Aug 25

De banken, verzekeraars en notarissen in ons land gaan vanaf oktober regelmatig gezamenlijk regionale veilingdagen voor executieverkoop van woningen houden. Hiermee hopen ze, ook in het belang van hun klanten, meer geld te vangen bij een gedwongen verkoop van woningen. Het oude veilingsysteem werkt in hun ogen vaak te schimmig en ondoorzichtig en moet dan ook op de schop. Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Er zijn inmiddels zestien zogeheten veilingregio’s gevormd, waar periodiek huizen geveild worden. Aan het initiatief doen vrijwel alle hypotheekverstrekkers mee. Zij zien het als noodzakelijk om actie te ondernemen, met het oog op mogelijke stijging van het aantal executieverkopen. Bij dit nieuwe veilingsysteem wordt volgens vaste gebruiken gewerkt, zoals één advertentie, een vaste locatie op een vaste dag en met dezelfde veilingvoorwaarden in alle regio’s.

Volgens de NVB start het initiatief in oktober. Het gaat onder meer om groot Rotterdam, groot Den Haag, Utrecht en het Gooi, Hollands Midden en Groningen en Noordoost-Drenthe. In dat kader gaat het om huizen waarvan eigenaren de hypotheeklasten niet meer kunnen ophoesten en waar de bank besluit de woning gedwongen te verkopen. Het idee is dat het professionaliseren van het veilingsysteem zowel in het voordeel van de bank als van de klant werkt. Deze laatste blijft bij een lagere opbrengst met een flinke restschuld zitten. Dit kan inhouden dat hij nog jarenlang bezig is met afbetalen van de schuld.

Volgens cijfers zou een bank bij een eventuele gedwongen verkoop een verlies van 37 procent ondervinden. “Regelmatig is de veiling het domein van vastgoedhandelaren die door het maken van prijsafspraken een gunstige opbrengst van een te veilen huis frustreren. In plaats van die bestaande lappendeken van lokale onroerendgoedveilingen zal er vanaf oktober periodiek op zestien regiolocaties worden geveld. Hiermee slaan de notarissen en banken voor het eerst de handen ineen om een einde te maken aan de wanpraktijken op reguliere veilingen”, reageert hypotheekdeskundige Edward Feitsma van NVB.

Behalve de regionalisering zal in de toekomst ook de toegang van particulieren tot de veiling worden verbeterd. Zo is het idee dat potentiële kopers een woning eerst kunnen gaan bekijken. Nu is dat bij panden die executoriaal worden verkocht niet of nauwelijks aan de orde. Volgens de NVB zal dit proces de komende maanden vorm krijgen. “Met het moderniseren en aanpassen van het veilingsysteem wordt het gehele proces transparanter gemaakt. Door executieveilingen centraal te organiseren, kan het aantrekkelijker worden voor particuliere verkopers om mee te doen.

Het idee is dat er in de toekomst ook een algemene website komt, waar woningen uit allerlei verschillende regio’s te zien zijn en waarna ze kunnen besluiten naar een regio af te reizen om een bod te doen”, vertelt Feitsma. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), zei onlangs te verwachten dat het komende jaar een verdubbeling optreedt van het aantal executieverkopen, van 700 naar 1600 in het jaar 2010. Een groeiende groep zou in financiële problemen geraken, door de oplopende werkloosheid.

Volgens hypotheekverstrekker Obvion tekent zich de laatste tijd een duidelijke tendens af, waarbij financiële dienstverleners zich steeds meer bewust worden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Volgens directeur Roy van Diem is het nieuwe veilingsysteem toe te juichen, maar is het ook van belang dat de financiers aan de ‘voorkant’, al voor het afsluiten van een hypotheek, allerlei maatregelen nemen.

“Een hypotheek sluit men af voor een lange duur, meestal voor 30 jaar. Dat betekent niet alleen het ontvangen van een premie voor het afsluiten van een hypotheek, maar dat houdt ook in dat wij de plicht hebben om ervoor te zorgen dat de klant tevreden blijft en dat hij geen betalingsachterstanden krijgt”, aldus Van Diem. Obvion biedt sinds mei samen met het intermediair een speciale service aan om de consument te helpen als hij een financiële achterstand dreigt op te lopen.

bron: de Telegraaf

May 4

Executieveilingen van huizen worden grootschaliger en de drempel voor particulieren om mee te bieden, wordt verlaagd. Dat hebben de gezamenlijke Nederlandse banken besloten in een poging de zeer lage executieprijzen op te trekken.

bron: FD.nl