aspecten die daarbij horen. Dit moet volgens de DNB-directeur gebeuren ‘op een verstandige manier’. ‘Dus heel geleidelijk, stap voor stap. Zodat er een breed politiek draagvlak voor komt en de koopwoningmarkt niet nog verder wordt ontwricht.’

Aedes werkt samen met de Woonbond, Vereniging Eigen Huis en andere maatschappelijke organisaties aan de oprichting van een commissie die oplossingen bedenkt voor de vastzittende woningmarkt. Deze commissie moet voorzien in de ook door DNB voorgestane brede aanpak van de problemen op de woningmarkt.

bron: aedes.nl