Aug 6

Door:

Vandaag kon je in het nieuws lezen dat 70% van de starters koos voor een huurwoning en dat het aantal starters was gestegen in 2011. Dit was gebaseerd op een onderzoek van het CBS en voer voor lobbyisten. Zo suggereert VEH dat starters gaan huren omdat ze niet kúnnen kopen (en dus ‘steun’ nodig hebben). Blijkt immers uit hun woonwensenonderzoek. Tsja, noem mij één organisatie die actief is op de woningmarkt die het presteert om een rapport te produceren dat níet bijdraagt aan haar doelstellingen?

Afijn. Het onderzoek en de koppen richtten zich op de starters en doorstromers. Wat ik echter miste waren de uitstromers, die zijn niet te vinden in de cijfers. Echter, als je bekijkt hoe de ontwikkeling is geweest voor het totaal aantal huishoudens, en daar de instromers (starters) vanaf haalt, zou dit een betrouwbaar beeld moeten geven over de uitstromers. Wat blijkt? Het aantal starters nam weliswaar toe met 9%, het aantal uitstromers nam toe met 60%.

Hierbij kun je er vanuit gaan dat het percentage eigenwoningbezit onder de uitstromers de komende jaren overigens flink stijgt. De babyboomers bezitten immers veel vaker dan hun voorgangers een koopwoning.

In onderstaande tabel vind je de cijfers uit het CBS linkje, maar dan geordend op een manier die ik zelf prettiger vind lezen. Hierbij heb ik ‘woningcorporatiewoning’ afgekort naar ‘woco’ en ‘overige huurwoning’ naar ‘huur’:

uitstroom1

Oh, wat dus ook nog opviel is dat het aantal starters dat in een Woningcorporatie-woning terecht kwam ‘slechts’ met 5% steeg. De toename van starters naar overige huurwoningen was een stuk groter, met 16%.

Bron: Woningmarktcijfers

Oct 4

Belangstelling voor een huurwoning in twee jaar tijd verdubbeld

De belangstelling voor een huurwoning bij mensen met een modaal inkomen of hoger is in twee jaar tijd verdubbeld. Van de mensen die een andere woning overwegen, wil bijna 24% naar een huurwoning verhuizen. Twee jaar geleden was dat nog ‘slechts’ 12%. De stijgende populariteit van een huurwoning komt door de economische situatie, aanhoudende onduidelijkheid over de renteaftrek en de onzekerheid over de gevolgen van forse kabinetsbezuinigingen voor de huishoudportemonnee.

Klik hier om hoofdstuk 1 van Huurders in Profiel, uitgave 2010 te downloaden (pdf)

Dat blijkt uit de rapportage ‘Huurders in profiel’ van NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers. In samenwerking met het onderzoeksinstituut OTB wordt elke twee jaar de huurdersmarkt doorgelicht. Het onderzoek laat zien dat de verhuisbereidheid ondanks het economisch klimaat nog steeds groot is. Nog altijd zijn er circa 1,75 miljoen mensen geïnteresseerden in een ander huis (koop dan wel huur).

Lees verder op de site van NVB Bouw

Jan 8

De huurprijzen in de vrije sector zijn het afgelopen jaar met bijna tien procent gedaald. Een huurwoning van meer dan zeshonderd euro werd gemiddeld 9,71 procent goedkoper, meldt huurwoningensite Pararius.

De daling in de vier grote steden bleef wat achter bij het landelijk gemiddelde. Van de grote vier was de daling in Amsterdam met zeven procent het grootst.

Toch is Amsterdam nog altijd de duurste stad in Nederland om in te huren. De huurprijzen in de vrije sector liggen er gemiddeld 25 procent hoger dan in de andere grote steden. Dat komt onder meer door de koppeling aan de huizenprijzen, die in Amsterdam ook hoger zijn.

Friesland is de goedkoopste provincie om in te huren. Daar moet voor een vierkante meter woonoppervlak gemiddeld iets meer dan acht euro worden betaald. In Noord-Holland is dat bijna twee keer zoveel.

bron: Trouw