Oct 4

Belangstelling voor een huurwoning in twee jaar tijd verdubbeld

De belangstelling voor een huurwoning bij mensen met een modaal inkomen of hoger is in twee jaar tijd verdubbeld. Van de mensen die een andere woning overwegen, wil bijna 24% naar een huurwoning verhuizen. Twee jaar geleden was dat nog ‘slechts’ 12%. De stijgende populariteit van een huurwoning komt door de economische situatie, aanhoudende onduidelijkheid over de renteaftrek en de onzekerheid over de gevolgen van forse kabinetsbezuinigingen voor de huishoudportemonnee.

Klik hier om hoofdstuk 1 van Huurders in Profiel, uitgave 2010 te downloaden (pdf)

Dat blijkt uit de rapportage ‘Huurders in profiel’ van NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers. In samenwerking met het onderzoeksinstituut OTB wordt elke twee jaar de huurdersmarkt doorgelicht. Het onderzoek laat zien dat de verhuisbereidheid ondanks het economisch klimaat nog steeds groot is. Nog altijd zijn er circa 1,75 miljoen mensen geïnteresseerden in een ander huis (koop dan wel huur).

Lees verder op de site van NVB Bouw